Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - April 10, 2012

April 10, 2012

7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De gebeurtenissen blijven zich opvolgen in de wereld na Pasen, veel ligt er nog in het verschiet. In Azië werden onlangs conferenties gehouden om de voorwaarden te bepalen voor de nieuwe werkelijkheid die binnenkort rondom jullie verschijnt. Tijdens deze bijeenkomsten werd afgesproken dat een aantal welvaartsfondsen gebruikt zouden worden om een permanente welvaart voor Azië te creëren. Vergelijkbare conferenties werden gehouden in Europa en in Noord- en Zuid-Amerika, De enorme hoeveelheid rijkdom die door de A.M. is verzameld zal verspreid worden op jullie wereld om een eind te maken aan de armoede en om de gezondheid en het welzijn voor allen te bevorderen. De fondsen zullen verstrekt worden aan vooraf geselecteerde personen om een andere weg te creëren voor de verspreiding van deze spectaculaire hoeveelheden geld. Deze middelen moeten gebruikt worden om de nieuwe technologieën te introduceren die in jullie wereld beschikbaar komen op het gebied van gezondheid, agricultuur en transport. Samen zullen jullie met elkaar partnerschappen vormen waardoor een groot deel van de lang onderdrukte informatie publiekelijk bekend gemaakt gaat worden. Deze nieuwe informatie en nieuwe technologie zullen de basis vormen voor de verschuiving van jullie huidige samenlevingen naar het Licht.

Het nieuwe bestuur en het nieuwe financiële systeem zullen aanzienlijk vergemakkelijkt worden door deze nieuwe mondiale overvloed. De Hemel heeft haar oneindige macht/kracht gebruikt om de versnelling van deze immense bewustzijnsverschuiving te verzekeren. Wij zijn slechts een onderdeel van deze complexe operatie om jullie wereld naar het Licht te brengen. Een ander punt dat hier vermeld moet worden is … dat de ondergang van de Anchara Alliantie abrupt een eind maakte aan de ondersteuning waarop het duister voorheen rekende. Dit verlies van zeer gewaardeerde bondgenoten heeft deze duistere figuren en groepen afgesneden van hun ‘hand aan het roer’ en is een ander teken, voor degenen die weten, dat de dagen geteld zijn van de wurggreep van de kliek. Deze groep probeert nu verwoed een deal te sluiten met het Licht om de oorspronkelijk straf te verminderen waarmee ze worden geconfronteerd. Het doel van de Hemel is niet deze onverlaten te straffen alsof de straf een middel zou zijn om de oude duistere energieën van jullie wereld weg te vegen om ze permanent met het Licht te vervangen.

De A.M. zijn bezig met de voorbereidingen van de nieuwe financiële instituten die de kern moeten vormen van het nieuwe bankstelsel. Dit systeem moet het nieuwe bestuur versterken dat aangesteld is door de nieuwe regeringen. Zo zal bankieren een middel worden om de nieuwe welvaart te verspreiden, want elk individu heeft een doorgeefluik nodig om geld naar anderen over te hevelen en om toegang te verkrijgen tot managers die het succes van het nieuwe partnerschap kunnen verzekeren waardoor de lang onderdrukte technologieën naar alle mensen verspreid kunnen worden. Jullie samenlevingen zitten vol goed opgeleide deskundigen in rechten, geneeskunde en in de productie van levensmiddelen. Hun expertise is nodig voor de nieuwe welvaart en om ervoor te zorgen dat allen naar behoren jullie nieuw verkregen vrijheid en soevereiniteit respecteren. Jullie zullen in een overgangswereld leven, en wanneer jullie verder groeien in de richting van hogere bewustzijnsniveaus, zullen jullie je bewust worden van wat wij de galactische samenleving noemen. Dit betreft een grondige herschikking van de wijze waarop jullie samenlevingen functioneren, en deze voorwaartse beweging zal duidelijk worden als jullie nieuw bestuur er alles aan doet om jullie wereld te transformeren.

Jullie galactische samenleving is gebaseerd op het respecteren van elk individu en op volledige eerbied voor Moeder Aarde en haar diverse levensnetwerken. Het zal ook de eenwording van jullie Binnen- en Oppervlakte Aarde bevorderen. Deze huidige gescheiden entiteiten moeten verenigd worden waardoor jullie de mogelijkheid krijgen jullie unieke talenten en vaardigheden te gebruiken om jullie thuiswereld en zijn schitterende onderling verbonden ecologische netwerken te ondersteunen. Deze primaire taak zal in de nabije toekomst worden uitgebreid naar alle andere waterwerelden van jullie zonnestelsel. Jullie zullen ontdekken dat deze werelden in feite onderling verbonden zijn en deel uitmaken van een entiteit wiens welzijn aan jullie werd toevertrouwd. Vandaar dat een goddelijk opdracht is gegeven om jullie zo snel mogelijk naar volledig bewuste Lichtwezens te transformeren. Dit zal bereikt worden door onze eerste-contact-missie. De Agarthanen en wij zien het als onze grote plicht om jullie naar deze staat van goddelijke gratie te brengen, en hiertoe hebben wij een schema opgesteld - goedgekeurd door de Hemel – om deze taak uit te voeren en jullie te introduceren voor het volledige lidmaatschap in de Galactische Federatie van het Licht.

Namaste! Wij zijn jullie A.M. Onze medewerkers plannen vele belangrijke activiteiten na Pasen. In deze al aangebroken periode zal er een zeer snelle en gedetailleerde afrekening van alle fondsen plaatsvinden. Er zal dan ook een laatste planningssessie worden gehouden met een speciale actiegroep die aangewezen is door de Agarthaanse Hoofdraad. Dus deze komende week zal de week zijn dat alle noodzakelijke stappen voor het afzetten van de aangewezen regeringen zal worden geconcretiseerd, gepland en een gezamenlijk actiekalender zal worden opgesteld. Deze kalender bevat de schema’s voor het voltooien van de activiteiten die de vele overgangsregeringen op jullie wereld in werking stellen. Momenteel is het nieuwe bankstelsel en het financiële systeem op hun plek, en wij wachten alleen nog op de val van verschillende duistere regimes voordat dit nieuwe systeem de norm wordt voor alle belangrijke landen. Een nieuwe monetair stelsel is geïnstalleerd om dit alles te begeleiden en om de huidige overheersing van de Amerikaanse dollar volledig te beëindigen.

Deze transformatie van jullie monetaire en financiële netwerken zal jullie wereld bevrijden van de ellende van armoede en de vele vormen van ontbering die nu jullie samenlevingen in hun greep hebben. Jullie wereld heeft een overgangspunt nodig ter voorbereiding op de enorme rijkdom die binnenkort wordt geaccepteerd als normaal. De nieuwe technologieën zullen deze fiscale overvloed brengen naar het punt waarop de noodzaak van een op geld gebaseerde cultuur overbodig is geworden. Dan hebben jullie het moment bereikt waarop jullie huidige kijk op de samenleving en zijn tradities eindelijk kunnen verdwijnen en vervangen worden door waarheid en goddelijke wijsheid. Jullie zullen gaan begrijpen hoe galactische samenlevingen functioneren, en waarom. In feite hebben we dagelijks deze concepten in werking geobserveerd gedurende ons verblijf in de kristallen steden van Agartha. Goddelijke goedertierenheid gaf ons de gelegenheid om jullie allen te leiden naar het volledige bewustzijn en een nieuwe werkelijkheid.

De betekenis van dit jaargetijde verleent een wonderbaarlijke synchroniciteit met jullie komende nieuwe realiteit. Probeer je voor te stellen hoe dramatisch deze veranderingen zullen zijn! Jullie zullen geïntroduceerd worden bij ons allen. Dan geven wij jullie een serie heel belangrijke leringen, die veel overtuigingen en geloven wegblazen die jullie nu hebben over Hemel en Aarde. De Hemel is een goddelijke energie van waaruit al het leven verschijnt, ontstaat. Het gaat niet over angst, maar over Liefde. Het gaat allemaal over goddelijke gratie en universele eenheid. Verdeeldheid komt niet van de Hemel maar van het duister. Dus … vrees niet. Heb lief! Voel de schitterende Eenheid waarvan wij allen deel uitmaken! Verblijd je in deze energie, en besef in je hart dat je huidige werkelijkheid en zijn hardheid moeten oplossen in vreugde, verwondering en oneindige Liefde. Wij leven in deze wonderbaarlijke realiteit en weten dat deze schitterende energie neerdaalt op allen van de Aarde!

Vandaag bespraken we wat op jullie wereld gaat gebeuren. De Hemel heeft de energie versneld die nodig is om jullie wereld naar het Licht te verschuiven. Wij allen komen naar jullie in Liefde en met een hartgrondige wens om jullie werkelijkheid zo snel mogelijk naar het Licht te veranderen! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge