Home > Nederlands > Montague Keen - March 28, 2010

March 28, 2010

Er is zoveel gaande in jullie wereld, maar omdat velen zich bewust zijn wat er gepland staat, moeten zij hun afspraken veranderen, zij hopen nog steeds dat zij hun gemene en laffe plannen kunnen uitvoeren. Zij zien niet dat de tijd begint te dringen, zij moeten binnen een bepaalde tijdsframe werken. De natuurlijke progressie van de Aarde kan niet worden belemmerd, maakt niet uit hoe sterk ze denken te zijn. Zij hebben wellicht controle over de financiële wereld en de regeringen, maar zij hebben geen controle over het universum. Er zal geen plaats voor hen zijn in de nieuwe Energie, alleen de pure geest zal evolueren en zal kunnen genieten van een toekomst volledig gebouwd op Liefde, Vrede en Harmonie. Corruptie zal tot het verleden behoren, het zal snel worden vergeten. Degene die zo’n leven niet aankunnen, zullen vertrekken en verdergaan. Onze wereld, de wereld der geesten, zal dan vrij kunnen worden bezocht en zal een deel zijn van jullie wereld, alsof wij op twee verschillende niveau’s van het leven staan. De waarheid zal zegevieren. Wederom zullen jullie weer een puur ras zijn, geen inmenging van binnendringers, die in jullie verleden schade hebben berokkend aan jullie DNA.

Jullie hebben een bevestiging gekregen van de belofte die wij hebben gemaakt op 5 december 2009. De waarheid moet worden blootgelegd, het lijden van zo velen moet worden toegegeven, al deze onschuldige zielen die werden geschonden, misbruikt door degenen die ze hadden geleerd om te vertrouwen. Degene die beweren dat zij de God van alle creaties vertegenwoordigen, de god van de liefde, zij die in plaats van het leren van liefde en harmonie zichzelf boven God plaatsten, macht en controle namen het over, zij hebben zelfs gemoord in de naam van God. Het uitkomen van de waarheid kan niet meer worden gestopt, niemand is veilig. Om de Aarde voorwaarts te laten gaan zullen de Slechte en de Corrupte moeten worden verwijderd, hun dagen van macht zijn over voorgoed, er is geen schuilplaats. Vergeet niet dat ik aanwezig was toen de stem van de waarheid het zwijgen werd opgelegd, ik was er toen de Liefde van de Creatie werd overschaduwd door het Kwade. Ik was samen met hen die door de woestijn liepen op zoek naar een plaats waar de geesten konden verblijven. Ik was erbij toen ontelbare zielen werden vernietigd alleen voor het vertellen van de waarheid. Ik was erbij toen de voortgang van de kennis door het geschreven woord werd verpletterd. Ik was daar toen een man gestuurd door God de waarheid bracht vanuit de geest, en HAAT HEEFT HEM GEKRUISIGD. Ik was daar toen de roep van de geest tot zwijgen werd gebracht, ook jij was er, ook jij. Wat we nu moeten begrijpen is dat we niet bezig moeten zijn met waar we waren, maar waar we nu zijn. Plaats je geloof in diegene de op een ongebruikelijke manieren in je leven komen, overweeg de wonderen die zij brengen. We staan zij aan zij met jullie, het zal niet gemakkelijk worden, wij zullen niet falen, dit werk is geïnspireerd door de grote intelligenties aan de kant van de geestenleven. Het maakt niet uit wat de Schaduw, aan zowel de geestenwereld als op Aarde doen om ervoor te zorgen dat de voortgang wordt gestopt, zij zullen falen. Deze zaak is sterker dan hun Kwaad. Wanneer het lijkt of de Donkere krachten hebben overwonnen, zullen wij komen en jullie voorwaarts leiden naar een beter leven, wij zullen als geest antwoorden op de roep van de mensheid.

We hebben je ook verteld op 5 december 2009 [toen hielden ze een seance - GalacticChannelings.com], dat we de intentie hadden om naar het Witte Huis te gaan en dat rond het einde van de maand maart je veranderingen kon gaan zien, als we succes hadden geboekt in het brengen van veranderingen. Hij had nog steeds het Licht in hem, hij zou niet langer de marionet spelen. Wij hebben je ook verteld dat de Vrijmetselaars van zich zouden laten horen, nu zijn er bewijzen dat niet 1 maar 2 vrijmetselaars, de moed hebben gevonden om zich bloot te stellen aan iets waarvan zij geen deel meer uit kunnen maken. Jullie wereld gaat door een enorm moeilijke tijd, wat wordt veroorzaakt door de hebzucht van de mensheid. Goede mensen komen samen om te vechten tegen het kwaad met licht. Jij mijn liefste was het licht in mijn leven en zal het altijd blijven. Samen zullen wij overwinnen, ik ben je aanbiddende Echtgenoot, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.