Home > > Sheldan Nidle - 12 september 2017

Sheldan Nidle - 12 september 2017

10 Oc, 8 Zip, 1 Ik

Dratzo! We beginnen met het bedanken van iedereen wiens grootse visies de lang verwachte vrijgave van de welvaartsfondsen mogelijk hebben gemaakt. Wat we vandaag met jullie willen bespreken is de immense progressie van Gaia en haar mensen richting het accepteren van de groeiende rol van hoger bewustzijn in deze wereld. Toen we vele decennia geleden arriveerden, zagen we een populatie die door de Anunnaki en hun wereldwijde netwerk van hielenlikkers in kringetjes werd rondgestuurd. Deze tirannie wordt door het opstaan van eenieder van jullie tot een einde gebracht!

Vanaf het moment dat jullie in bewustzijn zijn gegroeid, brengen wij ons saluut aan jullie en de Hemel, voor de veranderingen die hebben plaatsgevonden. Het is deze groei die het de vroegere hielenlikkers van de Anunnaki onmogelijk heeft gemaakt jullie zoals eerder te controleren. Dit nieuwe bewustzijn heeft de cabal gedwongen met steeds complexere scenario’s te komen in een poging haar macht te behouden. We zijn trots op jullie omdat jullie nieuwe verantwoordelijkheden zijn aangegaan om de pogingen van de cabal en haar talloze spelers, om het een of ander soort mondiaal conflict te bekokstoven, te verslaan.

Jullie beginnen je als volk je macht en jullie gezamenlijke innerlijke kracht te realiseren. Jullie beginnen eveneens de manier waarop deze nieuwe NESARA Republiek aanvankelijk geleid dient te worden, te steunen. Jullie zijn klaar de vele verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan, te accepteren. Het is dit soort mondiaal denken dat het bestuur van deze nieuwe republiek in staat zal stellen jullie steun te vragen en te krijgen voor een hele serie gerelateerde zaken. Dit is waarachtig waarom jullie, na een lange serie vertragingen, op het punt staan eindelijk de realiteit te ontvangen die jullie zo intens verlangen.

De totale som van deze steeds groeiende realiteitsshift symboliseert het nieuwe bewustzijn waar we zeer trots op zijn. Jullie hebben vele problemen op afstand kunnen houden terwijl jullie steeds lieten zien hoezeer jullie voor elkaar zorgdragen. We brengen jullie een saluut en we weten dat jullie meer dan klaar zijn een serie significante uitdagingen aan te gaan die vele belangrijke doelen zullen bewerkstelligen. Dit onderschrijft de reden dat gebeurtenissen, waarmee jullie prima om weten te gaan, plotseling opdoemen. Vóór jullie liggen belangrijke keuzes waarbij jullie opnieuw je pasverworven moed kunnen tonen. Hoera! Hoera! Hoera!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We gebruiken deze tijd om te vieren. Eenieder van jullie bereidt zichzelf voor om die veranderingen te ervaren die jullie zo genadevol door de Hemel zijn geschonken. Dit proces verloopt met een gestage snelheid. Terwijl jullie vooruitgaan, veranderen de door jullie aanvaarde denkbeelden van de werkelijkheid en dit maakt het de oude normen bijzonder moeilijk om te kunnen blijven bestaan. Deze reeks genaderijke aanpassingen maken het mogelijk dat we voort kunnen gaan op het pad naar hoger bewustzijn.

Zelfs al hebben velen van jullie ellende of een catastrofale situatie moeten doorstaan, toch hebben jullie, zoals nog nooit eerder is vertoond, als één volk je krachten gebundeld. Dit is gedeeltelijk te danken aan wat de Hemel heeft bereikt met het jullie op je zo noodzakelijke pad naar hoger bewustzijn te houden. We kunnen dit zeer belangrijke feit niet overschatten. De mensheid verandert en ze verandert ten goede. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop jullie aan je visie hebben vastgehouden, ondanks alle mogelijke frustraties die jullie op het moment omgeven. Jullie hebben het belang ontdekt om je op deze visie te focussen en deze naar haar goddelijke voltooiing te brengen.

Jullie bewijzen des te meer hoe wonderbaarlijk jullie gaan worden. In het verleden zijn velen van jullie in staat geweest om iedere mogelijke catastrofe aan te kunnen zonder in elkaar te storten. Nu heeft zich dit in het grootste deel van jullie cognitieve opmaak zelfs nog verder uitgebreid. Het is een voorbeeld van één van de methoden die oorlog hebben voorkomen en vele significante veranderingen in staat hebben gesteld zich te voltrekken. We juichen jullie toe voor alles dat jullie als collectief hebben gedaan om dit rijk in de goede richting te bewegen. Weet deze veranderingen in je Hart te vieren en bereid jezelf voor op al het goede dat momenteel op jullie afkomt. Hosanna! Hosanna!

Vandaag zijn jullie getuige van een nieuwe serie omstandigheden die jullie als volk zal veranderen. Jullie zullen eveneens gebeurtenissen gaan zien die de wereld waarin jullie leven zullen veranderen. Deze wijzigingen zijn allesbehalve minimaal, ze zijn eerder onderdeel van het ontstaan van een nieuwe planeet. Ze zijn door de Hemel ontworpen om jullie sneller richting disclosure en alles wat dat verder inhoudt te sturen. Vergeet nooit, terwijl het goddelijke proces zich ontvouwt, dat de niet te tellen en nimmer eindigende overvloed van de Hemel voor jullie is. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Het is voor iedereen een speciale tijd die tot bloei komt!


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!