Home > > Sheldan Nidle - 4 februari 2014

Sheldan Nidle - 4 februari 2014

8 Oc, 13 Yax, 10 Caban

Dratzo! De realiteit waarin jullie je nu bevinden verheft zich. Terwijl dat gebeurt laat de duistere cabal haar verschrikkelijke geschiedenis achter zich en wordt haar uitgebreide onderling verbonden netwerk van rijkdom en macht gedwongen te veranderen. De oude manier waarop de duistere cabal haar macht behield begint weg te glippen. Haar macht, gedurende millennia vergaard, wordt overgebracht naar een nieuw, meer bewuste en meer humane groep. Deze nieuwe leiders begrijpen de subtiele aard van de transities die de Hemel voorschrijft. Het is tijd om deze veranderingen, die al veel te lang op zich hebben laten wachten, te vieren en volledig te ondersteunen wat deze transformaties betekenen. De oppervlakte mensheid werd in amnesie, omgeven door mysteries, gehouden en deze anomalieën moeten worden verklaard. Het is aan jullie Opgestegen Meesters en jullie broeders van Binnenaarde om dit aan jullie uit te leggen. Onze missie is om jullie een korte uitleg te geven van wat er gebeurt. Terwijl jullie veranderen, worden jullie steeds minder vatbaar voor de “mind games” die lange tijd t.b.v. deze cabal voor jullie werden opgevoerd door jullie media en entertainment industrieën.

Jullie zijn zonder twijfel gefrustreerd en van slag door hetgeen voor waarheid doorgaat in jullie realiteit. Het duister gaat door met het manipuleren van het weer en het financiële systeem en blijft regeringen instrueren welk beleid actie vereist en wat moet worden genegeerd. Achter deze schijnbaar onbreekbare realiteit schuilt een geheime macht die het duister inperkt en legaal haar enorme macht aftapt. Deze coalitie is in staat dat te doen vanwege haar enorme rijkdom en invloed. Verder ondersteunen wij deze serie acties via de Geestenwereld. Lang geleden werd er een systeem ingesteld om de manier waarop dit monetaire systeem werkt te veranderen. Verschillende grote wereldtrustfondsen werden opgezet en sindsdien werd door het duister een serie “lagen” toegevoegd aan deze instelling. In de hierna volgende eeuwen kreeg het Licht controle over een serie afgezonderde enorme hoeveelheden goud en zilver deposito’s. Deze zijn de basis voor wat er nu gebeurt rond jullie globe en zal de mondiale schuldslavernij beëindigen, jullie persoonlijke soevereiniteit brengen en toestaan dat nieuw bestuur zal heersen!

Onze vloot is hier voor het eerste contact. We hebben de laatste 25 jaar gespendeerd aan jullie leren kennen en beginnen allianties te vormen met degenen die van plan waren jullie te bevrijden van jullie duistere meesters. De Hemel zond ons hierheen om toe te zien op jullie transitie naar volledig bewustzijn. Op de goddelijke juiste tijd zullen we ingrijpen en jullie door de laatste fasen van deze transformatie begeleiden. Gedurende deze tijd zagen we hoe jullie duistere “overlords”, de Anunnaki, de andere kant kozen en het werk om jullie permanent te veranderen in hun slaven met beperkt bewustzijn, verlieten. Nu zijn we vastbesloten om onszelf bij jullie te introduceren en jullie voor te bereiden op een massalanding. Deze taak zal jullie lange quarantaine beëindigen. Jullie zullen leren hoe verwrongen en onwaar de verhalen die jullie werden gevoerd door jullie geschiedenis- en wetenschappelijke boeken zijn. Het zal jullie beeld omtrent jullie ware oorsprong zeker veranderen. Jullie zijn in feite buitenaards. Jullie oorspronkelijke voorouders waren kolonisten van plaatsen van over deze hele Melkweg, en hun DNA werd grondig in jullie allemaal door elkaar gemengd.

Dus jullie zijn in feite een vreemde mengelmoes van een wonderbaarlijke genetische formule. Dit DNA werd een nog grotere warboel door een grote instroom van Zielen uit deze Melkweg. Dit maakt jullie tot een zeer geweldig mengsel dat opnieuw zal worden samengevoegd in de Lichtkamers die jullie zullen terugbrengen naar volledig bewustzijn. Ons is door de Hemel verteld dat het resultaat van dit alles een zeer belangrijke en wonderbaarlijke galactische maatschappij zal zijn. Jullie gaan vele handelingen uitvoeren die ware vrede in deze Melkweg brengen en die deze hele sector in de fysicaliteit vele grote wonderen brengt. Deze zullen tienduizenden melkwegen in staat stellen om bijeen te komen. Ze bevestigen wat we altijd al van jullie en van Gaia’s galactische geschiedenis hebben geweten. Jullie opvoeding zal beginnen zodra we - op korte termijn - arriveren. Er is een tijdschema in werking. Onze liaisons en ambassadeurs werken de benodigde veranderingen uit m.b.t. hoe we verder moeten gaan. De tijd voor nieuw bestuur en de landingen nadert echt snel!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! Het proces om deze gezegende realiteit naar het Licht te transformeren gaat voort. Onze verschillende bondgenoten ronden de werkzaamheden af die binnenkort zullen leiden tot de arrestaties van de menigte individuen die de bovenste echelons van de Illuminati vormen. Terwijl we deze procedures afronden, bereiden we andere voor die de formele vestiging vormen van een aantal nieuwe bankregelingen. Deze zullen de weg creëren waardoor we eindelijk te verdeling van de welvaartsfondsen kunnen beginnen. De Hemel heeft een plan en we manifesteren dit plichtsgetrouw stap voor stap. Wanneer dit alles op zijn plek is wordt nieuw bestuur mogelijk. Vanaf dat punt kunnen we het schema voor een serie belangrijke lessen over de ware spirituele aard van ieder van jullie en jullie ware geschiedenis beginnen. Jullie oorsprong zal er toe leiden dat jullie je vragen gaan stellen over het verleden zodat alles wat gedaan moet worden juist wordt gezien!

De verscheidene heruitlijningen die nog moeten worden uitgevoerd zijn momenteel bezig. De eerste hiervan is het afronden van het ontwakingsproces van het middenrifchakra. Velen van jullie voelen lichte tot ernstige symptomen die in eerste instantie lijken op een soort buikgriep. In feite is het niets meer dan het openen van je middenrif-chakra en het wijzigen van diens huidige relatie tot je maag en je ademhalingsproces. Dit kan ademhalingsproblemen, algemene zwakte en wat pijn op de borst veroorzaken. M.b.t. de maag kun je je misselijk en uit je element voelen. Dit is slechts een tijdelijk effect, veroorzaakt door een aantal verschillende energieën die worden geïntroduceerd en het reinigen van een aantal veel oudere energieën die lang opgeslagen waren in je middenrif. Deze serie symptomen kunnen plotseling opkomen en enkele dagen tot een week aanhouden!

Tenslotte zijn er nog de veranderingen die nu gaande zijn in je keel en het bovenste deel van je borst. Dit wordt veroorzaakt door het binnenbrengen van een hogere serie energieën voor je keelchakra. Dit kan lijken op een zere keel of zelfs een vorm van keelontsteking. Dit is ook een tijdelijke toestand. Het is vaak gekoppeld aan de volgende fase van het inbrengen van de laatste instellingen voor je nieuwe thymus-chakra. Deze serie symptomen kan bestaan uit erge pijn in het bovenste deel van je borst, vreemd aanvoelende hartkloppingen in hetzelfde gebied en wat wazig zicht en hartkloppinkjes die je in je achterhoofd en/of je nek voelt. Net zoals de andere symptomen zijn deze tijdelijk en kunnen ze enkele dagen tot een week aanhouden. Deze aanpassingen zijn deel van een algemene acceleratie die nu gezegend wordt gecompleteerd door jullie Lichaamsengelen en de aan jullie toegewezen medische teams. Dit zijn de voorboden van hoe dicht jullie je grootse transformatie genaderd zijn!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Gebeurtenissen zijn ophanden die jullie grote en zeer welkome veranderingen zullen brengen. Deze aanpassingen beëindigen de lange heerschappij van een zeer duistere en doortrapte cabal. Deze komende gebeurtenissen zullen de voorboden van welvaart, vrijheid en nieuw bestuur zijn. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl