Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - January 10, 2012

January 10, 2012

7 Men, 8 Chen, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De gebeurtenissen die beloven jullie wereld te transformeren zijn dichtbij hun manifestatie! We hoorden van onze aardse bondgenoten dat er een geweldige mondiale gebeurtenis staat te gebeuren. We naderen wat bekend staat het Nieuwe Jaar van de Chinese kalender. Het is het Jaar van de Water Draak, die gekenmerkt wordt door dramatische veranderingen. Velen van jullie wachten, evenals wij, op de juiste ‘straf’ voor het duister, en inderdaad, de huidige economische werkelijkheden beginnen de duistere kliek te dwingen een uitweg te zoeken. Zijn fiatgeld wordt uitgedaagd. Veel landen met grote natuurlijke grondstoffen, zoals olie, goud en kostbare stenen, zijn niet langer bereid dit fiatgeld te accepteren als een echte ruil, en dit legt een extra zware druk op het door het duister gecontroleerde banksysteem. Hervormingen die zijn aangekondigd, maar vervolgens vertraagd, dienen nu aan het systeem gekoppeld te worden. Dit dwingt het duister op te schuiven naar een beleid van afschrijven van schulden, maar dit ontmoedigt nog meer de aandelen- en de grondstoffenbeurzen. Bovendien dwingt het tot een vertraging in het zogenoemde herstelproces.

De veelheid aan angsten die de duistere kliek ondergaat maakt hen, vreemd genoeg, zelfs nog arroganter. De belangrijkste commissie van leiders van de kliek heeft onlangs de gesprekken afgebroken met onze aardse bondgenoten, wat wij zien als een panische reactie. Immers, ze hadden in feite weinig om over te onderhandelen sinds de dobbelsteen is geworpen, voor zover het hen betreft. Zoals zij het zien, kunnen zij - al deze duistere manipulators - niets anders doen dan door te gaan met het vuurtje op te stoken van verschillende mogelijke grootschalige oorlogsscenario’s. Dus onze directe taak werd hierdoor aan ons overhandigd. Wij hebben onze verbindingsteams opgedragen alle agressieve impulsen die zich nu op jullie wereld afspelen te monitoren om erop toe te zien dat geen van deze zich kunnen ontwikkelen tot belangrijke conflicten. Hoe langer een geen-oorlog optie in stand blijft, hoe sneller de resterende kwesties opgelost kunnen worden. De belangrijkste vertraging is nu het feit dat jullie diverse mondiale politieke gemeenschappen nooit iets hebben kunnen zonder het volledige toezicht van de kliek die hen bij iedere actie leidde. Dit allerlaatste geval van ‘koudwatervrees’ wordt aangepakt en we verwachten zondermeer dat een reeks revolutionaire gebeurtenissen zullen plaatsvinden om jullie wereld voor altijd te veranderen.

Zodra alle leiders van alle politieke gemeenschappen geconfronteerd worden met deze nieuwe gezamenlijke vrije wereld, dan voelen ze zich zowel opgewonden door de nieuwe mogelijkheden en tegelijkertijd heel onzeker over de beste manier om hun volgende stappen te zetten. Wij zijn hier om advies te geven, en we zullen ervoor zorgen dat de plannen van onze aardse bondgenoten snel worden bereikt. Het installeren van een nieuw bestuur en het voltooien van de geldleveranties zijn de eerste grote stappen die dringend verlangd worden door de wereldgemeenschap. Dit alles leidt naar een nieuwe wereldeconomie en het begin van een diepgaand proces die eindigt met de onthulling. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, want wij moeten nog een enorm educatief proces volbrengen om jullie wereld te laten wennen aan ons hulpvaardig bestaan. Eén aspect van dit onderricht zal zijn een opheldering van jullie echte geschiedenis, die ongeveer 7.000 jaar van leugens en manipulatie zal wegvegen … eerst door de Anunnaki en daarna versterkt door de misdadige daden van hun aardse volgelingen – jullie genootschap van ‘Verlichten’ (Illuminati).

Deze cruciale taken moeten voor iedereen voldoende tijd krijgen om volledig begrepen te worden en ook om duidelijk te maken wat de mondiale gemeenschap werkelijk wenst. Elke natie wil handelen in overeenstemming met zijn eigen belangen, en zijn volk die leiding geven die nodig is om in vrijheid en soevereiniteit te werken. Dit is een complexe onderneming en wij erkennen dit openlijk. Onze verbindingsteams wacht een grootse taak. Daarbij hebben onze Verlichte Leraren nauw samengewerkt met veel geheime heilige genootschappen om deze overgangstijd te vergemakkelijken. Wij allen beseffen de kloof die zich gaat vormen tussen datgene wat door de meesten algemeen aanvaard is als werkelijkheid en de nieuwe concepten die onze gezamenlijke acties zullen creëren. Het meeste van wat wij zullen presenteren kan gemakkelijk de meerheid van jullie wereld schokken. Jullie mondiale cultuur was gebaseerd op een paar waarheden die vervolgens vervalst en uitgedragen werden in een veelheid van dubieuze denkbeelden van jullie religieuze en politieke hiërarchieën. Het rechtzetten van dit alles vormt de kern van de veranderingen waardoor jullie nieuwe werkelijkheid zich kan manifesteren.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen met enkele belangwekkende feiten voor jullie. Momenteel heeft de duistere kliek een reeks gesprekken met de regeringen van het Midden-Oosten, Azië en West-Afrika geïnitieerd. Deze ‘gesprekken’ zijn bedoeld om de toestemming van deze regeringen te krijgen om bepaalde waardevolle grondstoffen in het geheim over te dragen zodat die kunnen worden omgezet in harde valuta. Tot dusver hebben deze interacties niet tot de gewenste resultaten geleid. Desondanks gebruiken de duistere manipulators al hun resterende activa (bezittingen) om een soort deal te sluiten met iedereen die wil luisteren om het eerste kwartaal van 2012 te kunnen overleven. De herhaaldelijke mislukkingen in deze zoektocht hebben hen niet doen twijfelen aan hun geloof dat de een of andere wonderbaarlijke oplossing van hun dilemma’s kan worden gevonden. Echter, onze medewerkers zijn ervan overtuigd dat de kliek op een punt is beland waarop het een deal moet sluiten met het Licht voor een onmiddellijke overgave. De overwinning is nabij!

Deze tijden vóór de feitelijke overgave van het duister vereist van ons dat we ons focussen op de werkelijkheid die we allen willen. Laten we de details invullen en laten we onze collectieve energieën gebruiken om het Licht en hiermee welvaart, soevereiniteit en het volle bewustzijn te brengen. Neem iedere dag wat tijd om naar binnen te gaan en gebruik je grenzeloos potentieel om deze nieuwe wereld in te richten. Houd in gedachten dat je een zeer moedig baken bent voor het Licht. Jullie acties verankeren een wereld die nu wordt geconstrueerd door Hemelse menigten van hiërarchieën en geslachten. Jullie taak is deze immense energie op te nemen en het vrijelijk door te geven aan Gaia. Hierdoor voltooien jullie de Zegeningen die afkomstig zijn van de heiligheid van Aeon naar de fysieke gebieden op Aarde. Maar deze energie heeft jullie gezamenlijke focus nodig om zich op de Aarde te materialiseren, en op die manier veroorzaakt jullie collectieve visualisaties het wonder van jullie nieuwe werkelijkheid.

Deze nieuwe werkelijkheid heeft een groots doel – de komst van jullie volledig bewustzijn. Sinds de val van Atlantis, ongeveer 13 millennia geleden, hebben jullie rondgezworven in een beperkt bewustzijn en zochten jullie om je verloren geraakte engelachtig vermogen te herwinnen. Deze proeftocht bereikt nu zijn heilige bestemming. Het volle bewustzijn werd van jullie weggenomen door een eenvoudige aanpassing van je genetische volgorde en werd op zijn plek gehouden door een reeks van in elkaar grijpende epigenetische programmering. Dit kan echter overschreven worden door middel van een levende Lichtfrequentie en het gebruik van een speciaal trillingsprogramma dat afgestemd is op je individuele levensomstandigheid. Dit proces zal, onder toezicht van een volledig bewust wezen, je terug laten keren naar het volledige bewustzijn. Dit wonder zal plaatsvonden zodra jullie nieuwe werkelijkheid zich volledig manifesteert. De tijd van grote vreugde is nabij!

Vandaag rapporteerden wij over de gebeurtenissen die steeds sneller jullie nieuwe wereld binnenbrengen. We bereiden ons personeel voor op het uitvoeren van onze laatste pre-contact-functies, en jullie Verlichte Leraren zorgen er eveneens voor dat hun diverse goddelijke taken volgens het goddelijk plan voltooid worden. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive

Galactic Channelings

Create Your Badge