Home > Nederlands > Alfa Schip, August 6, 2010

Alfa Schip, August 6, 2010

Artistieke impressie van het Alfa Schip

Groeten van het Alfa Sterrenschip!

Vele gebeurtenissen hebben zich de afgelopen weken voorgedaan, zoals iedereen kon zien. Deze gebeurtenissen vertellen ons dat wij leven in een periode van grote verandering en zij markeren de lijnen van de wereld zoals zij zal zijn in de nabije toekomst, met nieuwe technologieën, nieuwe medicijnen, nieuwe vormen van energie om machines aan te drijven en een nieuwe oriëntatie in de richting van hoe wij ons zouden moeten gedragen in het leven.

Van de beschreven veranderingen, is de laatste het meest belangrijk. Omdat, zelfs als meer ontwikkelde beschavingen jullie richtlijnen geven om te volgen, alles afhangt van jullie toekomstige houding en jullie bereidheid om samen te werken met elkaar op de nieuwe manier om de wereld te besturen, zodat Planeet Aarde werkelijk verandert met de nieuwe visie van de mensheid die Haar bevolkt; of het nu de ongeveer 6,5 miljard mensen zijn die op dit moment bestaan, of de bewoners die de planeet zullen bevolken na een serie geofysische veranderingen die geleidelijk aan zullen worden geprikkeld, in meer of mindere mate, tijdens de komende maanden.

Wij verzoeken jullie kalm te blijven in jullie eigen land, om niet het vertrouwen te verliezen of je onbeschermd te voelen, kijk naar wat er gebeurt in de wereld. Wij hebben jullie al ontelbare keren gewaarschuwd dat er voor de verandering van de wereld aanpassingen nodig zijn door Moeder Natuur, en vele zielen zullen hun lichaam verlaten tijdens dit proces. Maar niets zal per ongeluk of zorgeloos gebeuren, omdat absoluut niets in het Universum bij toeval gebeurt. Er bestaan hogere intelligenties, die werkelijke verlengingen zijn van de Schepper, die rekening houden met alle factoren en die constant de beste opties bespreken uit het oneindige aantal kansen in het lot van de planeten (niet alleen Aarde). Echter, het lot van deze kleine blauwe planeet heeft een overwicht en een enorme invloed op de bestemmingen van andere planeten in het lokale Universum en zelfs daarbuiten. Geen wonder dat jullie in deze tijd bezocht worden door zovele levensvormen uit alle hoeken van het geschapen Universum.

Het is een zeer belangrijke taak voor allen om kalm en rustig te blijven bij wat er gebeurt, wetende dat alles ten voordele IS en ZAL ZIJN voor de hele mensheid en alle levende wezens die op Gaia leven. Jullie zullen op de juiste plaats zijn via sublieme intelligenties, en jullie zullen daar ook op het meest geschikte moment zijn. Jullie zouden moeten helpen zo goed als je kunt, ofwel fysiek ofwel door te bidden, het reciteren van mantra’s (woorden of zinnen met macht), lof zingen aan het Goddelijke of mediterend in stilte en je naar binnen kerend, waar je de gehele waarheid zult vinden. Ieder van jullie zal voelen hoe te helpen en op welke manier.

De Planeet Aarde zal uiteindelijk door ons allen veranderd worden, door jullie vanuit de bereidheid om de planeet ten goede te veranderen en door ons met het inzetten van alle middelen om jullie te helpen dit te bereiken.

Wij hebben de smartelijke kreet gehoord die uit jullie hart komt, waarin jullie ons smeken om hulp voor de wereld van oorlogen, honger en ziekte waar jullie in leven, naar een wereld die jullie verdienen als geliefde en beschermd door God.

En wij zullen ons aandeel leveren, omdat het noodzakelijk is voor elk van ons om bij te dragen, zoals unieke en onbetaalbare stukken van een wereldwijde puzzel, die is ingebed met wiskundige precisie.

Wij zullen jullie nooit verlaten, heb daarover geen vrees. Ontelbare mensen, zowel fysiek als in de geest, ondersteunen jullie in dit proces van planetaire vernieuwing, en zij zullen jullie begeleiden door je bij de hand te nemen en in je oor te fluisteren: “Vrees niet, mijn broeder, heb geen angst, mijn zuster, omdat een prachtige toekomst binnenkort je leven zal binnenkomen, die eindelijk een balans en harmonie tussen alle wezens tot stand zal brengen”.

Wij zullen jullie continu herinneren via onze kanalen en contacten dat deze sprong in jullie evolutie geen droom is, maar iets dat nu gebeurt, op dit moment. En zo komt de dag waar jullie allemaal naar uit zien (en die wij goed kennen) waarop wij jullie openlijk alles kunnen leren dat jullie zal helpen de ketenen te breken waarmee jullie jezelf vasthouden aan verslavingen die jullie weerhouden van het zien van de mooie werkelijkheid die de mens is, het Universum en God.

Wij zijn bij jullie, en eigenlijk dichterbij en persoonlijker dan jullie beseffen. Als jullie eens wisten! Maar alles op zijn tijd, omdat teveel eten ineens je last van je spijsvertering kan geven!

Ontvang al onze Liefde en onze samenwerking, en weet dat alles goed verankerd is in jullie moment in tijd en plaats in de ruimte.

Met Vrede en Liefde,

Commandant Sohin

Gechanneld door: Kris-Won

Vertaling: Puk


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.