Home > > Sheldan Nidle - 18 februari 2014

Sheldan Nidle - 18 februari 2014

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! We zijn er weer! Een aantal gebeurtenissen voltrekt zich in het geheim. Het is de bedoeling van de cabal ons te negeren en een vorm van vergelding te forceren. Dit leidde enkele dagen geleden tot zo’n actie. Deze misleidende boeven weigeren absoluut de structuur van corruptie en immoraliteit te veranderen. Het is een werkwijze die weerspiegelt hoe regeringen werken en hoe degenen die de controle hebben steeds rijker worden. M.b.t. de massa kun je een algemene minachting zien. De gewoonten en het geloof van de cabal zijn ze ingebakken tegen de tijd dat ze een belangrijke positie innemen in deze machtshiërarchie. Er is nu een tegenbeweging gaande die ze letterlijk uitknijpt en een heel ander resultaat afdwingt. De volle omvang van hun corruptie en arrogantie kan niet helemaal worden verklaard en ze zullen in de kuil vallen die ze voor anderen hebben gegraven. Er zal een proces in beweging worden gezet dat het mogelijk maakt dat grote voorspoed aan jullie wordt teruggegeven. Onze bondgenoten werken voortvarend aan het onderzoeken van een serie zeer noodzakelijke protocollen die snel zullen leiden tot een mondiale valutaherwaardering.

De valutaherwaardering is een natuurlijk proces om een bepaald niveau van overeengekomen waarden tussen de naties van de wereld op te zetten. Dit is een basis voor mondiale handel en uiteindelijk de start van een operatie die is gepland om te leiden tot een door kostbare metalen gesteund monetair systeem. In deze herwaardering besloten ligt het gebruik van nieuwe bankreglementen zoals “Basel III”. Deze herziene structuur zal de distributie van de verschillende welvaartspakketten uitbreiden. De bedoeling is het huidige systeem van “bezitters en niet-bezitters” te hervormen en dit te vervangen door een wereldwijde verspreiding van welvaart. Het oude systeem van inkomstenbelasting moet worden vernieuwd. Een schuldenkwijtschelding zal uitgeroepen worden en het oude corrupte systeem zal ter ruste worden gelegd. Dit nieuwe systeem zal de infrastructuren van de wereld hernieuwen en een nieuwe basis leggen die voordeel put uit de nu nog onderdrukte technologieën. Hierbij zullen later toevoegingen komen van onze buitenaardse apparaten. Dan kan jullie wereld uit haar technologische dilemma stappen en zich voorbereiden op nieuw bewustzijn.

Onze aankomst zal voor jullie een belangrijk keerpunt zijn en we zullen een hele serie overtuigingen en technologieën bij jullie introduceren. Op dit moment bezitten jullie de mogelijkheid om jullie energie- en water- crises op te lossen en een methode op te zetten die iedereen in staat stelt om feitelijk “wetten te maken” voor hun respectievelijke landen. Educatie wordt zodoende de belangrijkste sleutel voor jullie directe toekomst. Een goede leraar wordt een zeer waardevolle bron. Deze bron, momenteel beperkt, kan enorm worden uitgebreid door het gebruik van het Internet en de verspreiding van geavanceerde digitale technologieën.
Deze technologieën kunnen zorgen voor de snelle verspreiding van vaardigheden en de introductie van een immense informatiebibliotheek. Dit zal de basis zijn van op bewustzijn gebaseerde neurale netwerken die snel het op computers gebaseerde Internet zullen vervangen. Deze introductie van eerder onbekende technologieën zullen ertoe leiden dat jullie je buitenaardse oorsprong gaan ontdekken en jullie zullen beginnen te bevatten waarom jullie hier in de eerste plaats naartoe werden gestuurd. Dit kan onze introductie veel makkelijker door jullie te aanvaarden maken.

Dit proces is voor jullie een manier om makkelijk terug te keren tot volledig bewustzijn. Jullie vertegenwoordigen een aantal onderling verstrengelde generaties van de mensheid die door de Hemel werd gekozen voor dit eerste contact. We kwamen hier, dit wetende en we begrepen toen dat dit contact zou plaatsvinden onder regie van de Hemel en haar aardse ambassadeurs. Deze procedure besloeg bijna 25 jaar om formeel te beginnen. We beginnen allemaal dingen over elkaar te leren en we beginnen net te begrijpen hoe we ons onder jullie gaan mengen. ‘Disclosure’, wat op het punt staat te beginnen, is simpelweg nog een significant knooppunt tijdens dit proces. Jullie ontwaken letterlijk vlak voordat een grote ramp jullie ondergang onafwendbaar zou maken. We komen om deze ernstige mogelijkheid te wijzigen en jullie naar het Licht terug te laten keren. Wat nu gebeurt is de formele start van het door de Hemel van repliek dienen van het duister en het vervullen van een gewijde profetie die voor het eerst werd uitgesproken door Aartsengel Michael, bijna een eon geleden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Halleluja! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen met goed nieuws! Er vinden nu gebeurtenissen plaats die elementen zullen losmaken die jullie voorspoed verzekeren en nieuw bestuur manifesteren. Degenen die het huidige krakende systeem wensten te behouden hebben verloren, nu hun medewerkers de kant van het nieuwe monetaire en financiële systeem hebben gekozen. De nieuwe valuta, de goud-ondersteuning en de nieuwe internationale bankreglementen zullen de basis leggen voor het vrijmaken van de tweefasen welvaartsfondsen. Deze operaties zullen de nu afgezonderde wetgeving dwingen de verschillende voorzieningen van “NESARA” uit te voeren. Deze regelingen zullen een domino-effect veroorzaken die het bestuur zal veranderen en teruggeven aan de mensen. In dit milieu zal bestuur het Licht helpen en ‘disclosure’ formeel laten plaatsvinden. Dit nieuwe milieu zal ons tevens in staat stellen een serie wereldwijde lessen te beginnen omtrent jullie zorgvuldig bewaarde perceptie.

Het leven in jullie realiteit is merendeels gebaseerd op een duistere logica die min of meer succesvol is geweest in het blokkeren van de wegen van het hart. De geest is zo belangrijk en van levensbelang voor wie je bent. Onze hulp is allereerst het herstellen van de ware wegen van de Geest en jullie te leren wat er voor jullie ligt wanneer jullie je fysiek herenigen met de Hemel. Deze nieuwe maatschappij is gebaseerd op persoonlijke soevereiniteit, vrijheid en voorspoed. Het is gevuld met verantwoordelijkheden die behoorlijk echt voor jullie zullen worden wanneer je in dit nieuwe rijk gaat leven. Dit nieuwe leven vereist dat we jullie een vriendelijke maar toch ware blik geven op wat jullie zullen tegenkomen. Onze primaire taak is gebaseerd op het jullie succesvol laten uitvoeren van je gezamenlijke verantwoordelijkheden. Derhalve moet jullie allereerst veel worden geleerd omtrent hoe het er in deze realiteit aan toe gaat.

Jullie beginnen je de immensiteit van hetgeen er voor jullie wordt verwacht te realiseren. Alle voorafgaande fysieke veranderingen worden vergezeld door wijzigingen in jullie bewustzijn. Zodoende verandert wat jullie over deze realiteit geloven of voelen. Aan deze gevoelens wordt nog toegevoegd de klaarblijkelijke traagheid waarmee deze realiteit verandert. Dit heeft enige frustratie veroorzaakt. Onthoud dat de Hemel daadwerkelijk een plan heeft. Wees klaar om te handelen wanneer het geschikt is en begrijp dat dit ook snel tot een goed einde komt. Gebeurtenissen voltrekken zich, zoals we eerder verklaarden. Deze gebeurtenissen zullen de manier waarop rijkdom en macht in dit rijk worden verdeeld veranderen. De invloed van het duister vermindert en de middelen om het duister in de prullenbak te werpen werken volgens plan. Het duurt niet veel langer totdat alle duistere gekte weg is! Hoezee! Hoezee! Hoezee!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Veel is nu klaar om te gebeuren. Wees voorbereid om grootse dingen te zien verschijnen. De wereld die jullie lang hebben gekend is bezig uiteen te vallen. Nieuwe valuta en nieuwe reglementen zijn klaar om zich te gaan manifesteren, en dit zal snel leiden tot nieuw bestuur! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobEen Vraag om Hulp aan...MijWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl