Home > > Alfa Schip, August 11, 2010

Alfa Schip, August 11, 2010

Artistieke impressie van het Alfa Schip

Dierbaren,

Twijfelen jullie alsjeblieft niet dat jullie wegen, ondanks dat ze soms moeilijk zijn en vol twijfels, vol tests en soms vol verwarring, alleen gelopen moeten worden, maar weet dat jullie door ons begeleid worden. Wij waken over jullie zodat je op het goede pad blijft zonder af te dwalen van je route, die je zal brengen tot de superieure wijsheid van Zijn.

De liefde die wij voor jullie hebben Dierbaren, kan niet worden uitgedrukt in woorden. Wij, de Wijsheid- en Liefdemeesters, zijn er klaar voor om door elk offer te gaan, hoe moeilijk en pijnlijk het ook al zijn om iedereen te helpen die geholpen wil worden, om hen direct en vaardig te leiden via het kortste en snelste pad naar Verlossing. Een groot verdriet overvalt ons wanneer mensen die hulp zoeken doof zijn voor onze adviezen en aanbevelingen, en wij gedwongen zijn toe te zien hoe zij van hun weg afdwalen, waardoor ze niet voldoen aan de rol die zij zouden spelen in deze incarnatie, toen zij dit vleselijke lichaam kregen.

Het is normaal dat er mensen zijn die niet klaar zijn om het sublieme en keizerlijke pad te volgen van de Geest omdat zij nog jonge zielen zijn, die een leven leiden vol materialisme en die zoeken naar plezier en mondaine vreugden. Maar diegenen die oudere zielen zijn zouden toegewijd moeten zijn aan nobele en humanitaire zaken voor de bijstand van hun medemensen. Het is heel verdrietig en teleurstellend dat zij de glorieuze missie die hun lot was afwijzen vanwege triviale zaken als luiheid, aards comfort en de zoektocht naar roem en persoonlijk gewin.

Als jij, die dit leest, één van de gekozenen bent die aangewezen is door God Zelf om deel uit te maken van het netwerk van Lichtwerkers die gereed zijn om vreugde, vertrouwen en comfort aan te bieden aan de vele, vele zielen in nood die dit de komende periode nodig hebben, verwelkomen wij jullie vele in duizendvoud.

Wees gezegend, broeders en zusters, want wij willen niet dat jullie dit als een verplichting ervaren, zelfs niet als een vorm van geforceerd en leeg offer, maar wij willen dat jullie dit uit vreugde, enthousiasme en de bevrediging doen wanneer je ziet hoe jouw inspanningen anderen hebben geholpen onder jullie broeders en zusters die deze hulp nodig hebben.

Ja, moge het Licht van de Hemelse God alle schepselen verlichten en verheerlijken die hun beschikbare vrije tijd gebruiken evenals hun werktijd om bij te dragen aan de uitbreiding van het Licht, de Vrede en Liefde in de harten van alle zielen die hiervan kunnen profiteren.

Ik zegen jullie, en ik vraag jullie nederig en in broederschap al diegenen te dienen en te helpen die jullie om hulp vragen, zelfs wanneer diegenen ofwel uit verlegenheid of trots jullie hier niet om durven vragen. Bied hen hulp aan zelfs voordat zij erom vragen, en de Hemel zal jullie belonen met haar zegeningen.

Wij zijn allemaal samen in deze taak want Wij Zijn Werkelijk Eén.

Met Liefde, jullie broeder die van jullie houdt,

Meester Kuthumi

Gechanneld door: Kris-Won

Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.