Home > Nederlands > Sheldan Nidle - June 8, 2010

June 8, 2010

10 Ix, 17 Pax, 5 Caban

Selamat Ja! We zijn er weer om het een en ander met jullie te bespreken! Op dit moment doen het duister en zijn volgelingen er alles aan om jullie oude werkelijkheid intact te houden en dit verlangt gruwelijke machinaties die bewijzen dat dit voor hen niet eenvoudig is. Hun wereld was gebaseerd op economieën en regeringen die aangestuurd worden door geheime deals, onwettige manipulaties en de gebruikelijke verdraaiing van de feiten. Deze wijze van aansturing van jullie samenlevingen is nu op grote moeilijkheden gestuit: jullie economieën en de houdbaarheid van vele belangrijke regeringen zijn zo misvormd door dit systematische misdrijf dat deze instituten niet langer ‘alle mensen voortdurend’ kunnen bedriegen. En dus groeide de boosheid onder de mensen, evenals een diep verlangen om deze puinhoop van eigenbelang te veranderen in iets dat daadwerkelijk aan de hele wereld ten goede komt. Onze aardse bondgenoten zien dit en hebben dus hun inspanningen verdubbeld om de onwettige janboel die het duister heeft gecreëerd te vervangen door legale juridische constructies. Deze operatie kan de algemene woede en frustratie veranderen in liefde en hulp voor elke persoon op Aarde. Het enige dat nog resteert, is het manifesteren op het juiste, goddelijke moment.

De juiste, goddelijke orde betekent dat deze verandering correspondeert met alle andere veranderingen die erop gericht zijn om de prachtige, blauwgroene hemelbol radicaal te veranderen. Verandering vindt gelijktijdig plaats in jullie natuurlijke omgeving, jullie mondiale samenlevingen, jullie zonnestelsel en jullie Zon. Moeder Aarde overziet dit alles en heeft haar Spirituele Hiërarchie duidelijk laten weten dat enkele belangrijke transformaties nu echt nodig zijn. Dit zal jullie bewustzijnsniveau en de werkelijkheid waarin jullie leven grondig veranderen. Het duister heeft nagelaten jullie te adviseren over deze broodnodige hervormingen en volharden in hun acties om jullie groeiende woede in hun voordeel te gebruiken. We kunnen jullie verzekeren dat alle complotten van het duister gedoemd zijn te falen. We hebben gezien dat deze kabbalisten elke truc gebruiken om het onvermijdelijke uit te stellen! Ze hebben geknoeid met de boeken van vele regeringen, banken en corporaties en kregen hun alomtegenwoordige marionetten zover om te verklaren dat de noodzakelijke bancaire en economische hervormingen worden uitgesteld! Achter deze truc ligt hun wanhoop dat de rotzooi die ze hebben gecreëerd gewoon gaat verdwijnen. Maar deze truc gaat niet slagen!

Onze aardse bondgenoten heb goed werk verricht voor deze wereld. Wij hebben hen geholpen bij het samenstellen van een serie juridische constructies die de huidige onwettige gouvernementele en economische structuren vervangen door constructies die rechtsgeldig zijn en die de weg vrijmaken voor jullie eigen galactische samenleving. Momenteel beïnvloeden veel serieuze problemen jullie planeet. Wij hebben jullie geholpen bij het oplossen van deze problemen en deze kunnen worden gevonden binnen jullie Internetgemeenschap. We dagen jullie hierbij uit om je aangeboren moed en kracht te demonstreren door deze gelegenheid te gebruiken om je natuurlijke macht op te eisen. Bijvoorbeeld – wat betreft de enorme olieramp in de Golf van Mexico, er bestaat een technologie die al eerder is gebruikt om dit soort problemen veilig en zonder agressieve chemische stoffen op te lossen. Hint: het bestaat als een kant en klare technologie en kan op twee plaatsen in de Verenigde Staten gevonden worden. Kom bij elkaar en gebruik jullie middelen en creativiteit om deze technologie te vinden en daarna te gebruiken om deze ramp te herstellen. Jullie bezitten de drive en vindingrijkheid om deze wandaad in de Golf naar een ecologisch veilige oplossing te brengen.

Wat wij voorstellen is een project van mondiale proporties waardoor jullie je macht terug kunnen krijgen en bewijzen hoe effectief jullie zijn wanneer jullie collectief naar een doel toewerken. Deze operatie kan jullie demonstreren dat jullie een macht zijn om rekening mee te houden! Onze aardse bondgenoten doen er alles aan om verschillende belangrijke regeringen te vervangen en om het nieuwe economisch stelsel te installeren. Zoals we zeiden … deze klus is bijna klaar en wacht op het juiste moment om gemanifesteerd te worden. Het eerder genoemde voorstel is een kans om definitief af te rekenen met de duistere kliek. Jullie zijn een mondiaal ‘leger’ voor vrede, welvaart en stijgend bewustzijn dat eonen slapend was. Wanneer eenmaal de langverwachte aankondigen beginnen, kan dit leger losgelaten worden om de vreugde van zijn eerste overwinning op het duister te voelen, om vervolgens een actieve rol te spelen in wat zich achtereenvolgens gaat ontvouwen. Gebruik deze impuls om de nieuwe overgangsregeringen te steunen en te participeren in de terugkeer naar vrijheid en welvaart!

Moeder Aarde vergroot haar activiteit op haar oppervlakte. Vulkanen staan op het punt van uitbarsten en eruptiefasen zijn overal op jullie planeet te vinden. Ook aardbevingen nemen toe. Het monitoren door ons van de verschillende ‘gevarenzones’ op de planeet laat zien dat jullie gereed moeten zijn voor een nieuwe ronde van grote aardbevingen. Van hun kant hebben de duistere manipulators verschillende exotische technologieën gebruikt om de bovenste atmosfeer van Moeder Aarde te verstoren en dit had een heel schadelijk effect op de lagere atmosfeer. De bedoeling hiervan is condities te creëren voor de verspreiding van ziektes op jullie planeet. Het gebruik van zware metalen door het duister creëerde in het verleden ernstige situaties die meermalen leidden tot onze interventie in deze programma’s. Onze volgende stap is de verschillende aankondigingen van de overgangsregeringen te laten samenvallen met een actie die deze illegale bases van de geheime regering platleggen.

De duistere kliek wil Moeder Aarde destabiliseren en deze calamiteit gebruiken om aan de macht te blijven. Onze Agarthaanse broeders hebben deze waanzin nauwlettend gevolgd en hebben verhinderd dat dit verraad ergens tot enig succes zou leiden. De omvang van de paniek onder de heersende groepen van deze kliek was er de oorzaak van dat een hele reeks even onbezonnen plannen niet goedgekeurd werden. Hun meest ambitieuze operatie is een project om de bases van de Galactische Federatie aan te vallen die onderzees liggen of veel dichter bij het oppervlak liggen dan het Agarthaanse gebied. Door gebruik te maken van technologie die zij van hun vroegere partners van de Anchara Alliantie hadden gekregen, smeedden deze kliek plannen om onze bases binnen te dringen en onze verkenningschepen aan te vallen. Deze operaties mislukten en leidden alleen maar naar situaties die de enorme kloof aantoonden tussen onze technologie en die van hen. Deze fiasco’s vergrootten hun paniek en toonden hen overduidelijk dat hun val aanstaande is.

Deze steeds toenemende tegenslagen hebben deze duistere manipulators wanhopig gemaakt. Hierdoor zien we ze kriskras over de planeet reizen en om hulp vragen, maar hun smeekbeden worden ieder keer weer genegeerd en hun vroegere bondgenoten verlaten hen om hun eigen hachje te redden. Dit negeren van vroegere trawanten benadrukt nog eens het feit dat hun ondergang nabij is. Wanneer het einde komt zijn we gereed om alle informaties aan te dragen die onze aardse bondgenoten nodig hebben om hen snel en wettig te vervolgen. Jullie verplaatsen je snel uit de huidige chaos naar een meer welvarende wereld waar een aantal verbazingwekkende technologieën zijn die jullie krijgen. Gebruik deze goed om jullie respect te tonen voor Moeder Aarde en om jullie medebewoners te helpen bij het beter begrijpen hoe ze getransformeerd moeten worden naar volledig bewuste Lichtwezens.

Het eerste contact hangt in de lucht! Er gebeuren veel dingen die beloven de deur te openen naar onthulling. Als de macht van het duister minder wordt, wees dan klaar om te handelen. Wees voorbereid om te fungeren als een knooppunt voor bekendmaking en voor het eerste contact. Eerder in dit bericht vroegen we jullie rond te kijken op het Internet en in jullie gemeenschappen voor oplossingen voor de catastrofale olieramp in de Golf. We geven jullie een hint over waar jullie de reeds bestaande oplossing kunnen vinden. Gebruik deze kans om je voor te bereiden om een burgerambassadeur te zijn voor het eerste contact. Kom bij elkaar in informele groepen om te beginnen, met het doel van het brainstormen over belangrijke vragen en het organiseren van actiegroepen om oplossingen te vinden. Vorm vervolgens netwerken om deze informatie naar de wereld te brengen!

Vandaag introduceerden we een nieuw concept om te overdenken. Wij verzoeken jullie ons op te nemen in deze oefening om jullie vertrouwen en zelfvertrouwen te versterken en zelfbekrachtiging te ontwikkelen. Laten we samen de grimmige inhoud van jullie dagelijks nieuws veranderen. Laat bekendmaking, waarheid en creatieve oplossingen eindelijk lucht krijgen! Laten we samen de onstuitbare impuls bouwen om het eerste contact te manifesteren. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Salamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.