Home > > Sheldan Nidle - 10 mei 2016

Sheldan Nidle - 10 mei 2016

13 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! Achter de schermen is er momenteel veel gaande. De belangrijkste uitvoerders van het duister zijn aan het sterven. De vroegere arrogantie van deze groep van de mensheid vervaagt snel en wordt vervangen door een gevoel dat hun lange heerschappij voorbij is. In de plaats hiervan zal er een tijd komen van het Licht en de plotselinge opkomst van hun vroegere ondergeschikten, Gaia’s oppervlakte mensheid! De geschiedkundigen van Agartha’s diepten documenteren momenteel jullie opkomst naar macht met veel fanfare. Zelfs jullie Opgestegen Meesters zijn blij met wat er momenteel met jullie gebeurt. Hoewel frustrerend voor jullie, zijn dit tijden waarin jullie eindelijk de ketenen van machteloosheid kunnen afschudden en jullie vroegere levens weer kunnen oppakken. Deze mogelijkheden hebben ons naar jullie kusten gebracht met een missie gevuld met veel hoop en grote innerlijke vreugde. Het is deze hemelse operatie die de vele Opgestegen Meesters in staat stelt jullie binnenkort toe te spreken en een einde te maken aan een manipulatie van feiten, uitgedacht door de Anunnaki en hun voormalige handlangers. De onmiddellijke tijd zal bovendien de eerste voorbode zijn van deze nieuwe tijd van Licht.

Wees je bewust van de toenemende signalen die wijzen op jullie nieuwe tijd van groeiende macht. Verborgen over jullie wereldbol staan monumenten die van een ander verleden spreken dan wat jullie nu als voor waar aannemen. Het duister droeg haar handlangers op om dit bewijs te verbergen en de talloze handigheden hiervan te gebruiken om jullie te laten geloven in een andere serie grove leugens om deze essentiële waarheden te verbergen. We hebben gezien hoe dit door deze goed onderwezen handlangers ingenieus werd gedaan. Toch bleven waarheden bestaan op de plaatsen waar de Agarthanen deze vele millennia geleden net zo ingenieus hadden achtergelaten. Er werden in talloze oude teksten toespelingen gemaakt op het bestaan ervan, evenals in meer recente esoterische werken die beschreven wat deze zaken werkelijk waren. Het duister gebruikte haar macht om vele waarzeggers te vermoorden en vele anderen te dwingen te blijven zwijgen over hetgeen ze werkelijk wisten. Deze verborgen waarheden zullen binnenkort losbreken en de Opgestegen Meesters met hun eigen grote onthullingen helpen. Het doel van deze voorheen verborgen kennis is om te verklaren wie en wat jullie waarlijk zijn!

Dit is een tijd waarin de geheimen van het verleden openbare informatie wordt voor iedereen. Wanneer er serieus wordt gekeken naar de zogenoemde Gouden Tijdperken, wordt het duidelijk dat een aantal van de momenteel onbekende beschavingen de sleutel waren van wat er toen gebeurde. Feitelijk refereren de meeste studenten van deze oude tijden aan deze verschillende elementen eenvoudigweg als “beschaving nul”. Er is veel blootgelegd omtrent deze oude vindplaatsen - verbazingwekkende plaatsen waar voor het eerst een zeer opmerkelijke poging tot een maatschappij ontstond. Een aantal van jullie archeologen zien dit als zijnde 8000 tot 15000 jaar geleden. Dit zet deze plaatsen tussen het einde van de zogenoemde IJstijd en de tijd van de Bijbelse zondvloed. We noemen dit alles om het te verbinden met de vele mythen en legenden die feiten omtrent deze oude vindplaatsen aan lijken te tonen. We zijn volledig van plan deze feiten te gebruiken om connecties tussen jullie voorouders en onszelf uit te leggen. Deze vindplaatsen waren een amalgaam van energieën tussen de Anunnaki-machthebbers en hun laatstgenoemde pogingen om samenlevingen, waar jullie waren overgeleverd aan de genade van deze door het duister geïnspireerde halfgoden, te stichten.

Ons aanvankelijke doel was observeren en voor het nageslacht vast te leggen wat er feitelijk gebeurde. Dit zou een uitstekende ondergrond vormen voor de nieuwe Opgestegen Meesters. Veel van jullie geschiedenis van de tijd van de vernietiging van Atlantis en de daaropvolgende periode van ongeveer duizend jaar is voornamelijk ongeschreven. Desalniettemin heeft de Hemel de Akasha-gegevens bijgehouden. Dit alles zal worden gebruikt om jullie te voorzien van een speciale serie geschiedschrijvingen om jullie unieke relatie met Gaia en de Agarthanen beter te begrijpen. Ieder van jullie heeft Zielverslagen die bekeken dienen te worden door je mentor en door jou. Jullie dienen volledig de verbindingen tussen elk leven en deze oude tijden te kennen. Dit is waarom de dialoog tussen jou en je mentor maanden zal duren om af te werken. Vele andere factoren zullen eveneens worden behandeld. We zien deze uitwisselingen als een middel voor jullie om een aantal onopgeloste energieën, waar afstand van dient te worden genomen, te ontdekken en je voor te bereiden op de gang naar je persoonlijke Kristallen Lichtkamer. Jullie kunnen beginnen te begrijpen waarom dit voor iedereen opwindende momenten zullen zijn!

Hosanna! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen bij jullie met een zeer heilige belofte. Laten we tezamen een wereld creëren gevuld met Liefde, Licht en in het bijzonder voorspoed. Er wordt vaak ten onrechte door de mensheid aangenomen dat de meest zuivere doelen onhaalbaar zijn. Op deze dag hebben onze geweldige vennoten een gigantisch aantal fondsen vrijgegeven. Laat deze fondsen alle potentiële hindernissen, die ongetwijfeld op zullen doemen, op eenvoudige wijze overwinnen. Laat deze gelden de voorbode zijn van een groots eindeloos “Tijdperk van Licht”. Laat ze tevens de drager zijn van een tijdperk dat deze grootse aardbol een verandering brengt in de manier waarop ze georganiseerd zal zijn. Laat iedere “ecozone” en iedere soort liefdevol met Gaia en met eenieder van jullie verbonden zijn. Laat deze gewijde interactie in het diepst van jullie kern gevoeld worden en laat deze energie de basis voor een nieuw wereldbeeld zijn. Neem deze goddelijke zaken ter harte en wees in Eenheid met elkaar. Laat iedere klop van dit nieuwe collectieve hart in dit gedeelte van de fysieke schepping doorklinken. Halleluja! Halleluja!

Wees in staat vrijelijk aan jullie nieuwe wereld te geven. Ervaar ten diepste hoe deze gedachten doordringen in ieder aspect van wie jullie werkelijk zijn. Dit rijk was van oorsprong een heilig licht van liefde dat werd voortgebracht door de energie van jullie grondleggende Moeder/Vader zelven. Deze Moeder deed dit bijna 850.000 Jaronen (een Jaron is een spiritueel jaar van dezelfde duur). Wij bevinden ons, geliefde Kinderen, aan het begin van deze uiterst prachtige tijden. We zullen met behulp van de magie van de Hemel en masse terugkeren naar de reden waarom we voor het eerst naar deze vele prachtige gebieden kwamen. Dit zonnestelsel is een goddelijk proefveld voor wat jullie met onze hulp zullen bereiken. Tezamen zullen sommige ongelooflijke gebeurtenissen een grote vreugde over deze werkelijkheid verspreiden. Jullie hebben een scala aan talloze mogelijkheden in handen. Deze worden op dit moment aangetrokken en een schitterende belofte zal eindelijk werkelijkheid worden! Dit zal jullie met jullie prachtige neven en nichten, de Agarthanen, verenigen!

Jullie maken deel uit van een mensheid die zich over dit melkwegstelsel uitstrekt en wordt aangetroffen in vele andere delen van de fysicaliteit. Jullie zullen op spiritueel niveau met deze energieën worden herenigd wanneer het beloofde beheer van dit zonnestelsel hervatten. De Hemel instrueert ons hoe verder te gaan. Zet dat wat zich nu aandient in als een begin om jullie zelf spiritueel en goddelijk gezien sterk te maken. Breng jullie prachtige Licht naar deze taak. Wees in staat jullie geschenken aan te nemen en zo dit grootse rijk terug te transformeren naar dat wat we ongeveer 900,000 jaronen geleden gezamenlijk voor het eerst ontdekten. Jullie zijn een groots volk dat in een leercurve van verlichting werd gebracht en deze tijd van ontwikkeling zal nu worden getransformeerd in één van goddelijke daden. Jullie zijn, net als wij, fysieke Engelen van de grootse en Liefhebbende Schepper. Deze uiterst heilige missie werd tijdelijk in de wacht gezet terwijl we gezamenlijk transformeerden. Verblijf immer in Liefde en Licht! Weet in je Hart hoe deze schitterende energieën van de Ziel eindeloos door jullie heen vloeien! Besta in Liefde, mijn Lieve Mensen!

Vandaag hebben jullie vele zaken gelezen omtrent wie jullie werkelijk zijn en waar jullie je in jullie enorme evolutie bevinden. Wees in staat om dit nieuwe weten op dit rijk en op jezelf toe te passen. Er wordt veel verwacht en veel wordt er in Liefde en Licht aan jullie gegeven. Laat dit moment en haar geschenken het begin zijn van jullie terugkeer naar het Licht! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!