Home > > Sheldan Nidle - November 8, 2011

November 8, 2011

9 Eb, 5 Xul, 8 ManikDratzo! We zijn er weer! Jullie wereld verzeilt steeds dieper in het transformatieproces. Een breed scala aan activiteiten voor verandering boekt vooruitgang, ondanks heftige inspanningen van de duistere kliek om de oppositie tegen de verschillende tirannen te verpletteren, die een ijzeren greep op hun onpopulaire regimes in stand willen houden. Bovendien blijft het aantal landen, dat de afspraken van het afgelopen voorjaar ondertekenden, steeds groeien. Intussen is onze focus nu vooral gericht op een bestuursverandering in de grote landen, waardoor de onthulling mogelijk wordt. Wij hebben onze aardse bondgenoten geïnformeerd dat, nadat de eerste aankondigingen zijn gedaan en de vele sociale programma’s goed onderweg zijn, een uitzending inzake het bekendmaken van de ware toestand, een must is. Immers een verklaring van deze omvang is essentieel om ons personeel in een meer open en publieke rol te brengen. Verder bezit jullie duistere kliek vele ongeziene gezichten, die het beste verwijderd kunnen worden wanneer wij een meer publieke positie in deze zaken bereiken. Openbaarmaking markeert een onomkeerbaar moment (point-of-no-return) op jullie weg naar het volledige bewustzijn, vrijheid en persoonlijke soevereiniteit, en vereist een geschikte kampioen die ervoor zorgt dat er niet van dit heilige pad kan worden afgeweken.

Wij hebben een aantal ‘zwervende ambassadeurs’ voor jullie wereld aangesteld, die zich bekend gaan maken nadat een passende periode, na de onthulling, is verstreken. Hun doel is te opereren als waakhonden die jullie beschermen tijdens jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. De Hemel heeft ons geadviseerd dat we kalm en vriendelijk, maar wel stevig zullen optreden bij alles wat we doen. Toch zullen we geconfronteerd worden met een aantal zeer lastige situaties, zoals:
· Wij hebben diverse controlewerkzaamheden, d.w.z. diepgaande metingen uitgevoerd bij jullie mondiale bevolking, en tijdens dit bewustzijnsonderzoek hebben we veel undercover agenten ontdekt die belast waren met specifieke sabotageacties tegen de nieuwe programma’s wanneer eenmaal de overgangsregeringen aan het bewind zijn.
· Een andere zorg van ons is dat we niet willen dat onze acties gezien worden als hardhandig, en toch moet er binnen enkele weken nog een groot aantal andere arrestaties plaatsvinden van duizenden personen die verbonden waren met de oude regimes. In werkelijkheid worden deze duizenden arrestanten ‘vastgehouden’ aan boord van een moederschip (wat wij een aan-boord-programma noemen) in de gebruikelijke holografische omgeving die zichzelf aanpast in een locatie van jullie keus.

De belangrijkste reden voor een nieuwe bestuursvorm is het veranderen van het milieu, de omgeving waarin jullie leven. Jullie waren al bijna 13 millennia ondergedompeld in een door het duister gecontroleerde wereld, en gedurende die tijd is het duister verworden tot een allesdoordringende en diep verankerde energie, maar nu moet alles terugkeren naar het Licht. Dit is geen geringe opgave, met als gevolg dat een groot aantal extreme maatregelen ervoor moet zorgen dat allen, die ten koste van alles de hervormingsplannen van de aardse bondgenoten willen blokkeren, met wortel en tak worden verwijderd. De Hemel begrijpt volledig de ernst van de noodzakelijke maatregelen, en haar enige eis is dat onze werkwijze vergevingsgezind, rechtvaardig en vriendelijk moet zijn. Onze rol is het heilige zwaard van verandering te zijn, dat opereert in overeenstemming met alles wat de Hemel verordonneert. Onlangs heeft jullie lokale Spirituele Hiërarchie verzocht dat bepaalde hervormingen, met name de informatieprogramma’s, worden aangepast aan de lokale omstandigheden van jullie diverse bevolkingsgroepen. Wij hebben daarom een breed opgezette speciale eenheid in het leven geroepen om in overleg te werken met alle diverse elementen die deel uitmaken van onze aardse bondgenoten.

Onze aardse bondgenoten zijn zich volledig bewust van de hemelse wensen ten aanzien van de basisregels voor de uitvoering van de hervormingsbeweging. Het moet, zoveel mogelijk, een vreedzame bewustzijnsrevolutie zijn, waardoor het ontwaken van de Geest in jullie allen wordt gereflecteerd. Deze Geest moet vrij, soeverein en welvarend zijn. Het heeft behoefte aan een nieuwe sfeer, die geboren is uit Liefde en niet uit angst. In dit nieuwe klimaat van ‘alles is mogelijk’ verlaat je een wereld van apathie en xenofobie en arriveer je juichend in het levende universum dat je omringt. Inderdaad, je bent nu klaar om bevorderd te worden van een planetair naar een galactisch wezen, in feite een galactisch Mens. Wij zien onze rollen als jullie mentoren en als toezichthouders van de edicten die aan ons door de Hemel zijn toevertrouwd. Maar bovenal zijn we jullie ruimtefamilie, en als jullie oudere zusters en broers gingen wij op een missie om ons met jullie te herenigen, om jullie te koppelen aan een back-up van jullie majestueus verleden en kanalen te worden voor jullie prachtige toekomst! Jullie zullen een zeer eervolle positie innemen en jullie moeten bereid zijn om dit met waardigheid en levensvreugde (joie de vivre) te vervullen waar jullie vroeger om bekend stonden!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Geascendeerde Leraren! De nieuwe energieën die door het nieuwe coördinatiestelsel stromen geven jullie allen de kans om de hemelse wet van goddelijke gratie te gebruiken om je leven te verbeteren. Deze daad van mededogen en het afschaffen van karma heeft het vermogen om jullie te bevrijden van de banden van jullie levens, die door het duister werden gecontroleerd, en om jullie rechtstreeks te plaatsen in de stroom van de zich manifesterende nieuwe Aarde. Een zeer belangrijke daad van het meescheppen voor jullie is nu te visualiseren wie jullie echt willen zijn. Gebruik hiervoor je diepste verlangens om een idyllisch concept van jezelf te maken met alle mogelijke details. Wanneer je dit doet vraag dan aan je Hoger Zelf (je Ik Ben Verschijning) of wat je visualiseert waar is. Luister zorgvuldig en maak eventuele aanpassingen die voorgesteld worden. Wanneer dit beeld eenmaal juist aanvoelt, begin dan je wereld te zien door de ogen van gelijkenis, en verbeeld manieren om de wereld aan te passen aan de behoeften en wezen van de nieuwe Jij.

Terwijl jij je door dit proces heen werkt, houd er dan rekening mee dat jij je ego een beetje naar de achtergrond verschuift en je ware identiteit naar voren haalt. Het is altijd belangrijk dat je werkt binnen de sanctie van goddelijke gratie als het doel is je wensen af te stemmen op de stroom van het Goddelijke. Met deze koppeling wordt je een wezen van Licht die kan waarnemen hoe gratie opereert in de stoffelijke wereld. Door middel van het Licht van goddelijke gratie kunnen je ware verlangens gerealiseerd worden. Meestal ervaart het ego het als een obstakel naar je ware verlangens, en na vele innerlijke lessen kunnen de intuïtieve krachten gebruikt worden om de aantrekkingskracht op het ego te verminderen. Wanneer jij je in de stroom van de nieuwe energie bevindt, krijg je een gevoel van vreugde en vervulling en dit is een teken dat je op het juiste spoor bent. Wij adviseren jullie dit te proberen en vertrouwd te raken aan het praten en luisteren naar je Ik Ben Aanwezigheid.

Als deze nieuwe energieën jullie wereld binnenstromen, vorderen onze gezamenlijke inspanningen om de duistere kliek te verwijderen naar wens – onze medewerkers hebben de juridische perikelen voltooid die nodig zijn om de vele belangrijke regeringen illegaal te verklaren. Wij versterken ook allianties met grote contigenten binnen het militaire apparaat van diezelfde regeringen, en deze acties hebben nu een consensus gevormd onder de militaire wereldleiders, die het er over eens zijn dat de volledige samenwerking en het steunen van de mondiale bestuurstransitie van hen een belangrijke taak wordt. De laatste fase van deze wettelijke bestuurswisseling krijgt snel vorm. Alle elementen bevinden zich op hun plek en wat resteert is het juiste moment van handelen. Wij hebben overlegd met onze Agarthaanse adviseurs en zijn gekomen met een manier om deze ongekende acties te ontvouwen. Wees voorbereid op een zeer welkome stoet gebeurtenissen!

Vandaag bespraken we de gebeurtenissen die jullie werkelijkheid gaan transformeren. We staan klaar om de druk te verhogen met activiteiten die de onthulling naar voren brengt en wij hebben ook onze vloot voorbereid op het contact. De Verlichte Leraren zijn begonnen met een plan om jullie nieuwe werkelijkheid tot stand te brengen. Dit zijn inderdaad opwindende tijden! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |


Thrive