Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 16 mei 2017


Sheldan Nidle - 16 mei 2017

1 Batz, 14 Moan, 13 Caban

Selamat Jalwa! Ondanks verschillende punten van zorg, blijft de beweging richting distributie zich voortzetten. Een aantal nieuwe criteria wordt toegevoegd, hetgeen voor een geringe vertraging zou kunnen zorgen. Ons werd door de Ouderen en hun vele medewerkers verteld dat we opnieuw een doorbraak naderen. Degenen die de leiding hebben over dit complexe proces weten dat de eerste distributies hun punt van uitgifte naderen. Door deze procedure wordt er aangenomen dat zij die als eersten zijn geselecteerd, in spanning op deze beslissing wachten. Aldus werden we geïnformeerd dat we voorbereid dienen te zijn op waarlijk opwindend nieuws.

Zoals jullie kunnen zien staat er veel op het punt te gebeuren, namelijk het daadwerkelijke begin van de formele circulatie van het op de schatkist van de VS gebaseerde papiergeld. Dit wordt door goud geruggensteund en kan op eenvoudige wijze de ‘Federal Reserve Bank’ van de V.S. vernietigen. Deze nieuwe realiteit werd eveneens ontworpen om te leiden naar een snelle ineenstorting van het illegale de facto regime van de VS INC. Het zal op efficiënte wijze worden vervangen door de nieuwe NESARA Republiek. De hoeksteen van het te creëren nieuwe rijk zal jullie nieuwe bestuur en haar financiële systeem zijn.

Intussen concentreren wij ons op onze doelen. Het belangrijkste doel is uiteraard ervoor te zorgen dat deze geherwaardeerde valuta met succes aan de bevolking van deze oppervlakte-realiteit zal worden overhandigd. We beseffen wat dit alles werkelijk inhoudt. Het is de weg via welke de duistere cabal kan worden verslagen en een nieuw vrij en welvarend tijdperk voor jullie eindelijk kan beginnen. Het is deze zich nieuw vormende realiteit die zal toestaan dat onze grootse missie eindelijk serieus kan beginnen. We hebben begrip voor sommige vertragingen uit het verleden, maar voelen desondanks ten diepste hoe belangrijk het is dat er aan jullie voortdurende zorg omtrent de steeds maar doorgaande horror van deze langzaam verdwijnende realiteit een einde komt.

Het zijn de voortdurende complicaties van deze oude realiteit die vragen om een tijdige overwinning op het duister door ons en onze bondgenoten. De Ouderen en andere vergelijkbare groepen dienen toe te staan dat deze immense fondsen op een veilige manier over jullie oppervlakterijk worden gedistribueerd. Naar onze mening heeft het veel te lang geduurd om het voor ons simpele proces te voltooien. Hiermee gepaard gaat een waarlijk omvangrijke arrestatie en isolatie van de heersende cabal en haar handlangers. Wanneer dit met succes plaatsvindt zal NESARA en alles dat hiermee samenhangt snel ten uitvoer kunnen worden gebracht. Tenslotte kan het restant van onze wederzijdse agenda worden afgerond. Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen wij in de wetenschap dat de ondergang van de duistere cabal in dit rijk nabij is. Op dit moment bereiden de Lichtkrachten die publiekelijk de nieuwe NESARA-republiek zullen afkondigen zich eindelijk voor om dit te doen. De Hemel maakt ons op een goddelijke manier duidelijk dat de grootse voorbereiding van deze glorieuze gebeurtenis is afgerond. Het enige dat nog nodig is, is een formele aankondiging. Deze wordt binnenkort verwacht. Zodra dit eindelijk gebeurt, zal dit aan iedereen duidelijk maken dat de laatste vereiste onderdelen werden voltooid. Halleluja! Halleluja!

Op dat moment kunnen jullie formeel worden bevrijd van schuld, aangezien een speciale viering afgekondigd zal worden. Wanneer dit is geregeld kunnen jullie beginnen met de taken die de kern vormen van jullie ware passies. We weten dat jullie vervuld zullen zijn van een grootse energie wanneer jullie eindelijk de jullie toegewezen taken kunnen vervullen. We denken dat een geweldige toename van jullie vele bezigheden een werkelijk enorme transformatie van dit oppervlakterijk teweeg kan brengen. Deze activiteit zal grote vreugde brengen aan ons allen! De mensheid zal eindelijk vrij zijn te doen wat zij goddelijk wenst!

Deze transformatie zal geweldige geneeswijzen voortbrengen en grootse manieren om de problemen van deze oppervlakte-realiteit op een creatieve manier op te lossen. Deze taken zullen oorlog in vrede transformeren en jullie soevereiniteit aan allen uitroepen. Wij Meesters kunnen dan een tijdstip bepalen voor die noodzakelijke lessen waartoe we ons verplicht voelen die aan jullie te geven. We gaan dit in vreugde doen en met het volledige besef dat jullie nu weten hoe jullie zo wreed in beperkt bewustzijn werden gestuurd! Dit nieuwe inzicht in jullie geschiedenis is voorbestemd jullie zeer goed van dienst te zijn. Moge het Licht jullie op elke denkbare wijze omarmen.

Vandaag bekeken we wat zich rond deze prachtige blauwgroene bol aan het ontvouwen is. Er zijn dingen ophanden die dit rijk nu gaan veranderen. Wees klaar voor deze gebeurtenissen en weet dat een schat aan geweldige dingen zich binnenkort gaat manifesteren. Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpen

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge