Home > > Sheldan Nidle - May 10, 2011

May 10, 2011

9 Oc, 8 Moan, 7 Ik

Selamat Jarin! We zijn er weer! De Verlichte Leraren blijven zich bemoeien met jullie wereld! Onze aardse bondgenoten zijn zich aan het voorbereiden, samen met hun goddelijke hulp, voor de grote transformaties die binnenkort zullen volgen. We bereiden ons personeel voor op een meer directe serie interacties met jullie nieuwe regeringen. Deze interacties betreffen ondermeer de formele procedure voor openbaarmaking en een programma dat aangekondigd moet worden inzake de overdracht van technologie van ons naar jullie. Wij houden ons ook bezig met het vaststellen van wat het meest dringende is om Moeder Aarde en haar diverse ecosystemen in stand te houden. Een aantal delen van haar levensnetwerk bevindt zich nu in een kritieke toestand en wij hebben voorbereidingen getroffen om deze ernstige situatie op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn de Golf van Mexico en het Noordpoolgebied. De aanhoudende acties van jullie laatste duistere manipulators hebben de ernst van de omstandigheden in deze twee gebieden aanzienlijk verergerd en er zijn andere gebieden die even gevoelig zijn. Wij zijn klaar om ons aandeel te leveren in een tijdelijk evenwicht van Gaia. Wij leggen ook de laatste hand aan de eerste presentaties van onze woordvoerders aan jullie. Deze schokkende aankondigingen vereisen de juiste mix van waarheid en oprechtheid.

Tegelijkertijd vergaderen we met onze aardse bondgenoten om te beslissen waar we de laatste leden van de duister kliek naartoe moeten brengen, en we hebben verschillende plaatsen uitgezocht waar ze vastgehouden kunnen worden tijdens de processen die snel na hun massale arrestaties zullen volgen. Dit wordt gedaan om de legitimiteit van de nieuwe overgangsregeringen te bevestigen. Een groot aantal aankondigingen zullen de eerste dagen van deze nieuwe administraties kenmerken, waaronder de bekendmaking van grote, niet bekende fondsen die dienen als reserve voor het oplossen van overheidsschulden en voor het herstel van vele essentiële diensten, zoals het onderwijs van jullie kinderen. Andere fondsen zullen gebruikt worden voor het moderniseren en het voorbereiden van deze overheden op de overdracht van hun geheime technologie aan het publieke domein. Bovendien zijn er programma’s voor het kwijtschelden van de enorme schulden en voor invoeren van een beleid dat voor het publiek transparant is. Jullie zullen veel verantwoordelijkheden moeten overnemen. Sta klaar, beste mensen, om deze vitale veranderingen te ondersteunen en help jullie samenlevingen om deze naar het volle bewustzijn te stuwen.

Onze zegeningen! We zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag, beste broeders en zusters, om bepaalde aspecten van het nieuwe financiële stelsel te bespreken die we nog niet eerder hebben behandeld. Laten we allereerst eens kijken naar de BRIC (Brazilië, Rusland, India, China). Onze aardse bondgenoten kennen het belang van deze vier monetaire hervormingen en hebben hen in het geheim een aantal sleuteltaken toegewezen. Brazilië is om twee redenen een cruciaal land – ten eerste is het van groot belang dat het Amazonegebied teruggebracht wordt naar zijn vroeger, ecologisch volledig functionerend vermogen, en ten tweede moet Brazilië zorgen voor een welvarende levensstijl voor haar bevolking. Een monetaire hervorming en het kwijtschelden van schulden geven haar de middelen om beide taken te volbrengen. Hetzelfde geldt voor India en China. In beide landen moet een grote spirituele erfenis bewaard blijven en een miljarden grote bevolking moet naar welvaart gebracht worden. Nog eens … een monetaire hervorming en het kwijtschelden van schulden zullen het fundament vormen waarop de nieuwe regeringen het beleid ten aanzien van deze geweldige uitdagingen kunnen instellen. Een grootse spirituele renaissance dient zich hier te concentreren!

Dit brengt ons naar Rusland. Rusland heeft een grote rol gespeeld bij het creëren van een nieuw monetair beleid voor Europa. Haar enorme geldreserves en geografische positie (aan beide kanten van de Oeral en de Kaukasus) geven haar een speciale rol als een belangrijke bemiddelaar in het realiseren van dit nieuwe monetaire programma. We hebben met haar gewerkt in het positioneren van diverse belangrijke opslagplaatsen van het goud en in het beschermen hiervan. Bovendien hebben we de speciale energie van het buitengebied van de Kaukasus gebruikt om de rest van ons mondiaal goudopslagsysteem te beschermen tegen vernietiging door het duister. Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door een speciale groep die we in de loop van de tijd in Rusland hebben aangemoedigd. Deze groep is bestemd om een speciale overgangsregering te vormen met de volledige hulp van onze aardse bondgenoten. Rusland gebruikt haar nieuwe economische positie in de wereld om de andere BRIC-landen te helpen in hun streven anderen in te schakelen bij het accepteren van een nieuw mondiaal monetair stelsel.

Vooruitgang in de richting van regeringswisselingen vordert, mijn broeders en zusters! Wij houden toezicht op de laatste reeks juridische hobbels. Dit betreft een massale ondertekening van het nieuwe economische stelsel door een meerderheid van de landen die instemmen met de formele voorstellen van de BRIC-landen, en de voltooiing van documenten die een ‘wisseling van de wacht’ in een aantal landen in beweging zetten. Deze laatste juridische documenten bevatten de bepalingen om een eind te maken aan het langdurige bewind van de VS Corporatie en voor de terugkeer van Amerika naar haar oorspronkelijk grondwettelijk bestuur. Deze ontwikkelingen sluiten zich exact aan bij de laatste gedetailleerde afwikkeling van jullie welvaartsfondsen. Het doel is om beide proces gelijktijdig af te ronden. Daarna kunnen wij de laatste stap van onze welvaartsprogramma’s afsluiten en samen met de Galactische Federatie beginnen om de nieuwe regeringen klaar te maken voor de onthulling. Daarna is onze taak jullie volledig te informeren over de volgende stappen op jullie goddelijke reis naar het volledige bewustzijn.

Jullie reis naar het volledige bewustzijn was onze belangrijkste missie gedurende millennia. Wij allen waren, op onze eigen manier, dagelijks betrokken bij de spirituele verlichting van de mensheid. Wij hebben de ‘goede diensten’ van de Spirituele Hiërarchie van Gaia gebruikt om wijsheid en kennis te verspreiden die nodig zijn om vooruitgang te boeken in bewustzijn. Onze berichten en leiding maken jullie dagelijks meer bewust van wie jullie zijn. Jullie toename in bewustzijn is een noodzakelijke voorwaarde voor datgene wat voor jullie in de nabije toekomst door de Hemel is gepland. In Agartha ligt jullie definitieve bestemming. Hier zal de goedgetrainde persoonlijke mentor, die je door de Galactische Federatie en door de Hemel is toegewezen, je opnieuw doen opgaan in het volle bewustzijn. Daarna zullen we je begroeten en verwelkomen in ons midden! Wij allen hebben de verantwoordelijkheid van specifieke taken om Gaia in stand te houden en om het Licht te verspreiden overal in de Schepping!

De Eerste Contact missie concentreerde zich op Moeder Aarde. Wij volgden speciaal de steeds toenemende aantallen zeebevingen in de zuidelijke Stille, Atlantische en Indische Oceaan. Deze schokken beginnen de traditionele ab/subductiepatronen van de tektonische platen te veranderen in de zuidelijke Stille, centraal Indische en midden Atlantische Oceaan. Dit voorspelt heel duidelijk dat er binnenkort belangrijke schokken staan te gebeuren of in de nabijheid van Azië, of in de noordelijke Pacific bekken. Een reeks diepe resonanties van een specifiek type weergalmen al door deze regio’s. Wij werken samen met verschillende geïnteresseerde partijen om de kracht te verminderen van wat nu echt kolossale schokken en enkele enorme, grote afstanden afleggende, vloedgolven dreigen te worden. Deze verschijnselen zijn slechts een waarschuwing van Gaia dat ieder van jullie moeten ontwaken en zich bewust moeten worden van het aanbreken van een nieuw tijdperk.

Doe wat nodig is om je voor te bereiden en te accepteren dat jullie niet alleen zijn! Accepteer dat wij hier zijn en klaar staan om een aantal belangrijke feiten aan jullie bekend te maken. De Verlichte Leraren zijn bijna klaar om jullie werkelijkheid in een oogwenk te veranderen! Deze nieuwe wereld gaat over bewustzijn en over het binnenbrengen van de galaxy om jullie eindelijk te begroeten en jullie te complimenteren met jullie Nieuwe Jij! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlComment from one of our readers:

"Hoi Iedereen,
IK ben op zoek naar mensen die samen met mij in recordtempo een groep willen starten om 'De Blijde Boodschap' in onze onmiddelijke omgeving en gemeenschap onder het volk te brengen (via diverse rechtstreekse manieren)
Zelf ben ik van Gent, belgië. Buurt-stad- en andere genoten kunnen me contacteren via email : rayek11@hotmail.com
Ook wil ik oproepen aan iedereen die dit leest en afkomstig is van andere plekken om hetzelfde te doen. De tijd is NU gekomen!

Lieve Groeten...

Hein" (May 13, 2011)Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.