Home > > Sheldan Nidle - 10 maart 2015

Sheldan Nidle - 10 maart 2015

4 Muluc, 7 Ceh, 11 Ik

Selamat Balik! We brengen jullie geweldig nieuws! Het nieuwe bankensysteem waarover we van tijd tot tijd hebben gesproken wordt snel een internationale realiteit. Intussen gaat de ontmanteling van de bestuurscorporatie van de VS door. De naties van de wereld begrijpen volledig wat deze komende ineenstorting echt betekent. Een nieuw economisch en financieel systeem doemt op, hetgeen de VS op één lijn brengt met een aantal naties in Europa, Azië en het westerse halfrond. Deze nieuwe set van realiteiten brengt eindelijk een einde aan de zeer vervormde realiteiten die jullie wereld tijdens de eerste zes decennia van het naoorlogse tijdperk van W.O. 2 hebben bestuurd. Er vormt zich een nieuw tijdperk, dat de opkomst van NESARA bestuur in de VS zowel als een heleboel nieuwe besturen in Europa, Azië, Afrika en het Westerse Halfrond zal zien. Het hoogtepunt van dit alles is, naar ons idee, disclosure. Wanneer dit gebeurt kunnen we jullie aanspreken en jullie overdag onze schepen laten zien. We zijn echt van plan de mondiale besprekingen van jullie Opgestegen Meesters en de open interacties met jullie Agarthaanse familieleden te ondersteunen. Dan kunnen jullie veel over jezelf en jullie ware geschiedenis en afkomst leren.

Hetgeen eindelijk op jullie wereld zal gebeuren gaat jullie werkelijkheid conserveren en beschermen. Vele jaren geleden arriveerden we en zagen we een maatschappij die alleen omschreven kon worden als onbewust en liefdeloos. Gedurende het laatste decennium is jullie maatschappij letterlijk volwassen geworden. Zelfs de meest milieutechnisch incorrecte is nu bezig een bepaald soort alliantie te vormen met degenen die jullie vele kwetsbare habitats intensiever beschermen. Deze plotselinge veranderingen in elke gemeenschap op Gaia zijn een teken van hoezeer jullie wereldbol momenteel verandert. Hoewel deze veranderingen een enorme deuk maken in hoe jullie gemeenschappen reageren op ecologie is het nog maar een begin. Er moet veel worden gedaan nadat we eenmaal en masse op jullie wereld geland zijn. Habitats voor een grote hoeveelheid dieren en planten zijn nog steeds snel aan het krimpen. Jullie moeten technologieën toepassen die deze trieste omstandigheden kunnen wijzigen. Jullie hebben tevens meer beredeneerde informatie nodig m.b.t. de manier waarop een groot deel van jullie wereld teruggebracht kan worden naar een meer natuurlijke realiteit. Jullie moeten technologie gebruiken om een goede habitat te creëren en deze niet te vernietigen.

Op onze werelden wordt de natuurlijke ongerepte aard van onze oppervlakte- en inwendige wereldrijken niet door ons verstoord. In feite, wanneer iemand plotseling onaangekondigd op een van onze werelden zou verschijnen, zou hun eerste gedachte waarschijnlijk zijn dat die wereld merendeels onbewoond is. Deze overtuiging is iets dat een belangrijk aspect van onze gewijde wetten weerspiegelt: alle leven is heilig en moet worden geconserveerd in haar natuurlijke bestaansvorm. Dit zonnestelsel werd miljoenen jaren geleden bruut binnengevallen en er werd een afschuwelijke prijs voor betaald. Wat nodig is, is dat wij jullie en de Hemelse Elohim assisteren bij het herstellen van dit solaire rijk naar haar voormalige ongerepte staat. Mars en Venus bevatten ooit enorme oceanen, die wemelden van allerlei soorten leven. Deze zaken moeten hersteld worden. Niet alleen de uitgestrekte oceanen van deze en andere solaire werelden, maar ook de vele types unieke fenomenen die onlangs verloren gingen. Deze hergeboorte is slechts een van de dingen die we dienen te doen. Er is ook een verantwoordelijkheid om de banden met een groot aantal niet-lichamelijke Wezens die diep binnenin de innerlijke werelden van jullie vele gasreuzen verblijven te herstellen.

Zoals jullie kunnen begrijpen zal er een grote hoeveelheid nieuwe verantwoordelijkheden op jullie neerdalen wanneer jullie bewustzijn terugkomt. Voor ons zijn deze plichten heilig. Wanneer jullie zowel planetaire als solaire hoeders worden, erven jullie een plek van grote schoonheid, wiens onderhoud jullie dagelijkse plicht wordt. Wanneer jullie lid worden van een wetenschappelijke en onderzoeksvloot neemt deze serie plichten enorm toe. We zijn al meer dan twee decennia in dit zonnestelsel en we walgen enigszins van de manier waarop de Anunnaki en hun planetaire handlangers er mee omgingen. We verafschuwden bovenal de manier waarop deze Wezens die de baas waren elk van jullie millennium na millennium behandelden. Van tijd tot tijd hadden onze schepen jullie bezocht en presenteerden ze historische verslagen van deze slechte behandeling aan een aantal speciale vlootrapportages m.b.t. de vooruitgang in dit zonnestelsel. De oproep van de Hemel was voor ons in eerste instantie schokkend. Desalniettemin luisterden we en nu zijn we hier om jullie volledig te dienen. We verwachten dat jullie in het komende jaar snel richting volledig bewustzijn vooruitgaan door de werkelijkheid waarin jullie momenteel verblijven compleet te herschikken. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met een gegronde herhaling van wat zo onomwonden door onze ruimtefamilie werd gezegd. Onze Aardse bondgenoten hebben een nieuw internationaal fondsentransfersysteem gecreëerd. Daarbij werden een aantal veranderingen doorgevoerd om alle belangrijke banken conform Basel III te maken. Dit is nog maar het begin van wat er gepland staat. De BRICS-groep ontwikkelingsbank is klaar om online te gaan en zowel het SWIFT-systeem als de internationale status van de Federal Reserve en het IMF te vervangen. Deze gezegende ontwikkeling impliceert twee dingen. Ten eerste zijn internationale gelduitwisselingen niet langer de zaak van het bankensysteem dat is opgezet door het verdrag van Dumbarton in 1944. Ten tweede zullen westerse bankcriteria die nu gebruikt worden door het IMF vervangen worden door criteria die meer bevorderend werken voor internationale ontwikkelingen. Deze aanpassingen zullen de eenvoudige transfers van grote bedragen mogelijk maken om zo de behoefte aan een mondiale infrastructuur aan te zwengelen.

Zowel de onderontwikkelde als de gevestigde wereld hebben fondsen nodig om een groot netwerk van waterhuishouding en transport te bouwen of te herbouwen. Er is eveneens de behoefte om dit rijk de gelden te geven die een groot netwerk van educatie van kinderen en volwassenen moet opzetten. Bestuur heeft te lang deze belangrijke verantwoordelijkheid genegeerd. Jullie groeien in bewustzijn en verlangen de gereedschappen die nodig zijn om volledig te begrijpen wat er over de hele wereld gaande is. Daarbij dient een speciale scholing van zeer waardevol ecologieonderwijs aan een ieder gegeven te worden. Voormalige vooroordelen jegens vrouwen en religie vragen om beëindigd te worden. De Schepper heeft ons waarlijk een volk gemaakt. We dienen dit gewijde edict gezegend te gehoorzamen en te leren hoe we samen moeten leven. Alle religies leren ons deze grootse waarheid. We dienen dit mondiaal te gehoorzamen. Zie hoe oorlog, misplaatste haat en simpel zieke logica deze hindernissen in stand hebben gehouden.

Wanneer jullie samenkomen, schenk dan te allen tijde aandacht aan nieuwe verantwoordelijkheden om jullie nieuwgevonden menszijn na te leven om zo de integriteit van de natuurlijke omgeving te behouden en bereid te zijn om elkaar vooruit te helpen. Het nieuwe bewustzijn zal jullie meer spiritueel bewust van elkaar maken en in het bijzonder van de gaven die jullie vrijelijk door Gaia gegeven worden. Deze wereld dient gerespecteerd te worden en er moet liefdevol voor gezorgd te worden. Dit is goddelijke genade in actie. Jullie bewegen je in spiritueel opzicht van een wereld die geleid wordt door hartelozen naar een rijk dat geleid wordt door zorgzame wezens; jullie zelf. Deze nieuwe realiteit vergt een nieuwe houding en vraagt jullie te groeien in hoe jullie je nieuwe en groter wordende bewustzijn dienen te gebruiken. Begin iedere dag met een krachtig doel dat is afgeleid van jullie eerste meditaties of gebed. Praat met anderen en stel een plan op. De belangrijkste sleutel is om iedere dag een positief en spiritueel doel te hebben. Op deze manier kunnen jullie daadwerkelijk wonderen verrichten!

Vandaag hebben we, zoals altijd onderzocht wat er in dit rijk waarin jullie verblijven, gaande is. Leer elkaar te respecteren evenals de natuurlijke omgeving die jullie omgeeft. Deze wereld verandert met grote snelheid ten goede en waarlijk verbazingwekkende veranderingen zijn letterlijk ogenblikken van jullie verwijderd. Wees gereed en wees je bewust van deze feiten! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl