Home > > Sheldan Nidle - 3 oktober 2017

Sheldan Nidle - 3 oktober 2017

5 Batz, 9 Tzotz, 1 Ik

Selamat Balik! Momenteel manifesteren zich vele vreemde ontwikkelingen. Er vinden echter gebeurtenissen plaats waarvan wordt verwacht dat ze de huidige welvaartsfondsimpasse zullen beëindigen. Het is buitengewoon noodzakelijk dat de huidige distributies volgens de wensen van de Hemel worden uitgevoerd. Een aangepast systeem is bewerkstelligd om dit zo voortvarend mogelijk te voltooien. Een aanvullende strategie is nu op zijn plek om de efficiënte levering van jullie welvaartspakketten mogelijk te maken. De hoeveelheden van deze fondsenpakketten zijn eveneens exponentieel toegenomen.

Het lopende proces om de grote tegenwerkende banken uit het huidige disfunctionele bankensysteem te verwijderen bleek moeilijker te zijn dan we aanvankelijk hadden gedacht. Dit is het gevolg van een aantal resterende grote mazen. Het is onze algemene intentie om een provisorische procedure in te zetten zodat deze ongemakkelijke situatie kan worden opgelost. We denken dat het aanstaande succes van deze oplossing kan leiden tot de uiteindelijke levering van jullie welvaartspakketten.

We blijven erop vertrouwen dat jullie eindelijk de significante hoeveelheden valuta, die jullie al lang werden beloofd, zullen ontvangen. In dit Licht, onthoud altijd dat we vastbesloten zijn om de nieuwe NESARA/GESARA-regeringen te smeden. Het is dit nieuwe bestuur dat voorbestemd is een wonderbaarlijk, soeverein en welvarend nieuw rijk te creëren, eindelijk de UFO-doofpot te beëindigen en vrede te brengen naar deze momenteel in verwarring verkerende bol.

Dit is de tijd die is voorbestemd om degenen die lang deze globe hebben gerund te laten verdwijnen. Dan zullen jullie kunnen juichen, en op de juiste wijze jullie vele infrastructurele projecten kunnen voltooien. De huidige periode is inderdaad een toonbeeld van een tijd die waarlijk “de Menselijke Ziel op de proef stelt”. Kijk in plaats hiervan naar de directe toekomst en weet in je hart wat er nu op het punt staat zich te ontvouwen. Wat werkelijk kan worden beweerd is dat dit de beste tijden zijn, maar ook de slechtste. Onthoud dat het beste nog moet komen.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zien nauwkeurig op alles toe om ervoor te zorgen dat alle partijen de huidige protocollen navolgen. We hebben eveneens veel aandacht geschonken aan alle valsspelers die dit programma in het recente verleden hebben bepaald. Alle bestaande valkuilen zullen snel veranderen. Een aantal procedures zijn nu in stelling gebracht om dat te voorkomen wat zo duidelijk een algemeenheid is geworden. De Hemel heeft verzekerd dat dit inderdaad het geval is.

De zegeningen van de Hemel zullen daadwerkelijk over jullie neerdalen. Degenen die zo lange tijd jullie wereld hebben beïnvloed en gecontroleerd zullen binnenkort verdwijnen. Ze hebben de benodigde welvaart en mondiale harmonie verder tegen kunnen houden en hun rebellerende geschreeuw zal zeker verstommen. Jullie zullen eindelijk de goddelijke genade te zien krijgen waartoe de Hemel werkelijk in staat is.

Het duister houdt niet voldoende rekening met wat er de laatste tijd om hen heen is gebeurd. Op een bepaalde manier geloven ze nog steeds dat wat de Hemel heeft beloofd, handig kan worden voorkomen. Dit is zeker niet het geval. Mensen, bereid je voor op een schitterend wonder! Wat jullie hebben gewenst is in voorbereiding om zich te manifesteren! Een wonderbaarlijke nieuwe realiteit zal ontstaan en hierin zullen jullie ontdekken hoe de Hemel dit rijk op een goddelijke manier ten goede zal veranderen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we verslag gedaan van wat er nu op de Aarde aan het ontstaan is. De duistere garde zal worden gearresteerd en vastgezet. Ze zullen volledig van jullie worden afgescheiden. Tegelijkertijd zal nieuw bestuur opkomen en zal een nieuwe realiteit die gevuld is met rijkdom en soevereiniteit dit rijk voor altijd veranderen. Lieve Harten, vergeet nooit dat de nooit eindigende en niet te tellen overvloed van de Hemel werkelijk voor jullie is! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Zo zij het! Het is tijd dat alles tot vervulling komt!


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!