Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - February 9, 2010

February 9, 2010

8 Men, 18 Yax, 5 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie. Op dit moment maken onze aardse bondgenoten een einde aan een langdurige rit in een achtbaan met het duister, een rit met telkens weer plotselinge afdalingen en verrassingen. Ondanks deze uitdagingen zijn de verenigde bondgenoten vastbesloten ervoor te zorgen dat de eindeloze ‘streken’ van het duister hun plannen niet dwarsbomen. Hun duistere tegenstanders raken nogal geagiteerd en paniekerig over het feit dat hun gebruikelijke spelronde niet heeft gewerkt en dat ze de controle, waaraan ze al millennia gewend zijn, niet langer in de hand hebben. De een na andere overeenkomst, die door onze aardse bondgenoten en hun nieuwe partners zijn ondertekend, maken het de duistere kliek steeds moeilijker hun eeuwenoud patroon van angst verspreiden en een steeds sterkere manipulatie te handhaven. Inderdaad, deze tactiek werkt niet langer en het enige instrument van belang dat nog overblijft, is hun controle over de massamedia, die nog steeds hun soort werkelijkheid schilderen met behulp van leugens en niet al te subtiele toespelingen. Hoewel dit de frustratie van het publiek vergroot, is dit voor onze aardse bondgenoten ook een aanwijzing dat hun oude zak met trucs bijna leeg is.

Deze toenemende inperking van de heerschappij van het duister betekent dat de bondgenoten enkele fundamentele overeenkomsten kunnen uitvoeren die door verschillende naties zijn ondertekend, waardoor ze een grote hoeveelheid goud naar de bestemde plek kunnen overbrengen als garantie/dekking voor/van het nieuwe ‘harde’ valutastelsel. Momenteel zijn een aantal bankhervormingen in vele naties uitgevoerd, die de gokhandel en het witwassen van geld kunnen verhinderen en die huidige bankregelingen frustreren die een paar maanden geleden bijna de wereldeconomie deed instorten. Zodra deze nieuwe bankakkoorden gaan werken wordt de druk op de USA corporatie steeds verder opgevoerd om zijn meedogenloze wurggreep los te laten. De Federal Reserve System is de kern van de zaak. De Fed als centrale bank dient te verdwijnen om die kritische hervormingen te kunnen uitvoeren die als eerste taak hebben - alles te ontmantelen wat overblijft van deze entiteit. Dit is een voorbereiding op een mondiale kwijtschelding van schulden die essentieel is voor succesvolle lancering van een nieuw systeem, want er zijn momenteel voldoende schulden die op fraude zijn gebaseerd, die snel in een nieuw financieel stelsel kunnen worden opgelost!

Dit is dan ook de reden dat een universele kwijtschelding van schulden snel afgekondigd moet worden. Zodra het nieuwe bankstelsel gaat werken moet de enorme illegale schuld van het oude systeem verdwijnen. Dit is cruciaal. Jullie beginnen aan een proces dat, heel snel, leidt naar een wereldwijde welvaart. Jullie moeten de blokkades transformeren, waardoor jullie vastgehouden werden in een ‘mondiale zak’ en hierdoor eenvoudig door de duistere kliek gemanipuleerd konden worden. Deze grote schoonmaakoperatie brengt jullie de vrijheid en de nieuwe technologieën die dingen mogelijk maken die nu magisch lijken – zoals huizen en wolkenkrabbers die binnen 72 uur vanaf de grond opgebouwd worden en magnetisch luchtvervoer die mensen en materialen in minder dan één uur van de ene kant van de aarde naar de andere brengt. Er zullen ter plekke kleine generatoren komen die werken zonder de noodzaak van een nationaal netwerk. Deze technologie is multidimensionaal van aard en is een product van spirituele wetenschap dat op bewustzijn berust. Het zal jullie wetenschappelijke modellen nogal wijzigen. Deze avontuurlijke wereld wacht jullie na het verwijderen van de oude orde die nog aan een enkele draad hangt.

Dit alles staat te gebeuren. Jullie wereld zit in het oog van een gigantische financiële storm die jullie samenleving terug kan duwen naar een toestand van economische opschudding die erger is dan die waarvan jullie dachten dat jullie die in de paar laatste maanden te boven waren gekomen. Het duister weet dit en denkt hieruit te komen met een geweldig gebrul. Onze aardse bondgenoten werken de klok rond om te verzekeren dat dit mogelijke ‘zwaard van Damocles’ niet op ons neervalt. Hun strategie is dit duistere systeem ‘uit te hongeren’ door te verhinderen dat het duister toegang heeft tot de talrijke middelen waardoor het zijn enorm rijk van vervalste rijkdom vernieuwt en vergroot. De operatie is succesvol en dwingt de kabbalisten om voortdurend hun overlevingsstrategie aan te passen. De kern van dit duistere rijk wordt gevormd door de Federal Reserve met zijn frauduleus systeem van het accumuleren en verspreiden van rijkdom. De instorting van deze entiteit is de prioriteit en dit opent de sluizen van verandering.

Deze uitputtingsslag tegen het Fed en het oude financiële stelsel is bijna ten einde. Veel financiële schulden in het oude systeem bereiken een punt van kritische massa, genereren bezorgdheid over hoe snel het ontmantelen van het oude gedaan kan worden. Onze aardse bondgenoten naderen de fase waarin het oude monetaire systeem kan instorten. Plannen zijn gereed om het nieuwe stelsel snel in te voeren, waardoor de mondiale wettige betaalmiddelen - de fiat valuta – door nieuwe regionale systemen vervangen kunnen worden. Deze zes regionen vormen de ruggengraat van wat de mondiale welvaartsprogramma’s moeten creëren. Een snelle deflatie is de eerste taak van het nieuwe systeem. Zoals water zijn eigen niveau vindt, zo moeten de harde valuta’s hun eigen natuurlijke intrinsieke waarden zoeken. Deze waarde kan ergens liggen tussen 10 – 33% van de huidige kosten van voedsel, kleding en wonen. De authentieke waarde van kostbare metalen, dat gebaseerd is op een terugkeer naar het systeem van vraag en aanbod voordat deze gemanipuleerd werd, zal automatisch zijn echte waarde vinden.

De meeste dingen in jullie wereld zijn veel te hoog geprijsd. Bovendien zullen, zodra de welvaart stijgt en nieuwe technologieën hun invloed beginnen te krijgen, de hoofdcomponenten van jullie mondiale economie door allen (h)erkend worden. Jullie samenleving kan vervolgens de behoefte aan geld overstijgen door als verkennende voorloper over te stappen naar een galactische samenleving. Jullie huidig economisch model berust op schaarste en wordt bestendigd door een technologisch niveau dat doelbewust ongelijk is om dit hoofddefect op te lossen. Apparaten die deze ingebouwde tekorten kunnen verhelpen zijn gereed om door jullie interim-regeringen te worden geïntroduceerd en ook spoedig door ons. Zelfs jullie fundamentele afhankelijkheid van landbouw kan gemakkelijk worden opgelost – een materieprocessor kan onmiddellijk hoogwaardige, voedzame maaltijden op commando creëren! Deze technologie voorziet ook direct in kleding, onderdak en gerelateerde uitrusting. Zoals je je kunt voorstellen wordt hierdoor de ware aard van jullie mondiale samenleving in één klap getransformeerd!

Een hoofddoel van jullie bewustzijnsstijging is jullie te verwijderen van je afhankelijkheid van je omgeving, die laat zien dat het een dergelijk schadelijk effect heeft op de algehele gezondheid van de ecologie van Moeder Aarde. Door middel van een op ‘spirit’ gebaseerde wetenschap om vooruitgang te boeken zonder de ecologie van jullie planeet te belasten, kunnen jullie beginnen aan je rol van beheerder en spirituele zaakwaarnemer van Moeder Aarde en haar diverse leefsystemen. Jullie staan aan de rand van een epische transformatie die je voorziet van vermogens die zelfs de verbeelding van jullie meest ambitieuze futurologen overstijgen! Jullie worden bevrijd van de ondergeschikte rol waarmee jullie 13 millennia geleden werden opgezadeld, om terug te keren naar jullie ware posities van fysieke Engelen-medescheppers van de stoffelijke werelden. In deze rol zullen jullie de grote Lichten worden van jullie nieuwe sterrennatie!

Bewustzijn is een perfect middel om de goddelijke kennis te gebruiken voor het uitvoeren van het goddelijk plan. De Schepper verdeelde deze Schepping in twee rijken – de spirituele en de fysieke of stoffelijke en zette ons in als bemiddelaars en verzorgers van de stoffelijke werelden. En dit is waar de grote mysteries van jullie religies over gaan. De Anunnaki kwamen en zagen dat jullie erg verzwakt waren en besloten jullie verder te kwellen met hun wetten en regels en zelfverheerlijkende uitspraken. Jullie wisten niet beter en geloofden hen. Jullie geschiedenis, zowel de vastgelegde als ‘de verloren geraakte’, werd overspoeld met hun manipulatieve regelingen en handige halve waarheden. Jullie werden verdeeld en hielden elkaar bij de keel, verbijsterd, nederig en machteloos. Nu komt de tijd om dit alles te veranderen en jullie terug te laten keren naar de prachtige, liefdevolle Wezens waartoe jullie gecreëerd zijn!

Vandaag vervolgden we onze besprekingen. Kijk naar datgene wat er gebeurt als een enorme deur die eindelijk voor jullie opengaat. Het eerste contact is slechts het laatste avontuur op een reis van 13 millennia, om wijsheid te vergaren die jullie nu gaan gebruiken om de glorie van de Schepping te ontvouwen. Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge