Home > > Sheldan Nidle - 3 april 2018

Sheldan Nidle - 3 april 2018

Selamat Jalwa! We zijn verheugd jullie te kunnen informeren dat er een strategie is die wij, de Galactische Federatie, met succes hebben geïmplementeerd. De cabal, die op arrogante wijze geloofde dat niemand hen kon verslaan, en niet in staat was of van plan was hun manier van handelen te veranderen, heeft uit alle macht geprobeerd haar macht te handhaven. Dit is aan het veranderen. Hoewel ze zich nu realiseren dat ze hun wurggreep op de burgerij van de Aarde aan het kwijtraken zijn, blijven ze koppig tot het bittere eind doorvechten. Onthoud, hoewel dit voor Lichtwerkers een houding is die moeilijk te begrijpen is, dat het in de epigenetische aard van de cabal ligt om koste wat kost te heersen. Generaties lang was hun dominantie onbetwist. Niemand van enig belang daagde hen uit: wie dat deed werd gewoon uitgelachen. De cabal, met name de westelijke factie, wil dat deze realiteit stevig op zijn plaats blijft. Gelukkig is jullie 3D realiteit zich aan het ontwikkelen en groeit deze, op energetisch niveau, effectief. Verandering is onvermijdelijk. Naarmate bewustzijn groeit, wordt het steeds dynamischer.

Dit heeft portalen geopend waardoor de strategie van ons team kon infiltreren in, of de gaten kon vullen die waren ontstaan door, Gaia’s toegenomen frequentie en de afname in haar magnetische en zwaartekrachtvelden. We hebben jullie een model gegeven van hoe de Aarde transformeert van een bipolair naar een monopolair milieu. Het bipolaire ecosysteem houdt jullie gevangen in beperkt bewustzijn. Het monopolaire systeem zal jullie nieuwe Eenheidsbewustzijn op zijn plaats houden. Dit proces wordt versneld door gebeurtenissen die door zowel klimatologen als geologen worden waargenomen. De volledige magnetische en zwaartekrachtvelden van jullie planeet zijn aan het verschuiven. Dit betekent dat de stromingen en de aurora borealis (Noorderlicht) naar het zuiden migreren, de oppervlakte van de Aarde bedekkend. Jullie geologen hebben de migratie van het noordelijke magnetische veld tot aan de evenaar aan toe gemeten. De aurora australis (Zuiderlicht) beweegt zich bij de zuidpool naar binnen. Wetenschappers weten niet wat ze van deze bewegende magnetische velden moeten denken, omdat ze volhouden te geloven dat de Aarde niet hol is.

De verandering in magnetische velden beïnvloedt op zijn beurt de oceaanstromingen van de Aarde, hetgeen de winter in staat stelt verder zuidwaarts te trekken. Dit is de belangrijkste reden voor de vele vreemde weersomstandigheden op de wereld. De Noord-Atlantische Stroming reageert niet op de gebruikelijke manier, hetgeen resulteert in weersextremen – koudere winters en hetere zomers – over de hele wereld. De Stromingen in de Stille Oceaan vertonen eveneens onregelmatige weercycli. De Japanse - en de Humboltstroming bewegen niet langer op de manier waarop zij eeuwenlang hebben gestroomd. Dit is voor jullie wetenschappers bijzonder verwarrend.

Verandering in dichtheid creëert een nieuwe realiteit die, als een enorm speldenkussen, gaten veroorzaakt in het ruimte-tijdweefsel van onze 3D realiteit. Wanneer de zwaartekracht onregelmatig wordt, wordt onze atmosfeer dat ook. Wanneer de ruimte-tijd verschuift, creëert dit nieuwe realiteiten. Het zijn de speldenkusseneffecten waaraan we refereren die verschillen produceren in hetgeen er in zwaartekracht- en magnetische velden gebeurt. Deze strategie wordt verder ondersteund door ascentiesymptomen die het hoofd, hart en keel en vele andere delen van jullie fysieke lichaam beïnvloeden. Feitelijk beginnen de lagere chakra’s een wisselwerking met de hogere chakra’s. Dit wordt versterkt door veranderingen in frequentie die zich binnen jullie huidige realiteit ontwikkelt. We bezitten een dynamiek dat elk detail verandert. Naarmate bewustzijn groeit, worden de chakra’s actiever en worden meer van jullie wakker. Ondertussen beginnen jullie vragen te stellen bij de status quo en zoeken jullie naar de grotere betekenis van het leven. Naarmate jullie je denken veranderen omtrent de manier waarop jullie op elkaar reageren, wordt er een netwerk gecreëerd van mensen die verlangen de Waarheid te vinden. Jullie evolueren in een richting die de cabal heeft geprobeerd te, maar niet langer kan, voorkomen. Het aantal ontwaakten houdt de oude realiteit, die was gebaseerd op oorlog, hebzucht en wedijver, niet langer op zijn plaats. De harten van de mensen willen vrede, overvloed voor iedereen en samenwerking. De overwinning staat vast.

Gegroet! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! In dit goddelijk seizoen komen we om met jullie te praten over Genade. Zoals in een eerder bericht werd gesteld, gaat Genade over respect. Het is een tijd waarin twee mensen moeite doen om, in een geest van vriendelijkheid, elkaars ziel bij de ander te introduceren. Het is een periode waarin men in lijn met het goddelijke plan van onze Schepper leeft, in plaats van binnen de worstelingen van illusie. Door de genade van God. Het is te allen tijde belangrijk om onder de goedkeuring van goddelijke genade te werken, aangezien het doel ervan is de verlangens af te stemmen op de stroom van het Goddelijke. Bovendien wordt momenteel, als erkenning van deze zeer indrukwekkende gelegenheid, een onafgebroken serie zegeningen over jullie planeet uitgestort. Het is voor de Hemel vanzelfsprekend deze heilige tijd te gebruiken om de omvang van de bijzondere opoffering van Jeshua (Jezus), de Christus, uit te leggen. Bij zijn wederopstanding werd een torenhoge Zielenessentie vrijgegeven. Het is een speciale tijd waarin we het uitzonderlijke aantal zegeningen vieren die zowel het grote geïllumineerde Licht van Christus als de discipelen die zijn uiterste opoffering hebben gevolgd en ondersteund, hebben geschonken . Wanneer we ons uitlijnen met de Waarheid van wie we waarlijk zijn, worden we allemaal met christus-energie gevulde uitdrukkingen van onze Schepper.

Wat de leringen van Yeshua zo bijzonder maakt is het unieke niveau van bewustzijn dat zijn Ziel, in dat leven in het bijzonder, heeft uitgestraald. Het is te allen tijd van belang om binnen de grenzen van goddelijke genade te blijven werken, omdat haar doel is jullie wensen gelijk te richten met de stroom van het Goddelijke. We ontwikkelen Christusbewustzijn. Wanneer we terugkijken en de levens van onze mede-Meesters te bestuderen, kan niemand de betekenis van de dood van Christus voor de mensheid volledig dupliceren. Het heeft op ons allemaal een kenmerkend Licht geworpen dat één van de middelen is om ons in staat te stellen ons bewustzijn te verhogen. We zijn buitengewoon gezegend door diegenen die in de voetstappen lopen van dat grootse Christuslicht. In deze tijd eren we het effect dat dit glorieuze Licht op ons heeft gehad en uiteindelijk op de wereld. Om die reden koesteren we deze zeer bijzondere tijd in ons hart.

Ter herdenking van deze heilige tijd hebben twee van ons, Graaf Saint Germain en Quan Yin, elk jaar voor een periode van 24 uur onze Wereld Trust-activiteiten stilgelegd om alles te vieren wat dit seizoen voor jullie ascentieproces daadwerkelijk inhoudt. Zoals we eerder al hadden aangegeven maakt het Licht het nu mogelijk om de grootse Lichten en de overwinningen die op het punt staan te worden onthuld, in de openbaarheid te brengen. Jullie groei in bewustzijn dat gekoppeld is aan het Licht, is nu klaar om een glorieuze Overwinning te manifesteren voor alle Zielen die gevangen zitten in de duisternis die deze aardbol eens heeft beheerst. We vragen derhalve dat de collectieve energie van dit zegenrijke seizoen wordt ingezet om jullie individuele en collectieve bewustzijn te verhogen. Omarm, aangezien jullie hierop zijn voorbereid, het Licht van het hoger bewustzijn en gebruik dit om te helpen het geheel van de mensheid te verheffen. Pasen is een tijd om de betekenis van het Christuslicht te eren evenals de manier waarop het een nieuwe dageraad van bewustzijn bij de mens op deze planeet binnenbrengt en ook aan al diegenen die in het Melkwegstelsel verblijven. In dit uiterst heilige seizoen eren we de in het verleden gebrachte offers van dit ene grootse Licht en ook de groei in bewustzijn dat op de drempel balanceert naar een ongeëvenaard mondiaal ontwaken.

Vandaag zijn we verder gegaan met onze bespreking van jullie realiteit en hoe deze wordt getransformeerd. Overal op jullie wereld wordt chaos beleefd die onderdeel uitmaakt van de ondergang van jullie huidige realiteit. Het is begrijpelijk dat dit jullie frustreert en dat jullie je afvragen wanneer en hoe deze ellende ooit zal ophouden. Samen met de Hemel en onze Aardse bondgenoten werken we hard om deze enorm complexe operatie op een goddelijke manier en op het juiste moment rond te krijgen. Weet, Lieve Mensen, in jullie Hart der Harten, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!