Home > > Sheldan Nidle - June 21, 2011

June 21, 2011

12 Eb, 10 Kayab, 7 Ik

Selamat Balik! We zijn er weer! Jullie wereld bereikt het magische punt waarop de overgang begint naar een nieuwe werkelijkheid. De duistere kliek, op vergadering in Europa, was in totale verwarring om de aanstaande gebeurtenissen te voorkomen. Onze aardse bondgenoten hebben het definitieve tijdschema vastgesteld voor de transformatie van jullie wereld, en de Lichtkrachten bereiden zich voor om de laatste duw te geven. Discussies met ons verbindingspersoneel gaan over de wijze waarop ze het beste de belangrijkste vertegenwoordigers van het duister kunnen verwijderen en waar ze hen in afzondering houden. Vervolgens moeten de daaropvolgende strafprocessen snel en rechtvaardig zijn, want een lang, uitgesponnen proces dient niemand. Dit ‘drama’ in de rechtszaal zal de ware gebeurtenissen blootleggen en levert het juiste vonnis op voor elk persoon. Voor dit historisch moment is geen behoefte om uitgebreid in te gaan op de excessen van de ‘onmenselijkheid van de ene mens tot de ander’. Het doel is deze jammerlijke geschiedenis grondig uit te leggen, om daarna het krachtige statement te maken dat een nieuw tijdperk is begonnen. Dit is het doel van het blootleggen van wat de duistere kliek heeft gedaan en de aard van de verschrikkelijke daden die zij gepland hadden. Zoals een van jullie spreekwoorden luidt – kennis is macht. Deze kennis moet het einde accentueren van jullie ontdekkingstocht in het duistere uithoeken van beperkt bewustzijn.

De nieuwe overgangsregeringen zullen beginnen met het aankondigen en het volledig bespreken van hun vele programma’s. Men is van mening dat er voor de wereldbevolking enige tijd nodig is om volledig te begrijpen wat er zojuist is gebeurd. Jullie werkelijkheid is letterlijk compleet op zijn kop gezet, en dit moet, zowel door de overheid als particulieren, volledig en openlijk becommentarieerd worden. Na een periode van beoordeling en activering, staat het volgende onderwerp op de agenda een publieke bekendmaking. Onthulling is een uniek, historisch moment. Jullie mondiale samenleving is gebaseerd op een aantal algemeen aanvaarde percepties. De openbaarmaking zal, zodra die zich ontvouwt, deze basisovertuigingen verpulveren. Onze taak is jullie terzijde staan bij het verwerken van de bijbehorende schok. Wij hebben uit onze informatie de best mogelijke manier geselecteerd om jullie de implicaties van de onthulling uit te leggen. Het verstrekt alle info over het proces van jullie bewustzijnsverhoging en verandert jullie maatschappelijke benadering van Gaia. Hoewel de maatschappelijke houding ten aanzien van deze zaak op zijn best ongeïnformeerd was, hebben jullie op dit front toch enige verblijdende vooruitgang geboekt waarop wat kunnen voortborduren, en dit zijn we dan ook duidelijk van plan.

Na de onthullingen zal onze volgende serie uitzendingen jullie introduceren bij de Galactische Federatie en zijn technologie. Daarna zullen we jullie Binnenaarde tonen, en de Agarthanen zullen een verhelderende discussie met jullie aangaan. Onze directe taak in deze wereld na de bekendmaking is jullie regeringen te monitoren, nieuwe technologie te introduceren, jullie te adviseren over dit ‘ascension’ – proces en de weg te plaveien voor ons massaal eerste contact. Deze acties zullen ervoor zorgen dat de laatste fasen van jullie onderdompeling in vol bewustzijn op een soepele en tijdige manier zullen plaatsvinden. De Hemel heeft een serie data vastgesteld ter begeleiding van de oprichting van jullie sterrenstaat en van het zich voegen bij ons als volwaardige leden. Tegen die tijd zullen jullie hebben deelgenomen aan diverse intergalactische raden over het brengen van een aantal geselecteerde galaxies naar het Licht. Deze gebeurtenissen markeren jullie verschijning uit een lange quarantaine van ongeveer 12.500 jaar geleden, op aandringen van de Hemel. Jullie uniek soort wijsheid en jullie nuttige inzichten werden gemist!

Openbaarmaking is afhankelijk van de overdracht van regeringsmacht die door onze aardse bondgenoten wordt uitgevoerd. Deze beloofde veranderingen gebeurde niet op de aangewezen datum die wij ontvingen; storingen vonden plaats die het proces vertraagden. Daarom zal de onthulling enige tijd na de zonnewende plaatsvinden. We zijn in gesprek met onze aardse bondgenoten om een scenario uit te werken die voltooid moet worden op de datum die we gezamenlijk zijn overeengekomen. Onze missie op dit punt verlangt dat de benodigde veranderingen volgens schema gerealiseerd moeten worden, voordat een formele publieke bekendmaking gedaan kan worden. Daartoe vragen wij een speciale verbindingsgroep van de Agarthanen om deze verschillende zaken naar een snelle oplossing te leiden. Het is cruciaal dat óf een aantal belangrijke regeringen worden uit de macht verwijderd, óf zij realiseren een volledige onthulling, een zeer onwaarschijnlijke eventualiteit! De huidige houding van deze belangrijke regeringen zorgt ervoor dat in feite voor ons slechts de eerste optie overblijft. De Agarthanen verzekeren ons dat deze manoeuvres snel kunnen worden gedaan. Dus, onthulling blijft een uitgemaakte zaak!

Onze zegen hebben jullie! We zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag met informatie over jullie oefening in zielskracht. De eerste reactie werd door de Hemel zeer verwelkomd. Het podium is geplaatst voor de bloei van jullie nieuwe werkelijkheid. Ieder van jullie heeft, op zijn eigen unieke manier, de verantwoordelijkheden die aan jullie zijn gegeven vriendelijk geaccepteerd. Ook wij zijn hierover zeer verheugd. Jullie hebben weer eens gedemonstreerd hoeveel heilige macht jullie collectief kunnen aanwenden. Terwijl jullie doorgaan met het verhogen van jullie spirituele, emotionele, mentale en fysieke lichamen met behulp van de Hemel, heeft jullie groeiend bewustzijn het feit geaccepteerd dat jullie je werkelijk op het punt van transformatie bevinden. Deze directe periode in jullie geschiedenis werd tot nu gekenmerkt door een opkomende vloed van chaos die zich nu op zijn hoogtepunt bevindt. Tijdens deze piek gebeurt er een ongekende transformatie – jullie wereld wordt overspoeld door een nieuwe wijze van bestuur, welvaart en, natuurlijk, onthulling!

Nu volgen we hoe onze medewerkers de laatste onderhandelingen voltooien om de fondsen vrij te geven. Deze gesprekken gaan ook over de leiders van de aftredende regeringen die proberen ter elfder uur ‘een deal te sluiten’ en marchanderen over de uitkomst van de processen. We zijn ons terdege bewust dat deze uitvluchten weer eens een vertragingstactiek van hun kant is. Elke volgeling van de duistere kliek heeft veel schade toegebracht aan Gaia en aan de mensheid, en deze misdaden verlangen een volledige onthulling gevolgd door een rechtvaardige veroordeling. Alles wat minder is, is marchanderen met universele rechtvaardigheid. Deze rechtsuitoefening moet een middel zijn om een zekere evenwicht te verkrijgen in dat wat de duistere zielen jullie wereld en jullie samenleving hebben aangedaan. Wanneer er eenmaal een uitspraak is … zegen hen dan en probeer genadevol en vergevingsgezind te zijn voor allen! Jullie sluiten een lang hoofdstuk af in jullie contacten met het duister. Laten we, in vreugde en in de volledige acceptatie van de grote wonderen die ons te wachten staan, overgaan met het Licht naar een volgend tijdperk.

De komende tijd is vol van wonderen en prachtige gebeurtenissen. Lang geleden zonk onze wereld, die in duisternis was gehuld, als het eens zo machtige Atlantis onder de golven. Sinds die tijd hebben we allen alleen maar ellende, pijn en frustratie meegemaakt van het leven op het aardse oppervlak. Dit leven is nu aan het veranderen. De Hemel heeft een proces van ‘ascentie’ ingevoerd en een middel om deze werkelijkheid te transformeren. Onze vele levens hebben ons laten zien wat een geweldige kans dit voor jullie is om van deze ontluikende werkelijkheid een schitterende plek te maken, en onze heilige taak is deze kennis uit onze vorige levens te gebruiken om jullie langs het goddelijk pad van Licht en Liefde naar het volle bewustzijn te leiden. Wij zijn hierin niet alleen; wij hebben vele bondgenoten die gereed staan om zich bekend te maken zodra hun aanwezigheid nodig is. Wees voorbereid op grote verrassingen. Wees voorbereid op de stimulerende vreugde van de volledige onthulling!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over de onthulling en de veranderingen die jullie wereld gaan transformeren. De positie van het duister verslechtert met de dag. Het programma van onze aardse bondgenoten, dat onder toezicht staat van de Verlichte Leraren van de Aarde, is klaar om zich te manifesteren! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.