Home > > Sheldan Nidle - June 14, 2011

June 14, 2011

5 Chicchan, 5 Kayab, 7 Ik

Selamat Jarin! Hier zijn we weer! Op elk terrein boeken onze aardse bondgenoten vooruitgang. De Verlichte Leraren verzekeren ons dat het nieuwe financiële stelsel op zijn plek is en dat de nieuwe geldmiddelen gereed staan voor distributie. We zijn druk bezig hen te assisteren bij het opzetten van de laatste stukken die nodig zijn voordat de nieuwe regeringen hun eerste publieke bekendmaking kunnen doen. Deze operatie loopt parallel met het proces dat de nieuwe centrale banken gaat manifesteren. Inderdaad, een aantal van jullie belangrijkste financiële instituten zijn nu niets anders dan façades voor de geplande instituten om deze te laten slagen. Bovendien hebben de mondiale geheime gelddepots reeds de fondsen toegewezen gekregen die het nieuwe harde valutasysteem steunen en het massaal drukken van nieuwe biljetten en het slaan van nieuwe munten zijn ook voltooid. Dit geld is opgeslagen in goed bewaakte, geheime bewaarplaatsen overal op deze wereld en de mensen die geselecteerd zijn om deze fondsen te distribueren wachten momenteel op de definitieve ‘go’ codes. Hetzelfde geldt voor het meeste personeel van de nieuwe regeringen. Het laatste waarop men wacht is het juiste goddelijke moment.

Nu we in afwachting zijn van dit magische moment, is ons vlootpersoneel bezig met de uitvoering van de volgende stappen in ons scenario van publieke bekendmaking, waarvan één onze eerste uitzending ná de onthulling zal zijn. Ons communicatieteam werkt aan de herziening van alles wat wij aan jullie bekend willen maken. Jullie willen nu meer over ons weten, en dus voltooien we de presentatie die het podium vormt voor een massale eerste contact met jullie. Eén van de belangrijkste onderwerpen zal zijn het demonstreren van de diverse technologieën die wij met jullie willen delen, en een ander zal zijn een video-introductie bij jullie Binnenaardse familie, de Agarthanen. De Agarthanen zullen een vervolg geven op deze introductie met een volledige uitleg van wie ze zijn en ze zullen jullie vragen om een formele erkenning van hun Binnenaardse Rijk. Ze willen jullie informeren over jullie ware afkomst en jullie echte geschiedenis. Deze kennis is totaal anders dan alles waarin jullie nu in het algemeen geloven en daarom is een helder en formele erkenning van de Agarthanen nodig voordat het aan jullie kan worden gegeven. Deze gebeurtenissen zijn slechts het eerste deel van onze eerste interactie met jullie.

De Agarthanen zijn bezig met het organiseren van een prachtige tour voor de leiders van de verschillende tijdelijke regeringen; dit betreft een demonstratie van een uitvoerig tafereel van de vroege aardse geschiedenis (vanaf Lemurië tot de val van Atlantis) en een uitleg aan elke leider van het scenario gevisualiseerd voor de eerste samenwerking tussen de Agarthanen en elke nieuwe oppervlakteregering. Het is belangrijk voor de beide delen van Gaia om te worden herenigd. Tijdens de bijna 13 millennia dat de beide rijken gescheiden waren, heerste het duister over het aardse oppervlak. Maar met de terugkeer van het Licht naar de oppervlaktewereld kan een grootse hereniging plaatsvinden, en dit is dan ook de reden waarom wij de Agarthanen deze belangrijke rol in de eerste-contact-missie hebben gegeven. Op een ander front zijn de talrijke geheime genootschappen die het Licht dienen in een positie om de definitieve overgangsregeringen te realiseren; inderdaad, deze regeringen zijn bezig met het uitvaardigen van orders die de start betekenen van het nieuwe mondiale financiële en valutastelsel. Dit betekent de juridische legitimiteit van het systeem en stelt onze aardse bondgenoten in staat de duistere kliek uit de macht te verwijderen.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! In ons vorig bericht beschreven wij voor jullie een manier om het volle gebruik van jullie Zielskracht terug te krijgen tijdens deze zonnewende in juni. Deze ceremonie begint met jullie standaardoefening om je binnenste te bereiken en met je Ik Ben Verschijning te communiceren; dit kan zijn d.m.v. meditatie, gebed, of zelfs het alleen maar een speciale tijd van vrede te creëren die het constante gedreun van je wakend brein tot zwijgen kan brengen. Zodra deze speciale verbinding is bereikt, maakt die persoon een gepersonifieerde opdracht die de terugkeer van dit langverloren soevereine recht oproept. Dit proces brengt je Zielskracht terug! Volledig bewustzijn - soevereine Wezens hebben eenvoudig toegang tot hun manifesterende krachten, zoals het vermogen om het soort samenleving te bepalen waarin ze willen leven. Jullie nemen dit speciale vermogen terug voordat jullie terugkeren naar het volle bewustzijn, en deze eerste uitoefening van je soevereine wil zal een grote bevorderende factor zijn in het transformeren van de basiscondities van jullie huidige wereld. Jullie collectieve actie kan verankeren in vrede, universele welvaart, en bovenal in volledig bewustzijn.

Onze primaire missie is om de Aarde naar het Licht te brengen. Deze taak betekent, door zijn specifieke aard, dat jullie allen nu een vijfdimensionale werkelijkheid kunnen manifesteren. Deze nieuwe werkelijkheid omvat mede het rijk van Agartha en de hereniging met de eindeloze Orden, Administraties en Levenstromen van de Hemel. Kortom, de volle omvang en wonder van de Hemel moeten aan jullie geopenbaard worden, en in het proces zullen jullie ontdekken wie jullie echt zijn, spiritueel, met inbegrip van je rol in het ontvouwen van het goddelijk plan. De huidige tijd is de overgangsperiode die lang geleden door de Schepper is vastgesteld, en wij bereiken dat wonderbaarlijke punt waarop de nieuwe werkelijkheid zich manifesteert. Dus aanvaard deze tijd van stijgende chaos zonder problemen, omdat je weet dat de onmetelijkheid van de spirituele en galactische mensheid volledig achter je staat en je bij je inspanningen steunt. Ga naar binnen en versmelt met Spirit. (H)erken de reis die je zo dapper hebt gemaakt en besef diep dat je bestemming in zicht is. Je bent op geen enkele manier meer alleen!

Dit moment is gevuld met anticipatie! Onze medewerkers hebben de taken geaccepteerd die wij aan hen hebben gegeven en maken ze op tijd af. Nu verwachten we de goddelijke ‘release’ die ons door de Hemel is gegeven. Dit gebeurt zodra jullie wereld plotseling van richting verandert naar het Licht. Wij hebben onze medewerkers gewaarschuwd dat dit moment voor de deur staat. Dan eisen we dat een reeks specifieke instructies, die door de Hemel aan ons worden gepresenteerd, publiekelijk wordt voorgelezen. Deze woorden kunnen misschien velen schokken, doch hun doel is jullie voor te bereiden op wat er vervolgens gaat gebeuren. We zullen beginnen met een serie optredens en informatieve lessen, want we voelen dat jullie moeten weten wat wij collectief de ‘eerste waarheden’ noemen. Deze lessen gaan over Liefde, echte compassie en de eenheid tussen alle verschillende takken van de mensheid. De tijd is voor jullie gekomen om je met elkaar en met je medemensen over de uitgestrektheid van de stoffelijke werelden te verbinden.

Dit brengt ons naar het eerste contact en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Wij, jullie Verlichte Leraren, voltooien een werk dat duizenden van ons gedurende 12,5 millennia nodig hebben gehad om te volbrengen. Deze heilige missie moet het duister naar Licht transformeren, en haat en verdeeldheid naar Liefde en samenwerking. Wat er nu op jullie wereld gebeurt is schitterend om te zien! Geïnspireerde groepen komen samen om zowel virtuele als echte netwerken te vormen die jullie samenlevingen transformeren. Deze weinig gerapporteerde activiteiten van gewone mensen vormen de grondslag waarop onze grotere programma’s zijn gebaseerd. Jullie hebben ons getoond dat dit kleine begin snel kan groeien naar het fundament voor een galactische samenleving. Onze medewerkers en wij zegenen jullie voor wat jullie doen en wat jullie binnenkort gaan doen!

Vandaag spraken we over hoe jullie je vaart versnellen naar jullie grootse overwinning op het duister. We verheugen ons in de diepe betekenis van wat er om ons heen gebeurt. Het duistere rijk verandert door zijn groot rad chaos te laten spuwen, terwijl jullie reactie was standvastig te blijven in het Licht. Nu arriveert jullie welverdiende tijd van vreugde! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


David Wilcock
David Wilcock komt naar Nederland! Bezoek hem op 2 juli in Amsterdam.

Het fenomeen David Wilcock ( www.divinecosmos.com ) combineert wetenschap, channeling en zijn vele readings en komt vanuit daar met een heldere visie voor de toekomst, met een knipoog naar 2012.

David Wilcock is een professionele docent, filmmaker en onderzoeker van oude beschavingen, het bewustzijn van wetenschap en de nieuwe paradigma's van materie en energie. David is ook co-auteur van de internationale bestseller, de reïncarnatie van Edgar Cayce, die de opmerkelijke overeenkomsten tussen David en Edgar aangeeft.