Home > > Sheldan Nidle - 10 januari 2017

Sheldan Nidle - 10 januari 2017

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban

Dratzo! De voorwaartse beweging van het plan van de Elders (Ouderen) om de mondiale RV te introduceren gaat verder. Intussen zijn ook de tegenstoten van het duister aan de orde, die bevestigen dat speciale veiligheidsmaatregelen meer dan gerechtvaardigd zijn. Vanwege hetgeen er gebeurt hebben we veiligheidspunten opgesteld om de afschuwelijke doelen van het duister tegen te gaan en te verslaan. De eerste zeer noodzakelijke geldsommen worden bijna op hun bestemming afgeleverd. Deze eerste successen laten zien hoe goed onze plannen om de kwaadaardige machinaties van het duister te verslaan zijn opgesteld. Deze hele complexe serie bijzondere strategieën bewijst hoe effectief onze gezamenlijke verdediging werkelijk is. Gebruikmakend van deze successen zijn we van plan goedlopende tactieken te creëren die de goed toegeruste troepen van het duister kunnen verslaan. Daarom zijn we heel dichtbij een terecht verdiende overwinning op het duister. We wijzen de resterende tijd van deze Gregoriaanse maand toe aan het voltooien van de rest van onze gecompliceerde plannen. Deze zullen ons mettertijd in staat stellen een massale arrestatie van het duistere leiderschap te voltooien en eindelijk een einde te kunnen maken aan hun verfoeilijke streven om ons te verslaan. Het einde van de oude duistere orde die deze oppervlakterealiteit bijna 13 millennia leidde nadert zeker!

Een algemene zuivering van de huidige Amerikaanse republiek is op komst. Feitelijk werd deze in 1871 gesticht en is deze het speeltje van de Amerikaanse autocratie geworden. Deze zal door de ware, de facto NESARA Republiek omver worden geworpen. De voltooiing van dit project blijft onduidelijk. Ons wordt verteld dat de huidige komende regering deze republiek zal uitroepen, maar we zijn hier niet van overtuigd en we zijn bezig een blauwdruk te ontwerpen om ervoor te zorgen dat dit inderdaad gebeurt. We hebben ons daarom geconcentreerd op het zekerstellen dat dit doel op koers blijft en een gemanifesteerde realiteit wordt. Met dat doel observeren we deze nieuwe regering zorgvuldig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds van plan is de nieuwe republiek aan te kondigen. Wanneer dit zich manifesteert bestaan er plannen om een mondiale hervorming te verspreiden, die de manier waarop dit wereldwijde geopolitieke systeem opereert zal aanpassen. Tot die tijd kijken we aandachtig toe om gewaar te worden wat er zich werkelijk in Amerika ontwikkelt. We zijn van plan te doen wat er ook maar noodzakelijk is om de manier waarop jullie huidige realiteit werkt te transformeren. We zijn vastbesloten de totale overwinning te behalen!

Onze operatie is opgebouwd rond het op dit oppervlakteland produceren van een leefomgeving die bevorderend is voor een eerste contact. Die leefomgeving zal binnenkort een menigte personeel, getraind om jullie tot aan de rand van volledig bewustzijn te brengen, opvangen. We hebben jullie allemaal meer dan een decennium lang gadegeslagen en begrijpen wat jullie nodig hebben om deze zuivere bewustzijnsstaat te bereiken. Dit mentoren is een zeer complex proces en we zijn ons volledig bewust hoe we het beste met jullie kunnen omgaan om de vereiste resultaten te bereiken. We schatten in dat dit mentoren maanden in beslag kan gaan nemen. Derhalve begrijpen we welk soort interactie het beste is om onze basisdoelen te bereiken. Jullie hebben elk binnen in je een aantal interne monitoren die jullie eveneens voorbereiden op je volgende evolutionaire stap. Wat jullie nodig hebben is een juiste set mentale zetjes en oefeningen die jullie in staat stellen steeds hoger in bewustzijn te groeien. Volg daarom simpelweg de richtlijnen die ons door de Hemel zijn gegeven. Dit proces zal jullie toerusten voor de drie dagen in jullie Lichtkamers.

Zoals jullie zullen begrijpen houdt dit proces in dat jullie nog een serie stappen vooruit worden gestuwd ten opzichte van waar jullie je nu bevinden. Nu staan jullie op het punt mondiale welvaart, en de eerste operaties die jullie een nieuw en wonderbaarlijk financieel systeem geven, te ontvangen, evenals door goud gesteunde valuta. In het verleden maakte het duister het ons moeilijk deze taak uit te voeren. Desalniettemin hebben we hun fysieke en wettelijke barrières doorbroken. De huidige vertragingen zijn niet meer dan een uiterste voorzichtigheid die ervoor zorgt dat elke noodzakelijke stap succesvol wordt afgerond. Deze bijkomende vertraging in respons bereikt een punt waarop een serie minder voorzichtige stappen feitelijk noodzakelijk is. Derhalve hebben we er bij onze verbindingsmensen die het voor het zeggen hebben op aangedrongen de leveringen te versnellen. Dit langzame en welbewuste financieren van valuta is een proces dat aanvankelijk werd gezien als een zaak die snel uitgevoerd diende te worden. Het is onze intentie deze mondiale uitbetalingen efficiënt tot voltooiing te brengen zodat het noodzakelijke nieuwe bestuur waarlijk kan worden gemanifesteerd!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we vervuld van vreugde door dat wat zich op jullie wereld blijft ontvouwen. De lang beloofde voorspoed komt steeds dichterbij. Iedereen die betrokken is bij deze gezegende zaken is blij ons te kunnen informeren dat, ondanks de ogenschijnlijke vertraging, de reeks geplande leveringsdata binnenkort zullen worden gehaald. De Agarthanen vertellen ons dat alles in gereedheid is gebracht m.b.t. wat er momenteel van hen wordt verwacht. We zijn van plan suggesties te doen om dit bijzondere proces te versnellen. Het goddelijke doel is om de V.S. Inc. te isoleren en te verhinderen dat ze nog veel langer op deze voet door kan gaan. We hebben onze verschillende Gewijde Geheime Genootschappen geïnstrueerd om ieder lid op te dragen toegewijd te blijven aan de opkomst van de NESARA-Republiek en het feestelijke einde van de schuldslavernij dat hiermee gepaard gaat. De Mensheid zal worden bevrijd van haar valse verdragen en zal zich dompelen in de terugkeer van haar vrijheid en persoonlijke soevereiniteit, evenals het einde van haar manipulatie. We willen eenieder graag zegenen en zien dat het Licht waarlijk is teruggekeerd.

Wat er zich aan het ontvouwen is, lieve Mensen, is een worsteling tussen hen die zonder angst dit goddelijke proces wensen te voltooien en hen die alleen aan deze heilige verplichting wensen te voldoen wanneer aan de resterende vraag naar grondige veiligheid op een geschikt niveau tegemoet wordt gekomen. Deze zaken dienen te worden ingevuld met een snelheid die het goddelijke tijdschema in staat stelt gezwind vooruit te gaan. Temidden van onze bondgenoten bestaat er een groep toegewijde zielen die in staat is de volledige veiligheid van deze uiterst complexe operatie te waarborgen. We begrijpen precies hoe dit alles zich kan manifesteren. De Hemel zegt ons dat de cabal volledig van ons geïsoleerd dient te worden. Daarom is een serie onmiddellijke snelle mondiale arrestaties een must. Daarbij is nieuw en betrouwbaar bestuur van essentieel belang. Een snelle implementatie van de NESARA-Republiek is eveneens cruciaal. We vragen om een heilig vertrouwen, volledig verwezenlijkt en voor eenieder zichtbaar gemanifesteerd.

Deze oppervlakterealiteit zal veranderen, gezegende Mensen! Wij hebben plechtig beloofd een tijd voor jullie vrijheid, jullie soevereiniteit en jullie voorspoed te implementeren. Naar ons idee zouden de zaken drastischer vooruit moeten gaan. De meerderheid van diegenen die weten wat er werkelijk gaat veranderen dient een duidelijk teken te krijgen dat het "aloude" is opgebrand. Neem de tijd om uit te leggen en te bewijzen dat er over de hele wereld een enorme V-E-R-A-N-D-E-R-I-N-G gaande is. Belangrijke aankondigingen van deze omslag dienen publiekelijk te worden bekendgemaakt. Wij Meesters hebben gezien hoe een dergelijk "Publiek Theater" daadwerkelijk nieuw leven kan blazen in een ongeïnteresseerd landschap. Het kan eveneens de geforceerde, achterlijke aard van dit proces veranderen in een transformatieve verschuiving die zowel indrukwekkend als waarlijk wonderbaarlijk is. We vragen daarom dat dit proces meer kleurrijk, levendig en prikkelend mag zijn. Dit is het enige wat nodig is om een einde te maken aan de levenloze en tirannieke onderdrukking van de oude tijd. Adonai! Adonai!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving omtrent de gebeurtenissen op deze wereldbol. We danken eenieder voor het mogelijk maken van het inbrengen van een nieuwe realiteit. Deze geweldige veranderingen van onze wereld beginnen zich nu echt te ontvouwen. We vragen iedereen ons te vergezellen bij het manifesteren van dit sprankelende nieuwe rijk! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!