Home > > Sheldan Nidle - 17 maart 2015

Sheldan Nidle - 17 maart 2015

11 Cib, 14 Ceh, 11 Ik

Selamat Jarin! Wij komen in Vreugde terug! De aardse bondgenoten die de leiding hebben bij het toezien dat de internationale overdracht van valuta correct en zonder partijdigheid wordt uitgevoerd zijn klaar om binnenkort een proces in gang te zetten, dat zal leiden tot de mondiale verdeling van jullie zegeningen. Ze voeren de laatste testen uit op dit nieuwe systeem. Dit systeem is verbonden met de mondiale valuta re-set. Daarbij zal dit proces uiteindelijk de condities scheppen waarmee de NESARA wetgeving eindelijk, in de V.S. en wereldwijd, uitgevaardigd kan worden. Nieuw bestuur is het meest belangrijke doel voor ons. We hebben gezien hoe de cover-up en de wereldwijde campagne van desinformatie door het oude pro-cabal regime op ons werden losgelaten. Het nieuwe bestuur zal dit bizarre beleid transformeren naar volledige ‘disclosure’. Dit beleid staat ons toe meer open te zijn over onze activiteiten overdag. We willen jullie graag laten zien dat we goedwillend zijn. Dan kunnen we projecten afmaken die erom vragen dat we handelingen uitvoeren om de latente gevaren van Fukushima-straling in jullie oceanen, lucht en water te verwijderen. Daarnaast willen we tijdelijk landen en een aantal van Gaia’s speciale rasterknooppunten controleren. We moeten testen uitvoeren waarvoor onze wetenschappers op een aantal plekken op jullie aardbol worden uitgezet.

Gaia heeft hulp nodig bij haar pogingen om haar vele ecologische levensgebieden te behouden. Op een gegeven moment zal het oppervlak van jullie planeet een zeer grondige make-over nodig hebben. We hebben onze inspanningen gedaan om te doen wat in feite jullie taak is; deze mondiale leefomgeving beschermen. Vanaf dat jullie West-Europese businessmodellen de norm werden, heeft jullie wereldoppervlak geleden. Waar er ooit enorme bosgebieden waren, zien jullie nu uitgebreide vernietiging van de oorspronkelijke leefomgeving. We zijn geen voorstander van voortzetting van ronduit primitieve werkelijkheden op jullie wereld. Wat wij wensen is dat jullie een aantal gevorderde technologieën gebruiken om leefgebieden te beschermen en uit te breiden. We zijn voornemens apparatuur te introduceren dat de technologie die al in jullie bezit is verder uitbreidt. Wat er bij jullie nu aan ontbreekt is volledige toewijding om dit te doen. Nieuw bestuur kan dit belangrijke onderdeel veranderen en geeft jullie als volk de mogelijkheid te slagen door middel van een snelle beperking van ecologische schade. Deze serie acties kan snel de hoognodige relaties tussen jullie mondiale gemeenschappen en Moeder Aarde herstellen. Belangrijker nog; dit kan jullie leren hoe werkelijk waardevol dergelijke onbaatzuchtige daden zijn!

Wat jullie overkomt lijkt een trage, maar is in werkelijkheid een snelle opmars naar volledig bewustzijn. De Hemel is vastbesloten dat jullie je zullen terugontwikkelen naar galactische wezens. Daarom heeft de Hemel onze spirituele raden opgedragen dat we onze vloten sturen om jullie dagelijks te volgen. Gedurende ieder opvolgend decennium zijn we dieper betrokken geraakt bij het proces om deze samenleving van een volk in een 13 millennia durende duisternis te veranderen in het wonder van het Licht. Dit proces heeft zich langzamer tussen jullie voltrokken dan we wilden. Toch blijft ons doel om ware vertegenwoordigers van de Hemelse missie op Aarde te zijn. Aanvankelijk waren degenen die bij deze hemelse transformatie betrokken waren ietwat wantrouwend wat betreft onze constante aanwezigheid. Het kostte meer dan een decennium om deze bezorgdheid weg te nemen. Ons diplomatieke korps ondervond eveneens hinder van jullie regeringen. Maar alles is in de afgelopen jaren ten goede gekeerd. Met onze hulp hebben zij die het Licht vertegenwoordigen, een aantal zeer belangrijke gerechtsuitspraken gewonnen. Daarbij hebben onze technologieën het duister verhinderd een groot deel van de waardevolle activa van het Licht in te nemen.

Deze gebeurtenissen hebben een sterke alliantie gesmeed tussen onze nu aardse bondgenoten en voor paniek gezorgd bij de cabal. Beide kanten staan ons nu toe om oprechte uitwisselingen met hen te hebben. Deze ontmoetingen hielpen ons een effectief stel strategieën met onze aardse bondgenoten te ontwikkelen. Vergelijkbaar beginnen de vertegenwoordigers van de cabal ons in een nieuw licht te zien. Wij zijn het galactische alternatief van de Hemel. Veel van de gebeurtenissen die zijn opgezet om hun tegenstand te breken worden op het moment als onmogelijk beschouwd en werden recentelijk opgegeven. Wat overblijft is een dagelijks voortdurende charade tussen regeringen, de pers en het wapen van internet: geruchten. Dit zal voortduren tot het huidige systeem ofwel zegeviert dan wel verslagen wordt door het Licht. Wij zijn hier om de grootse overwinning van de Hemel te verzekeren. Jullie tijd in het duister komt daadwerkelijk tot een uiterst glorieus einde! Vele gebeurtenissen die een einde aanduiden van deze verschrikkelijke realiteit beginnen zich te manifesteren. Het is onze taak deze voorbereidingen af te ronden, vervolgens te landen en jullie met grote vreugde te ontmoeten. Dan kunnen onze mentoren jullie meenemen naar de wonderen van volledig bewustzijn!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met grootse zegeningen! Onze aardse vennoten zijn druk bezig een systeem te testen en ter goedkeuring voor te bereiden, dat de levering van jullie welvaartsfondsen uit zal voeren. Er zijn eveneens een aantal groepen die voorbereidingen treffen om de NESARA-wetgeving in de V.S. uit te vaardigen. Het Hooggerechtshof van de V.S. had aanvankelijk, aan het begin van het nieuwe millennium, deze wetgeving ter zijde geschoven. De tijd is gekomen om dit bijzondere document publiekelijk te maken. Verschillende individuen ronden plannen af om deze documenten uit de geheime bescherming te halen die ze lang hebben genoten. Wanneer dit binnenkort gebeurt, zal het de terugkeer van jullie ware republiek markeren evenals de noodzaak om het liefdevol te beschermen. Als Meesters zegenen we dit ten diepste en weten we dat deze grootse verandering een vreedzame zal zijn. Deze machtstransformatie zal het begin zijn van een grotere verandering, die het einde zal markeren van de macht van de cabal. Jullie zullen worden ingewijd in zuiver en transparant bestuur!

Onthoud steeds dat dit alles een goddelijke zegen is. We bedanken degenen met moed en uitstekende vaardigheden die dit allemaal mogelijk maken. We bedanken eveneens eenieder van jullie die dit lang hebben gevisualiseerd en die hun geweldige energieën hebben gestuurd naar alles wat wij doen. Er zijn een aantal millennia voor nodig geweest om dit te volbrengen. Nu is het de beurt aan jullie en je wonderkinderen om van deze uiterst heerlijke vruchten te plukken. Wees de Hemel altijd dankbaar en wees bereid iedereen die van ver gekomen is om jullie in deze zaak bij te staan, te eren. We zien eenieder van jullie groeien in bewustzijn. En gebruik jullie nieuwe vaardigheden gracieus om deze uiterst moeizame voortgang te laten slagen. Jullie zullen zoveel dat jullie niet kennen, zien groeien en Gaia en deze “mondiale stad” waarin jullie wonen eensgezind helpen wijzigen in een nieuwe werkelijkheid en deze te bewerkstelligen. Het is deze werkelijkheid die jullie grotere familie zal verwelkomen.

De wonderbaarlijke spirituele energieën zijn daar om deze realiteit te veranderen en jullie voor te bereiden op jullie kristallen Lichtkamers. Dit speciale levende Licht zal jullie teruggeven wat de Atlantiërs jullie ontnomen hebben. Jullie zullen deze grote groep Meesters uitbreiden en het werk dat lang geleden in het oude Lemurië begon, afmaken. Jullie zullen de solaire sterrennatie herboren zien worden en jullie krachten gebruiken om de meditaties en gebeden die we dagelijks uitvoeren op grote schaal te doen toenemen, om zo de Aarde en haar zusterwerelden te helpen. Onze Zon bevat een machtige Geest die jullie met vreugde in dit nieuwe rijk verwelkomt. Het duister heeft een doel gediend. Jullie zullen de daardoor verkregen wijsheid, net als wij hebben gedaan, gebruiken om de kracht van het Licht overal te verspreiden. Wij zullen toezicht houden en jullie begeleiden op jullie toekomstige reizen. Er is veel waar de Hemel jullie over wil instrueren. Als mensen in goddelijke dienst, zien we met graagte tegemoet wat de Hemel ons zo toewenst. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze boodschap. Deze wereld is bezig te veranderen. Terwijl ze dat doet, brengt het jullie steeds dichter bij het glorieuze rijk dat jullie lang verwacht hebben! Jullie geduld en jullie frustratie worden hierbij erkend. We vragen jullie simpelweg om volledig te genieten van de wonderen die zich zullen voltrekken! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl