Home > > Sheldan Nidle - 11 juli 2017

Sheldan Nidle - 11 juli 2017

12 Manik 10 Kumku, 13 Caban

Dratzo! We staan aan de rand van een wonderbaarlijke serie gebeurtenissen. Het lijkt erop dat we met alle hindernissen die we tegenkwamen, afgerekend hebben en we zijn nagenoeg klaar voor de eerste groep leveringen. Deze valuta zullen gesteund zijn door goud en bevatten VS-bankbiljetten. Er zullen geen Federal Reserve dollars zijn bij deze toegewezen leveringen. Dientengevolge zullen deze de ondergang van de VS Federal Reserve betekenen en heel binnenkort de formele opkomst van jullie nieuwe NESARA-republiek aangeven. Dit betekent simpelweg dat we officieel de start van een aantal belangrijke arrestaties van de achterbakse boeven van het duister kunnen zien. Oh Happy Days voor ons allen!

Deze komende tijd zal uiteindelijk de enorme toewijding van degenen die de leiding hebben te zien geven en ons onze welvaart en de formele vestiging van onze NESARA-Republiek geven. We zijn waarlijk iedereen, zowel in de Hemel als op Aarde, dankbaar voor het volbrengen van hun grootse taken! Dit is geen geringe prestatie. Het betekent eenvoudigweg dat alles nu goed gaat en OK is. Er moet nog veel worden gedaan. Bereid jezelf daarom voor om serieus met de grootse inleidende handelingen te beginnen en met een goddelijk doel je gewijde projecten voor elkaar te brengen om de mensheid en dit schitterende rijk vooruit te helpen! Mogen jullie allemaal om je wonderbaarlijk geduld door de Hemel worden gezegend!

Er valt veel te vertellen over de gebeurtenissen van vandaag de dag. Wat ten zeerste nodig is, is een werkelijke terugkeer naar eerlijkheid. De afgelopen twee decennia hebben we kunnen zien hoe degenen die aan de macht zijn openlijk met hun posities te koop lopen. De huidige tijd is inderdaad het moment dat dit eindelijk zal ophouden, in het bijzonder voor hen die ons zo arrogant in een onvriendelijk licht hebben gezien. Met andere woorden: “hun koppen moeten rollen!” Weg met de Machten die waren. Een bijzonder hartelijk welkom aan degenen die nu zijn gekomen om de werking van dit rijk voor altijd te veranderen. De oude macht dient bereid te zijn om de consequenties van hun daden te aanvaarden. In dit opzicht juichen we de te verwachten arrestaties die zullen volgen toe en wensen we dat zij de gevolgen van hun vunzige daden volledig onder ogen zien.

Het Licht is er al lange tijd van op de hoogte dat deze grootse dag zich eens aan zou dienen. Het proces van het op straat gooien van het vuil van de bovenlaag is nu aangebroken en uiteindelijk zullen ze weg zijn. We begroeten degenen die de moed hebben gehad om hun vastgestelde taken te voltooien. Het is niet eenvoudig om formeel een einde te maken aan een tijd van onzichtbaar misbruik door hen die aan de macht zijn geweest. Het is een zelfs nog grotere prestatie van hen die voor deze o zo nodige taak zijn uitgekozen en die op een zo schitterende manier hun uiterst lumineuze plicht hebben vervuld! Een laatste grote gebaar van dankbaarheid is gericht aan allen die deze schitterende taak hebben uitgevoerd! Hoera! Hoera voor het nieuwe rijk!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We beginnen deze boodschap lichtelijk aangedaan en in verwarring door alle erdoor veroorzaakte aandacht. Het enige dat is ontstaan is een vreemde reeks van proclamaties die in deze zeer vreemde realiteit maar al te vaak voorkomt. De Hemel doet zijn uiterste best om deze realiteit eindelijk naar een staat van gezond verstand terug te brengen. De duistere cabal lijkt vastberaden om haar doelen binnenkort te bereiken. De Hemel heeft eveneens de ondergang van deze uiterst onvriendelijke werkelijkheid georkestreerd en we zijn de tijd dicht genaderd waarin alles tot een uiterst aangenaam einde gaat komen. De tijd van wonderen is aanstaande!

Laat ons dit zien als het moment waarop jullie vaak teleurgestelde aardbol de mogelijkheid heeft gekregen haar onzalige wapens om te smelten tot een reeks bijzonder welkome ploegscharen. Het is waar oude gedachten van oorlog, verstoring en nationale gevoelens van haat zullen verdwijnen. Sta ons toe, Mensen, om een vaak gewenste Vrede aan de orde van de dag te brengen! Het is tevens tijd om dit nieuw gecreëerde Tijdperk van Liefde en Licht te vieren! Het is een tijd om vele bijzondere momenten voort te brengen waarin de welvaart en het goddelijk Licht van de Hemel worden geëerd! In dit Licht zegenen we eenieder en danken we de Hemel opnieuw voor alles dat op het punt staat zich te manifesteren. Hosanna! Hosanna!

Wat bezig is te ontstaan is een kwestie van oorzaak en gevolg door de heilige decreten van de Hemelse Gastheer. Mensheid, verheug je en geef op jullie beurt deze gewijde zegeningen met werkelijke waardering voor wat jullie op een zo liefdevolle manier door het heilige en goddelijke is gegeven, terug. Dit begint inderdaad op een magische manier een serie gewijde momenten van Boven te worden! Het heeft allemaal veel te lang geduurd voordat dit zich voor jullie heeft kunnen manifesteren. Nu is het moment waarop jullie alles in vreugde kunnen manifesteren waarvoor jullie hier oorspronkelijk zijn gekomen. Dus zoals het woord zegt: Wees Eén wat betreft doel en wees dankbaar voor alles wat jullie mogen doen.

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan ons wekelijkse mondiale verslag. Zoals jullie kunnen zien ontvouwen de gebeurtenissen zich zodat we eindelijk in staat worden gesteld het einde te bereiken van deze eerloze tijden. Weet, Lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!