Home > > Sheldan Nidle - 8 oktober, 2013

Sheldan Nidle - 8 oktober, 2013

6 Batz, 14 Tzotz, 10 Caban

Selamat Balik! We hebben veel met jullie te bespreken. Degenen die jullie rijk duizenden jaren hebben gecontroleerd zijn ziek en bezorgd over het feit dat de tijd van hun overgave snel nadert. We zijn verheugd dit nieuws te krijgen en toch snappen we hoe onwerkelijk dit voelt voor degenen die, net zoals hun voormalige meesters, de Anunnaki, alleen nadachten over overwinningen; al snel wisten ze niet meer wat verliezen was. Nu staan ze op het punt te capituleren en zien ze waarachtig dat hun macht uit hun handen glipt. De opzichters van jullie nieuwe bestuur zijn van plan hun vertrek te laten samenvallen met de verkondiging van de schade die door hun zware heerschappij op zoveel gebieden werd aangericht, zoals het manipuleren van financiële en regeringsinstellingen en de wereldeconomieën. Jullie wettelijke systeem zal voorzien in de grafsteen voor deze periode in de geschiedenis. De duistere Cabal zal getuige zijn van een nieuwe periode waarin ieder van jullie opnieuw de vrijheid en soevereiniteit, die jullie natuurlijke recht is, verkrijgt. Dan zullen jullie eveneens je spirituele en ruimtefamilies ontmoeten en zal een nieuw tijdperk van vreugde en welvaart voor de mensheid geboren worden!

We hebben vaak gesproken over hetgeen het nieuwe bestuur voor jullie gaat doen. Voor ons is één van de hoogtepunten natuurlijk het beëindigen van de cover-up die voorkwam dat we al veel eerder face-to-face met jullie konden communiceren. Het belangrijkste doel van onze aanwezigheid hier is om jullie mentoren te zijn terwijl jullie terugkeren naar volledig bewustzijn, Dit zal formeel beginnen wanneer de massalandingen plaatsvinden. Deze eerste contact operatie is voor Gaia vanaf het begin een welkom thuis missie geweest. Bijna 900.000 jaar geleden kwamen jullie voorouders naar de Aarde om zich te vestigen in het land dat jullie nu kennen als Lemurië. Dit vormde een onderdeel van een overeenkomst tussen Gaia en de mensheid en deze gewijde missie moet door jullie worden onderkend en nagekomen. We zullen jullie prototypes geven die jullie kunnen helpen deze goddelijke taak uit te voeren. De Agarthanen zullen jullie ook helpen bij het succesvol uitvoeren van deze missie. Met betrekking tot jullie sterrennatie zal de Hemel de Elohim toestaan jullie zonnestelsel in zijn oorspronkelijke staat te herstellen zodat het klaar zal zijn om als jullie thuisbasis te dienen. Jullie sterrennatie heeft een zeer geweldige bestemming!

Het lidmaatschap van deze sterrennatie wordt door de Agarthanen genadig aan jullie toegekend en de protocollen hiervoor zullen door de Raad van Agartha worden uitgelegd. Jullie worden naar Binnenaarde uitgenodigd en zullen de lange historie die door jullie bovenbazen verborgen werd gehouden kunnen aanschouwen. De Opgestegen Meesters zijn klaar om jullie een serie speciale lessen te leren die jullie zullen helpen het gordijn van het opgelegde geheugenverlies opzij te schuiven. Er gaat veel gebeuren dat jullie naar het punt zal brengen waarop je kunt terugkeren naar de natuurlijke menselijke staat van bewustzijn. Eenmaal volledig bewust kunnen jullie het hele zonnestelsel voorbereiden op haar toekomstige rol als belangrijkste locatie voor besprekingen die de weg gaan wijzen voor de nieuwe rol van de voormalige kinderen van Anchara, en waar melkwegen zullen worden uitgenodigd voor een enorme unie om Licht te verspreiden in dit deel van de fysicaliteit. In het licht van deze wonderbaarlijke bestemming verheugen we ons in wat hier nu gebeurt. Weet dat een serie genadige opvallende gebeurtenissen de kracht van het Licht gaan vergroten en het goddelijke plan zijn verbazingwekkende luister zich rondom ons laat ontvouwen.

De komende tijd is de eindtijd voor jullie oude realiteit. Jullie samenleving wordt getransformeerd naar een galactische samenleving. Dit wordt bereikt door een prachtige symmetrie die zich nu rond jullie wereld ontvouwt. Door een verbazingwekkende serie van verbindingen heeft zich een uitgebreid netwerk gevormd dat grotendeels onbekend is bij jullie. Terwijl het doorgaat zich te verspreiden en te floreren doen we alles wat we kunnen om deze verspreide componenten te steunen en ze met elkaar te verbinden. Er gaat geen dag voorbij zonder dat een deel van dit netwerk wordt ontdekt en verbonden met dit immer uitbreidende web. Net als kinderen die een schitterende nieuwe wereld ontdekken kent deze expansie geen grenzen. Haar capaciteit en bereik nemen toe, en dit duidt er op dat jullie nieuwe realiteit inderdaad onvermijdelijk is. Dit fundamentele netwerk heeft een eigen leven en kan niet gestopt worden. Het staat op het punt de nieuwe structuren die onze bondgenoten bouwen tegen te komen en de daaropvolgende versmelting zal het geheel naar een volgend niveau brengen. Dit zal het punt zijn waarop deze stille revolutie zichzelf bekend zal maken. Een nieuw tijdperk voor de mensheid manifesteert zich voor jullie ogen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen in een staat van opperste, gezegende vrolijkheid! Dit rijk, dat we lang verzorgd hebben, is klaar voor een serie grootse gebaren die het duister van haar getroebleerde troon zal stoten. Degenen die in arrogantie en hebzucht dit land beheersten zullen alles verliezen wanneer nieuwe macht oprijst vanaf hun vroegere troon. Deze Lichtkracht zal welvaart, vrede en vrijheid brengen voor iedereen. We zijn in jubelstemming terwijl we de aankondigingen afwachten die in detail publiekelijk deze bevrijding verkondigen. Het zal een tijd zijn van grote jubel wanneer alle financiële schulden zijn gewist en alle inkomstenbelastingen stoppen. Verscheidene welvaartsprogramma’s die grote rijkdom aan iedereen zullen uitdelen, zullen het nieuwe harde valuta systeem vergezellen. De verschrikkingen van het verleden zullen vervagen om vervangen te worden door goddelijke decreten die iedereen zijn ware afkomst en geschiedenis zal laten kennen. Het is onze taak jullie hierover te informeren, evenals over vele andere zaken.

We komen met een eenvoudige, stralende Liefde die elke gezegende gebeurtenis zal doordringen en die de toon zal zetten voor het vaarwel aan die verkeerde overtuigingen die de aanwezigheid van onze Agarthaanse familie voor jullie verborg. Binnenin het lichaam van Gaia is een magische 5D wereld die ons voedde en beschermde tegen de verschrikkelijke activiteiten van het duister. Binnenkort zullen jullie deze verwanten van jullie, die de last om het Licht te ondersteunen in het aangezicht van de leugens, vervormingen en het geweld van het duister, leren kennen. De heldhaftige dapperheid van jullie Binnenaarde families wordt beloond met een goddelijke genade die ons verzekert van een lang verlangde overwinning. Samen zullen we een nieuw rijk stichten dat het gewijde zelfbeschikkingsrecht van elk individu bevestigt. Dit zal Gaia in staat stellen een herconfiguratie te beginnen die haar nu gescheiden innerlijke en buitenste zelf zal herenigen.

Deze gewijde gebeurtenissen zullen het Licht in staat stellen het commando over jullie zeer kostbare planeet en dit majestueuze zonnestelsel te herkrijgen! We kijken naar wat er te gebeuren staat in de volle realisering van haar enorme betekenis. Gedurende 13 eeuwen hebben jullie geleden, terwijl het duister jullie wereld plunderde. De komende ascentie zal de mensheid van de Aarde belonen voor alles wat jullie hebben doorstaan. In een lange parade van generaties werden jullie levens gereduceerd tot een weg van eindeloos lijden en strijden, culminerend in de onvermijdelijkheid van de dood. Deze angsten hielden jullie bezig: nu staan ze op het punt te verdwijnen! Eén gracieus moment zal jullie bevrijden van deze zorgen en jullie naar de rand van volledig bewustzijn werpen. De Hemel heeft de fysieke veranderingen, die nodig zijn voordat jullie deze complexe processen in jullie persoonlijke Lichtkamers kunnen afmaken, versneld. Jullie staan op de drempel van een ongekend nieuw tijdperk!

Vandaag zetten we onze wekelijkse besprekingen voort. We informeerden jullie over de gebeurtenissen die overal op jullie wereld plaatsvinden. De tijd nadert voor een zeer diepgaande verandering. In deze nieuwe realiteit zullen jullie in een nieuw bewustzijn worden geworpen dat jullie voorbereidt op de ontmoeting met jullie spirituele -, ruimte – en Binnenaarde families. In deze staat van volledig bewustzijn gaan jullie een zeer veelbelovende bestemming uitvoeren!

Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl