Home > > Sheldan Nidle - 17 mei 2016

Sheldan Nidle - 17 mei 2016

7 Imix, 14 Moan, 12 Manik

Dratzo! Dit rijk is langzamerhand aan het veranderen. Een ware republiek, verbonden aan de nuances van de NESARA wet, doemt langzaam op in Amerika. De talloze pogingen van het duister om een dergelijk regime valselijk af te kondigen zijn gedoemd en zullen uiteindelijk falen. Intussen wordt de mogelijkheid van het duister, om leugens te verspreiden en deze onwaarheden voedingsbodem te geven, door het Licht aan de kant gezet. Dit, samen met andere zaken, heeft de vooruitgang van de vele Lichtkrachten tijdelijk vertraagd. Wij, met onze vele liaisons, maken een einde aan deze laatste nonsens. Dit geeft het Licht de mogelijkheid om weer door te gaan. Dientengevolge zijn de vele secties van het Licht weer in staat gemakkelijk met elkaar te communiceren. We verwachten extreme vooruitgang bij het voorwaarts gaan van deze fondsen. Dit alles geeft voor ons de laatste manieren aan waarmee het duister zich met de opkomst van nieuw bestuur en het verschijnen van nieuwe valuta bemoeit. Dit houdt natuurlijk in dat de nieuwe bankenorganisaties een striktere serie procedures moeten aannemen en nieuwe regels bepalen om de succesvolle uitvoering van deze nieuwe goudstandaard te dekken. Deze zaken worden nu uitgewerkt en een aantal nieuwe procedures staan op het punt internationaal te worden toegepast.

De laatste vertragende acties laten ons zien hoe onbetrouwbaar deze laatste cabal-handlangers zijn. Desalniettemin zijn hun tactieken gedoemd te mislukken. We hebben nieuwe manieren geïnstalleerd om nauwkeurig te observeren wat ze uitspoken. Ieder van jullie heeft een algemene visualisatie ontwikkeld t.a.v. deze laatste fase van transformatie. We putten uit deze wonderbaarlijk gedetailleerde concepten om tactieken te produceren m.b.t. hoe dit allemaal gedaan gaat worden. Het duister gelooft er sterk in dat het nog steeds mogelijk is om op één of andere manier hun laatste narigheden in te zetten om zichzelf een weg uit hun huidige moeras te banen. Dit gaat niet gebeuren. We weten wat ze aan het doen zijn en waarom. Op het juiste moment kunnen we deze perceptie verwijderen en de ware NESARA Republiek laten ontstaan. Deze laatste schermutselingen omtrent ideeën zullen succesvol zijn en dan kan een nieuwe dag voor de oppervlaktemensheid aanbreken! Tot die tijd blijven er een laatste paar operaties gaande. We zijn van plan deze uit te spelen en in te zetten om wat er overblijft van deze eens machtige cabal te arresteren en te isoleren. De tijd nadert dat een waar bestuur hier de norm wordt, en dat wij jullie eindelijk toe kunnen spreken.

De maatregelen die zijn genomen zijn slechts een voorbeeld van hoe dit vreemde “oog om oog” spel tussen het Licht en het duister wordt gespeeld. Tijdens de laatste paar weken hebben we gezien hoe dit jullie beïnvloedt. We zien hoe jullie proberen te bedenken hoe dit alles zich ontwikkelt en wanneer jullie eindelijk deze fondsen kunnen beginnen te ontvangen. Laat het onverwachte gebeuren. Het kat- en muisspel is bijna voorbij. Het duister snapt onderhand echt dat het slechts een kwestie van een paar laatste zetten is voordat alles waarlijk verloren is. Deze realisatie door het duister volgt op een horde arrestaties van allen die dit spel op hun lagere niveaus hebben gespeeld. Geld en goud dat ze stalen wordt aan ons geretourneerd. De Federale Reserve en hun trawanten in Porto Rico zijn in de hoek gedreven en gedwongen hun illegale praktijken te stoppen. Vele anderen staan eveneens op het punt te worden gearresteerd. Zoals we al zeiden, is dit smerige spel bijna uit. Er resteren nog maar een paar zetten. Het is het beste voor de cabal in haar talloze uitvoeringen om op te geven en ons deze hele toestand af te laten maken.

Zoals jullie kunnen begrijpen gebeurt er veel op deze weidse aardbol. De laatste steekspellen met de cabal en haar vele handlangers zijn momenteel een dagelijkse gebeurtenis. Het belangrijkste deel van dit verslag kan in een paar simpele zinnen worden samengevat. De duistere cabal is aan het verliezen en het Licht is bijna zover haar overwinning aan te kondigen. Deze operatie kost meer tijd dan we aanvankelijk wensten. Desalniettemin zijn er een aantal voorboden voor jullie overwinning. Momenteel zijn onze afgevaardigden op jullie wereld bezig met een mondiale opruim-operatie. Deze procedure wordt uitgevoerd in een tempo dat is ontworpen om het duister en haar mindere handlangers te stoppen. Wat voor potentiële complicaties er ook overblijven, weet dat onze liaisons vastbesloten zijn potentiële probleemplekken te beëindigen en vervolgens te stabiliseren. Deze operaties zijn belangrijk, maar toch gaan ze geen grote vertragingen veroorzaken in het proces om jullie een nieuw financieel systeem te geven en jullie te verwelkomen in jullie tijdperk van welvaart. Voor jullie liggen nieuw bestuur en een langverwachte ‘disclosure’. Deze tijden zijn inderdaad verbazingwekkend en gevuld met vele grootse gebeurtenissen en hemelse wonderen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze vele compagnons zijn druk bezig de resterende sleutelzaken te elimineren om jullie je zegeningen te kunnen brengen! Het duister gaat door om bepaalde vormen van manipulatie toe te passen die mogelijk tot enige onvoorziene vertraging kunnen leiden. Daarom is het voor jullie belangrijk om je dagelijkse visualisaties te doen. Deze, samen met die van ons, helpen om een veld te vormen dat het gemakkelijker maakt om deze vele toegewezen taken te voltooien. Iedere dag voegt de Hemel zijn eigen maatregelen bij wat wij doen. Deze goddelijke mentale voorstellingen dienen als een zeer noodzakelijke ondersteuning voor deze operaties. De Hemel creëert, samen met onze inzet, een nieuwe werkelijkheid voor ons allemaal. Dit is een overgangsrijk waar we in bewustzijn kunnen groeien en, mijn Kinderen, waar we beter in staat zijn te ontdekken hoe we op de beste manier kunnen overleven. Dit proces brengt ons naar de tijd waar we verenigd kunnen zijn en waar we jullie nieuwe mentoren kunnen verwelkomen. Op dat moment zullen jullie tevens je levende voorouders, de Agarthanen, ontmoeten!

Naarmate jullie bewuster worden is het mogelijk dat dit proces van het verhogen van je bewustzijn tot een toegenomen gevoel van frustratie kan leiden, terwijl jullie wachten op het onvermijdelijke. Wij vinden jullie toegenomen nieuwsgierigheid prachtig. Het verandert jullie oude kijk op dit rijk. Dankzij jullie nieuwe energieën voelt de wereld niet meer als kloppend en inspireren ongepaste oorlogen jullie niet meer. Zij die deze wereld lange tijd hebben beheerst zien jullie niet langer als dociele marionetten, maar als mensen waar mee afgerekend dient te worden. Dit is opnieuw een teken dat hetgeen eens gewoon was, nu niet meer van toepassing is. Jullie hebben tevens een beter inzicht in de wegen van vergeving. De Hemel absorbeert jullie gebeden voor een nieuw rijk. Deze veranderingen binnenin jullie zijn buitengewoon welkom. Je kunt hier meer van tegemoet zien wanneer jullie bewustzijn nog verder toeneemt. Eenieder van jullie vormt een experiment in een procedure die de Hemel in de vroege 70-er jaren pas echt is begonnen.

In die tijd zorgde het duister er bijna voor dat jullie Zon een nova zou worden en liepen jullie de kans om in een ogenblik verdwenen te zijn. Onze galactische vrienden en onze Hemelse superieuren hielden deze gebeurtenis tegen en maakten het jullie mogelijk om verder voort te gaan. Dit werd eveneens als een belangrijke voorbode gezien voor een ander fenomeen dat zich door dit melkwegstelsel heen bewoog. Het betekende dat de grote veranderingen die jullie nodig hebben zo snel mogelijk op gang zouden komen. Het nam bijna vier decennia in beslag om dit rijk opnieuw stevig af te stemmen en dit stelde ons in staat te zien hoe dicht we een meer formele interventie genaderd waren. Aan ons als Meesters werd verteld dat we, totdat de handlangers van het duister waren uitgeschakeld, een meer beschermende houding aan dienden te nemen. Dus zijn we in de afgelopen jaren meer waarneembaar geworden. We zijn zeer dichtbij de mogelijkheid om jullie openlijk te instrueren omtrent een serie essentiële onderwerpen. Dit zal jullie van dienst zijn bij wat jullie aanvankelijk van het nieuwe NESARA-bestuur zullen leren kennen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag deden we, zoals gebruikelijk, verslag van wat er op jullie aardbol gaande is. De gebeurtenissen tonen nu dat jullie op het punt staan om een aantal speciale fondsen te ontvangen. Deze zullen de voorloper zijn van een grote welvaart die jullie realiteit zal gaan veranderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!