Home > > Sheldan Nidle - 4 oktober 2016

Sheldan Nidle - 4 oktober 2016

5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! Degenen die de geschiedenis van deze oude republiek (VS) kennen verheugen zich erin dat deze nieuwe versie zo sterk betrokken is bij NESARA. Eerder, in het tijdperk volgend op de Amerikaanse Burgeroorlog, nam het Congres een Washington DC hervormingswet aan. Deze wet werd de dekmantel voor de uiteindelijke misleiding van de hielenlikkers: USA Inc. Deze bestuurlijke leugen maakte het mogelijk om Amerika te regeren en een vorm van oneerlijkheid aan te moedigen die een aanzienlijke bespotting was van de stoutmoedige beginselen van deze natie. Dit laaghartige bedrog leidde tot een toename van diefstal, en tot onmenselijke organisaties zoals de Federale Reserve en de IRS. Het leidde eveneens tot een positie in de hiërarchie van het duister, dat nooit voor mogelijk werd gehouden toen Amerika net was geboren . Deze natie werd de voorloper van een kwaad dat pas werd vermenigvuldigd toen de 20e eeuw vorderde van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de aanloop naar de 21e eeuw. Het begin van deze eeuw liet opnieuw de onbeschaamdheid van dit illegale bestuur zien met de schok van 9/11 en de plotselinge toename van oorlogen die snel volgden. De VS waren de handlangers geworden van een kliek aristocraten die er op gebrand waren om te heersen en deze globe te decimeren. Het is enkel een stoutmoedige samenkomst van het Licht dat voortvarend heeft gewerkt om ze tegen te houden!

Deze geweldige samenkomst bracht eindelijk een mate van gezond verstand terug. Het zorgde tevens voor een speciale coalitie van militairen en burgers om NESARA opnieuw tot leven te wekken en het enorme monster dat de USA Inc. was geworden neer te halen. Het is deze aangroei van een internationaal partnerschap met brede basis dat de Amerikaanse groep de middelen verschafte om snel voorwaarts te kunnen gaan met hun strategieën om dit vileine regime te vervangen. Dit proces kwam oorspronkelijk van de manier waarop NESARA in de vroege 2000 jaren aanvankelijk als wet werd aangenomen. Deze operatie werd enigszins belaagd door de eindeloze oorlogen die tussen 2003 en 2011 in het Midden Oosten ontstonden. Midden 2010 werd deze operatie nieuw leven ingeblazen, hetgeen leidde tot het project om NESARA-bestuur stevig te installeren. De opkomst van dit nieuwe instituut zal deel uitmaken van een mondiale beweging om nieuwe financiële en bestuurlijke instituten te vestigen die mondiale welvaart aanmoedigen en een einde maken aan bestuurlijke corruptie. Dit proces komt nu systematisch online en laat de wereldbevolking gemakkelijker ademhalen. Er zijn eveneens verschillende aanvullende voordelen.

Deze groeiende realiteit gaat echt over vrede, vrijheid en welvaart. Amerika zal zich niet langer zorgen hoeven te maken over het kwaad van de inkomstenbelasting. De Amerikanen zullen ook worden beloond door een viering die iedereen zal laten weten dat een aantal frauduleuze leningen voor huisvesting, auto’s en dergelijke kwijtgescholden zullen worden. Aldus zal Amerika vrij zijn van schulden en alles wat daarbij hoort. Het zal een tijdperk zijn waarin Amerikanen kunnen beginnen weer trots op hun regering te zijn en de ongelooflijke dingen zullen ontdekken die deze kentering in de wereld zal brengen. Alle buitenlandse bases zullen worden gesloten aangezien Amerika eindelijk in staat is om van een vrede te genieten die haar voorouders lange tijd genoten. Het zal een tijd zijn waarin een streven naar uitmuntendheid in alles zal terugkeren. De rechten die door de Grondwet zijn gegeven zullen volledig worden hersteld en veel mensen zullen, vanwege misdaden die niet langer als zodanig zullen worden gezien, uit de gevangenissen worden bevrijd. Dit zal voor Amerika een gelukkige tijd worden. De lange “kleine oorlogen” zullen stoppen. Het zal een periode zijn waarin de regering weer aan het volk beantwoordt en alles weer naar behoren werkt. Het zal een tijd zijn van vrijheid en welvaart!

Niet alleen ligt er een geweldig tijdperk van vrede, vrijheid en welvaart aan de horizon, maar het zal, eens te meer, een punt zijn waarop ‘disclosure’ kan plaatsvinden. We hebben via onze liaisons lange tijd gewerkt aan het scheppen van een atmosfeer die bevorderend is voor talloze officiële aankondigingen om ons bij jullie te kunnen introduceren. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog bestond er een complot van de duistere hielenlikkers om te ontkennen dat wij bestaan. Deze nonsens was alomtegenwoordig in de media en films van deze tijd. We werden geportretteerd als zijnde duister, met een agenda voor invasie en werelddominantie. Dit is ver bezijden de waarheid. Als onderdeel van onze hemelse missie hebben we het initiatief genomen om het Licht in jullie wereld te helpen. Onze galactische initiatieven vinden hun oorsprong in de speciale missie die ons meer dan twee decennia geleden werd gegeven d.m.v. Hemelse decreten. Ieder van jullie zal volledig bewustzijn worden teruggegeven. Dat brengt ons tot nog een ‘disclosure’ die jullie lange tijd door jullie regeringen werd ontzegd: Agartha! Onze aankomst is niet alleen bedoeld om jullie voor te bereiden op jullie bestemming, maar tevens om jullie te introduceren bij jullie verwanten, de Agarthanen. Jullie beginnen greep te krijgen op een zeer fenomenale toekomst!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen in vreugde, wetend dat nieuw bestuur is voorbestemd om de wet van het volk te zijn. Deze uitvoering van NESARA is nog maar het begin van een aantal veranderingen die de wijze waarop er in de wereld tegen Amerika wordt aangekeken, zal veranderen. Ten tijde van de Amerikaanse Onafhankelijkheid hebben wij Meesters deze jonge natie ondersteund en geholpen geboren te worden. Amerika was bedoeld een werkzaam prototype te zijn voor wat deze aardbol sterk nodig heeft. Het zou een natie zijn waarvan de daden tegenovergesteld waren aan die van Europa. Dit geloof werd helaas kortgesloten door de ongelukkige politiek van de Amerikaanse regimes die zich na het einde van Amerika's meest tragische Burgeroorlog aandienden. De duistere heren van geld en stand namen het nobele doel van Amerika over en lieten het ontsporen. Nu zal, dankzij jullie schitterende visualiseringen en genaderijke focus, deze grootse natie herboren worden. Ere zij aan alle betrokkenen!

De gebeurtenissen die zullen volgen zullen de immense kracht van jullie collectieve energieën laten zien, evenals de wonderen die door de Hemel worden voltooid. Vanuit onze genadevolle harten bedanken we jullie voor het geweldige werk dat door jullie en door de Hemel is verzet. Deze tijd zal worden gekenmerkt door de grootse zaken die jullie als collectief hebben bereikt. Wij zijn tevens dankbaar voor het decreet van de Hemel dat onze ruimte- en spirituele families in staat heeft gesteld om te helpen. Wanneer alles achter de rug is zullen de stoutste dromen van eenieder van jullie uitkomen en zal dit rijk zich eindelijk kunnen losmaken uit de duistere ketenen die spijtig genoeg veel te lang aan de orde van de dag zijn geweest. Dit nieuwe tijdperk van vrijheid en welvaart is voor een deel te danken aan jullie prachtige werk. We prijzen eenieder van jullie de hemel in voor jullie voortdurende werk en nooit ophoudende hoop. Wees barmhartig en zet je met goede wil in voor Gaia en haar verschillende Ecosystemen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Al deze pracht zal van jullie zijn. Verlies de hoop niet. Kijk naar wat er zich ontvouwt als een prachtig cadeau dat door de Hemel is geschonken. Duizenden jaren geleden scheen er een groot Licht over deze wereld. Sindsdien werd het herhaaldelijk weerkaatst. Het is nu in staat zich te materialiseren en -voilá- dit nieuwe tijdperk van wonderen is geboren. Jullie hebben de genadevolle kans om het opnieuw te leren kennen. Dit is eveneens een tijd waarin Wij Meesters jullie je ware geschiedenis uit zullen leggen. Maak je dit eigen en begrijp de pracht hiervan. Lang verborgen uitvindingen en kennis zullen boven komen. Jullie zullen de lange jaren van frustraties over het Leven, jullie Liefdes en jullie Werkelijkheid achter je kunnen laten. Laat deze nieuwe uitwisseling van energieën met jullie samensmelten en verheug je daar dan simpelweg over. Dit vreemde, duistere rijk komt ten einde. De Hemel en een uitgebreide zwerm Engelen en hoeders zullen het transformeren. Wees Eén in Liefde!

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze wekelijks berichtgeving. Overal om ons heen zijn er grootse daden van Licht te zien die dit duistere rijk transformeren in een rijk van Licht. Deze tijden zijn derhalve de oude schitterende profetieën die geboren worden om jullie voor te bereiden op het Tijdperk van jullie Galactisch Menszijn! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!