Home > Nederlands > Montague Keen, 30 maart 2014

Montague Keen, 30 maart 2014

De respons op ons verzoek voor hulp om de energie van de obelisken en leylijnen van Rome te bevrijden was hartverwarmend. Het was prachtig om het enthousiasme te zien waarmee dit werk werd uitgevoerd. Zo velen van jullie zijn nu ontwaakt m.b.t. de echte bron van jullie controle en slavernij en jullie hebben besloten welke stappen er ook nodig zijn te ondernemen om licht, vrede en harmonie terug te brengen naar jullie door oorlog verscheurde wereld.
Elke dag zien jullie de roep om OORLOG toenemen. Dit vertelt jullie feitelijk dat hun opties op beginnen te raken: voor hen, om te overleven, hebben ze oorlog nodig. Al hun plannen om de Derde Wereldoorlog te beginnen hebben tot niets geleid. Veel mensen zijn ontwaakt en zullen hun leugens niet langer accepteren; deze mensen hebben het licht gezien en kunnen niet langer zoals in het verleden worden gemanipuleerd.

De Nieuwe Maan op zondag 30 maart en maandag 31 maart zijn uitermate geschikte dagen voor onze meditatie richting de obelisken in Rome.

Concentreer jullie inspanningen op:

De Dogali Obelisk, Via delle Terme di Diocleziano
De Obelisk Augustus in Piazza del Quirinale
De Obelisk van Augustus in Piazza dell'Esquilino
(zie onder voor foto’s van deze obelisken - Rob, vert.)

Door de frequentie van deze drie obelisken op zondag 30 maart te verhogen en daarna de overblijvende obelisken op maandag 31 maart te doordrenken met liefde en licht zullen we eerder en krachtiger het gewenste resultaat bereiken. Dit zal meer onenigheid, wanorde en verwarring veroorzaken bij de Jezuïeten.

Ons werk aan de obelisken en leylijnen heeft een heleboel losgemaakt. Dit werk moet doorgaan totdat het laatste overblijfsel van het oude controlesysteem voor altijd weg is. Jullie zijn een verbintenis aan gegaan om dit werk middels meditatie voort te zetten totdat alles dat corrupt is, ontmaskerd en verwijderd is. Dit is het allerbelangrijkste werk dat jullie werd gevraagd te doen. Jullie moeten zo veel mogelijk mensen aanmoedigen dit werk met ons te doen.

Wat jullie op 25 maart hebben bereikt was opmerkelijk; speciaal omdat het jullie eerste poging was om met deze obelisken te werken. Jullie treden in je eigen kracht en realiseren je dat jullie je nooit meer hulpeloos hoeven te voelen. Jullie worden de mensen die de controle hebben, de 99%. Jullie hebben besloten dat het doden moet stoppen en jullie hebben gekozen om met je medemens in vrede te leven.

Er is nog een probleem dat Veronica zorgen baart: het systematische misbruik van kinderen. Er is iemand, Kevin Annett, die alles doet wat in zijn vermogen ligt om het doden van hulpeloze, onschuldige kinderen, overal ter wereld, aan de kaak te stellen. Wij in de Geestenwereld bewonderen en ondersteunen deze dappere, moedige man. Hij verdient de steun van alle mensen van goede wil. Nu dit misbruik in het publieke domein is, moet het worden veroordeeld en volledig worden gerapporteerd. Er moet medeleven aan deze arme kinderen worden getoond, wiens levens verwoest zijn door degenen die streven naar macht en waarvan velen niet op jullie planeet thuishoren. Laat Kevin Annett een goed voorbeeld zijn van wat kan worden bereikt wanneer iemand de moed heeft om op te komen voor wie niet voor zichzelf op kan komen.

Onthoud, alles wat het KWAAD nodig heeft om te slagen is dat goede mensen niets doen.
Maak je zelf niet schuldig door niets te doen. Bedenk altijd dat jullie gezamenlijk machtig zijn!

Jullie moeten je er van bewust zijn dat sinds jullie op 2 februari met dit werk aan de leylijnen begonnen, de goede energie op jullie wereld is toegenomen. Het brengt meer informatie naar buiten. Alles dat verborgen was wordt onthuld. Spoedig zullen er geen geheimen meer over zijn om te verbergen. 2014 is een zeer belangrijk jaar. Jullie zitten in een ‘window of opportunity’ (letterlijk: venster van mogelijkheden) en jullie moeten alles doen wat in jullie vermogen ligt om er je voordeel mee te doen. Er zijn verborgen machten op jullie wereld die deze voor zichzelf willen hebben en ze hebben plannen om jullie te verwijderen. Jullie inschikkelijkheid zou dit kunnen laten gebeuren. Het is tijd om overal vragen bij te stellen. Accepteer niet wat je wordt verteld, alleen maar omdat iemand je vertelt dat hij autoriteit over je heeft.

Jullie wereld werd gedwongen om zaken als absolute waarheid te aanvaarden en geloven, waarvan het Vaticaan nu toegeeft dat het complete leugens waren. Velen vreesden de dood omdat de HEL ze werd opgedrongen als een plek om te vrezen. Nu geven ze toe dat dat eveneens onjuist was, aangezien zo’n plek niet bestaat. Hoe kun je zulke mensen vertrouwen, wanneer ze oorlogen voerden en mensen, omdat deze weigerden deze leugens te aanvaarden, doodden?

Zo veel op jullie wereld is momenteel gebaseerd op leugens. De cabal tiert welig op jullie ANGST en ze zijn experts in het creëren ervan. Geld werd gecreëerd om niet alleen jullie levens, maar ook jullie landen te controleren. Jullie keken in afschuw toe hoe elke keer opnieuw hetzelfde scenario werd gehanteerd, waarbij elk land op zijn knieën werd gedwongen. Weiger om in deze spelletjes te geloven. Ze doen dit omdat ze jullie zien als mindere wezens.

Wij in de Geestenwereld hebben jullie een plan gegeven dat zal werken. Er is geen geld voor nodig, alleen jullie toewijding en intentie. In jullie hart en diep in jullie ziel, weet je dat het tijd is om actie te ondernemen en het Lichtwezen te worden dat je waarlijk bent. Jullie zullen je wereld herstellen en alles verwijderen dat ontworpen werd om ziekte, verwarring en angst te creëren. Stop hart en ziel in je meditatie en creëer een betere levenservaring voor iedereen op Aarde.

Mijn lief, geniet van het samenzijn met je familie dit weekeinde. Ik zal in de geest bij je zijn.

Altijd je aanbiddende

Monty.


Ik heb de ZON gevraagd haar licht te schijnen op de obelisken en de leylijnen. Ik vind de zon erg krachtig en uitzonderlijk actief in de laatste paar maanden. Ik heb onlangs een paar verbazingwekkende foto’s genomen van de zon die een wisselwerking met me had.

Veronica.Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob

De Dogali Obelisk, Via delle Terme di Diocleziano

De Obelisk Augustus in Piazza del Quirinale

De Obelisk van Augustus in Piazza dell'Esquilino


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl