Home > Nederlands > Sheldan Nidle - March 9, 2010

March 9, 2010

10 Akbal, 6 Ceh, 5 Caban

Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie voor jullie. Momenteel hebben de aardse bondgenoten een wereldwijde Inlichtingenblokkade ingevoerd om iedereen te laten zien dat ze de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen aanwenden in afwachting van de eerste dominostenen van verandering. De ‘wegblokkades’ zijn dit keer door ons aangebracht nu onze aardse bondgenoten hun operaties vertragen om te zorgen dat alle potentiële tegenstanders uit hun posities worden verwijderd waar ze vertragingen konden veroorzaken voor de enorme mondiale veranderingen. Tot dusver hebben de laatste resten van de duistere kliek laten zien dat ze niet van plan zijn om de ‘goede werken’ van onze aardse bondgenoten verder te belemmeren. De laatste overeenkomsten zijn op hun plek, evenals de fondsen die de talrijke gouvernementele en financiële veranderingen moeten bewerkstelligen. Alles is gereed om de opdrachten uit te voeren die aan de landingen voorafgaan. Onze aardse bondgenoten zijn zich volledig bewust dat de Hemel ons het ‘groene licht’ heeft gegeven om op te treden wanneer de tijd rijp is, en daarom hebben we onze verschillende planetaire patrouilles teruggeroepen en staan we klaar om in actie te komen.

Voor haar aandeel, versnelt Moeder Aarde de voorbereidende fase van een reeks enorme mondiale aardeveranderingen. Jullie planeet en haar Spirituele Hiërarchie laten ons weten dat de tijd dringt, en daarom is het absoluut nodig dat een soort van pre-evacuatie waarschuwingen uitgevaardigd worden. Als gevolg hiervan begrijpen de afwachtende interim-regeringen dat de prioriteiten binnen hun veranderingsschema opnieuw vastgesteld moeten worden, en wij werken met hen aan plannen die voldoen aan de criteria van de Aardse Hiërarchie. De meest urgente kwestie is hoe we ieder van jullie het beste kunnen voorbereiden op de resterende tijd voordat het vertrek van de aardkorst noodzakelijk wordt. Een algemene intensivering van de planetaire activiteit wordt ook opgemerkt door jullie astronomen, die een plotselinge toename zien van onverklaarbare activiteit in jullie zonnestelsel. De verhoogde activiteit beïnvloedt de ruimtestations en shuttles die zich in een baan dicht rond de aarde bewegen en dit heeft geleid tot het annuleren van de meeste door raketten aangedreven, bemande ruimtestations. In feite doen jullie, in grote paniek verkerende, geheime regeringen een wanhopige poging hun antigraviteitsvloot te gebruiken voor een hi-tech ontsnappingsplan.

De pogingen van de duistere kliek om de Aardse Spirituele Hiërarchie te trotseren zijn typerend voor hen, maar angst dwingt hen tot het fysiek uitdagen van ons duidelijk aangegeven verbod – wij hebben hen in niet te misstane bewoordingen aangegeven dat hun operaties tot de planeet en haar atmosfeer zijn beperkt. Ook de Agarthanen hebben de vloot van de kliek uit Binnenaarde verbannen. Dit brengt de kliek in de hachelijke situatie dat er slechts één oplossing is – zich overgeven en dan wel zo snel mogelijk! Jullie lieflijke planeet keert terug naar het Licht en het is voor jullie tijd om geïnformeerd te worden over wat jullie te wachten staat. De informatiebronnen van de elite van jullie duistere kliek hebben hen duidelijk bewust gemaakt dat hun fysieke overleving nu op het spel staat. Het is voor hen essentieel zich over te geven en onze aardse bondgenoten toe te staan hun aankondigingen te doen die heel gedetailleerd zullen aangeven wat er moet gebeuren en waarom. Moeder Aarde zit in de laatste fasen voordat ernstige aardeveranderingen beginnen. Verder verlangt de Hemel dat jullie op de hoogte gebracht worden dat jullie niet alleen zijn in de galaxy en dat jullie ruimte- en spirituele families hier zijn om jullie, met Liefde en gratie, terug te brengen naar het volledige bewustzijn.

Dit proces van goddelijke verandering is vervalst door het duister en zijn eindeloze afschuwelijke plannen. Onze taak was deze schandelijke activiteiten te beantwoorden om jullie veranderingen volgens het Hemelse tijdschema te behouden. Onze commandopost van talrijke sterrennaties ziet elkaar dagelijks om programma’s samen te stellen die ervoor zorgen dat de Hemelse decreten worden uitgevoerd. Geen enkele sterrennatie heeft de macht deze goddelijke operaties te dwarsbomen. Wij handelen als één om te garanderen dat de Hemelse opdrachten worden uitgevoerd door middel van deze eerste-contact-missie. Hiertoe hebben wij een serie richtlijnen opgesteld die onze diplomatieke missies aanbieden aan de aardse bondgenoten en verschillende regeringen op jullie wereld. Wij hebben heel duidelijk gemaakt dat dit een tijd van actie is. Jullie planeet, die al zo lang lijdt, laat dit duidelijk zien, en ook dat er een eind moet komen aan de eindeloze vertragingen van het recente verleden. Wij worden geadviseerd op alle mogelijkheden voorbereid te zijn en gereed te zijn om ze op elk moment uit te voeren.

Onze vloot is gereed en wij hebben een serie ondersteunende aankondigingen samengesteld om voorbereid te zijn op alle eventualiteiten die kunnen plaatsvinden. Dit varieert van eenvoudige, directe aankondigingen die jullie informeren over ons bestaan en de noodzaak om met massalandingen te beginnen, tot nooduitzendingen die jullie waarschuwen voor de dreiging van aardeveranderingen waardoor wij jullie van jullie oppervlaktewoningen moeten evacueren. In dit geval kunnen wij ook een beroep doen op de geheime technologieën en het tijdstip doorgeven van onze aankomst op jullie kusten. Bij elke gebeurtenis hebben wij het liefste dat deze uitzendingen worden verzorgd door de interim-regeringen. Moeder Aarde wenst, boven alles, dat er grotere vorderingen zullen zijn dan op dit moment. Deze acties die het toneel plaatsen voor een interim-wereld moeten plaatsvinden. Wij kunnen het belang van dit alles niet genoeg benadrukken. Ons doel is wat nu onderweg is te leiden naar een vlot en snel succes.

Onze diepe betrokkenheid in jullie zaken heeft ons veel nieuwe en interessante inzichten gebracht in de operatie van het duister op jullie wereld. Lang geleden werden wij op de hoogte gebracht van hun werkwijze en wij hebben de afgelopen twee decennia dit alles in actie gezien. De mate waarin het duister jullie heeft kunnen veranderen van een sterk, geïntegreerd wezen naar een zwak en onderdanig geval dat zo verdeeld was dat je in feite na een paar decennia ‘stierf’, is werkelijk verbazingwekkend. Gelukkig re-integreert en herstelt de Hemel jullie naar je vroegere macht en vermogens, zodat jullie belangrijk kunnen bijdragen aan het ontvouwen van het goddelijk plan in de fysische werelden. Wij kijken in vreugde uit naar deze wonderbaarlijke transformatie en zijn van plan jullie met een grote fanfare te verwelkomen. Jullie moeizaam verworven wijsheid heeft de kracht om bepaalde bewustzijnsgeoriënteerde ontwikkelingen, die nu in deze galaxy ontstaan, te versnellen.

Deze galaxy ondergaat een grote transformatie naar het Licht. Overal worden voorheen duistere sterrennaties en enorme keizerrijken minder dictatoriaal en meer geneigd naar persoonlijke soevereiniteit en individuele rechten. Daar is iedereen zeer gemotiveerd om een Lichtlichaam te ontwikkelen en de beperkingen van de 3-D lichamelijkheid te transcenderen. Dit verlangen heeft velen aangezet zich te focussen op waar jullie doorheen gaan, en dus is het voor ons in ieders belang om jullie te adviseren en te leiden naar het volledige bewustzijn. Bovendien maken jullie deel uit van onze ruimtefamilie. De mensheid kreeg het geschenk van een Lichtlichaam en de Hemel heeft het beschermd voor vernietiging. Het volgende hoofdstuk van onze gezamenlijke geschiedenis is voorspeld op jullie terugreis naar het Licht, zodat je kunt zien dat deze heilige transformatie van jullie voor ons zeer belangrijk is.

De snelkookpan – het eerste contact – kookt over! Het is een absolute noodzaak dat de agenda die tussen onze aardse bondgenoten en ons is opgesteld, nu wordt afgerond. Ten eerste moeten we de wachtende tussenregeringen aan de macht brengen, samen met de leveringen van de welvaartsfondsen die de snelle start betekent van het door goud gedekte financiële stelsel. Vervolgens zijn we de cosponsor voor het onthullen van een serie opmerkelijke nieuwe technologieën waaraan we de onze nog toevoegen. Ten derde moeten we ons samen bezighouden met Moeder Aarde om haar conditie snel te verbeteren. Jullie moeten een hele reeks percepties aanvaarden om haar rol in jullie evolutie te eren. Zij is een levend Wezen en jullie zijn haar uitgenodigde gasten. Jullie moeten onafhankelijk worden en volledig verantwoordelijke bewakers van haar diverse ecosystemen.

Vandaag richtten we ons op verschillende ontwikkelingen die op jullie wereld gebeuren en verklaarden hoe deze in relatie staan met de eerste-contact-missie. Moeder Aarde volgt subtiel een koers die bedoeld is de hand van het duister te dwingen en te demonstreren hoe belangrijk het is voor onze aardse bondgenoten om snel hun complexe agenda te voltooien. Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.