Home > > Sheldan Nidle - 9 mei 2017

Sheldan Nidle - 9 mei 2017

1 Kan, 7 Moan, 13 Caban

Dratzo! De meest belangrijke zaak is dat de belangrijkste verplaatsingen vooruitgang blijven boeken. Het duister is niet langer in staat de planning van iedere levering te vertragen. De enige wijze waarop ze nu nog invloed kunnen hebben is de manier waarop iedere levering bijeen wordt gebracht en nauwkeurig wordt gecontroleerd. Dit betekent dat iedere mogelijke poging om te vertragen in dit systeem wordt ingebouwd, iets wat normaal gesproken een kwestie van dagen kost om te realiseren. Aldus is het, terwijl het een omslachtige procedure is, toch duidelijk een geslaagde. We verwachten dat deze procedure zal blijven doorgaan en in staat is om op een grondige en veilige manier van één levering naar de volgende door zal kunnen bewegen, zonder dat er sprake is van verdere vertraging.

Terwijl dit doorgaat heerst de belangrijkste overtuiging dat dit beveiligde systeem eenvoudig kan worden versneld. Dit wordt bepaald door de duur van de beoordeling van elke partij. Dit is de reden waarom verschillende banken die in dit systeem worden ingezet werden gereduceerd tot niet meer dan leveranciers die deel uitmaken van een gedegen groep die voor deze bijzondere taak is aangewezen. Daarom is het hoogst onwaarschijnlijk dat vertragingen zoals ze in het verleden zijn voorgekomen nu nog mogelijk zijn. In feite verwachten we dat dit proces binnenkort haar leveringen aan jullie zal kunnen beginnen. Dit huidige systeem is inderdaad zowel bij de tijd als effectief.

De sterke overtuiging bestaat dat de levering van de welvaart-pakketten die zal plaatsvinden een gevolg is van het simpele feit dat deze pakketten goedkeuring dicht genaderd zijn om het laatste stadium van de toegewezen bestemmingen in te kunnen gaan. Vele verbazingwekkende zaken staan op het punt te gebeuren!

Dit proces van vooruitgang wordt steeds sneller iets wat niet meer te stoppen is. Degenen die de leiding hebben over het creëren van het nieuwe bestuur kunnen zien hoe dicht ze dit punt nu echt genaderd zijn. USA INC beseft dat als deze nieuwe door goud gesteunde gelden werkelijk vrij worden gegeven, haar ondergang onvermijdelijk is. Het einde van de Federale Reserve zal duidelijk een teken zijn dat NESARA en haar republiek formeel kunnen worden afgekondigd. Het zal voor alle betrokkenen een bijzonder schitterende tijd zijn. De voltooiing van dit proces zal het nieuwe financiële systeem en haar mondiale organisatie van diensten volledig versterken! Dan zal het zeker zijn dat een nieuwe en wonderbaarlijke dageraad is aangebroken.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze fantastische tijd is er één waarin de duistere cabal eindelijk wordt opgeruimd. Daarom nadert voor ons snel de tijd om onze gezegende goddelijke dienstbaarheid aan jullie aan te kunnen bieden. Jullie dienen meer te weten te komen over jullie buitenaardse afkomst en de reden waarom jullie zo plotseling in verschillende angsten en beperkt bewustzijn werden ondergedompeld. We weten dat jullie antwoorden nodig hebben op deze en vele andere vragen. Het is onze goddelijke plicht om jullie in te lichten nadat het duister naar behoren is opgeruimd. Dan zullen wij ons manifesteren en antwoord geven op dringende vragen.

Huidige gebeurtenissen zullen jullie in staat stellen op een gezegende manier getuige te zijn van de formele distributie van de RV. Dit zal gepaard gaan met de formele levering van de welvaartsfondsen. Deze zaken zullen tezamen de opkomst van de NESARA-Republiek te zien geven en ruimte geven aan de tijd dat die boeven, die door jullie de duistere cabal werden genoemd, volledig worden geisoleerd. Dit zal de goddelijke tijd betekenen waarin jullie van het einde van schuldslavernij en alles dat hiermee verband houdt, kunnen genieten. God’s Zegen voor eenieder van jullie.

Jullie bijzonder prachtige visualisaties zullen, zoals jullie kunnen zien, een nieuw rijk tot stand brengen gevuld met vrijheid, jullie soevereine rechten en nieuw bestuur. Het zal tevens een tijd zijn waarin jullie ons zullen ontmoeten om kennis te nemen van het uiterst mooie lot dat jullie door de Hemel geschonken is. We zegenen de decreten van de Hemel en vragen jullie simpelweg dit in je op te nemen en al het lijden dat jullie lot is geweest los te laten. Stel je in plaats daarvan de grootse geschenken voor die de Hemel op een gezegende manier aan jullie zal geven. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag is het moment om jezelf voor te bereiden op een uiterst welkom tijdperk in jullie lange geschiedenis. Het zal een tijd zijn waarin de glorierijke geschenken van de Hemel door jullie in ontvangst zullen worden genomen. Net als jullie bereidt Gaia eveneens grootse vieringen voor. Jullie zullen zowel je spirituele- als je ruimtefamilies gaan ontmoeten. De ontelbare en nimmer eindigende voorzieningen van de Hemel zijn van jullie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!