Home > Nederlands > Montague Keen - February 28, 2010

February 28, 2010

IN EEN TIJD VAN UNIVERSEEL BEDROG, IS DE WAARHEID VERTELLEN EEN REVOLUTIONARE DAAD.

De tijd voor de waarheid breekt aan. Het zal geschieden, het is net zo zeker als dat het na elke nacht weer morgen wordt. Veronica mijn liefste, ik heb getracht je te waarschuwen voor de aardbevingen, tsunami´s en overstromingen aangezien jullie planeet vooruit gaat en de verandering voortgaat. Ik weet dat jouw hart uitgaat naar degenen in angst en pijn, de Aarde zoals jullie hem kennen moet veranderen. Deze veranderingen kunnen niet worden aangepast, de mensheid heeft hier geen controle over. Het Kwade in jullie wereld heeft er naar gestreefd om de connectie naar jullie hogere zelf en het opnieuw contact krijgen met jullie spirituele wezen te vernietigen. Kom op voor jezelf. Vind je zelfrespect, neem verantwoordelijkheid, er zijn verschillende wegen voor jou beschikbaar, maak je los van de controle en de misbruik waar jullie je allemaal aan overgeven.

Nieuwe uitdagingen en nieuwe ervaringen wachten op je, terwijl je je voorbereid op de Grote overgang die gaat plaatsvinden. Ga mee met de stroom, vertrouw op je onderbuikgevoel je energie stijgt, maak verbinding met je hogere Zelf doormiddel van meditatie, vertrouw op jouw zienswijze terwijl je overgaat naar het volgende niveau van de evolutie, word een Bewust Mens in een Bewust Universum. Planetaire veranderingen gebeuren door het gehele zonnestelsel, genees jullie Aarde, er vindt een grote transformatie plaats, zorg voor een verandering. De kwade die trachten jullie Aarde te vernietigen en te controleren, geloven dat zij macht hebben over iedereen, aangezien zij niet worden gestopt, zij voelden zich vrij genoeg om het huidige instorten van het economische systeem te manipuleren, zij geloven dat als er inderdaad een SCHEPPER was geweest dan had hij hen zeker gestopt. ‘Degene Die Alles Ziet’ heeft alles geobserveerd en zal binnenkort naar voren treden en een halt toeroepen aan de vernietiging van de Aarde en de mensheid. Het oog van de ‘Degene Die Alles Ziet’ zit in onze kruin, en zit daar voor een reden. Al de rituelen en het maakt niet uit hoe krachtig men denkt dat zij zijn, zijn machteloos tegen het Licht. Als je vooruit gaat richting het Licht, uit de gevangenis van Controle waar jullie allemaal zo gewend aan zijn geraakt, weet dan, dat je een vrije wil hebt, maak keuzes. Weiger om hun spel nog te spelen.

Wanneer jullie mensen kiezen voor een regering, zijn zij jullie personeelsleden. Waarom regeren zij dan, of zij jullie meesters zijn. Regeringen zijn bedrijven geworden, controleer het maar, kan er geld verdiend worden met jullie. Zij verschuilen allemaal hun ware intenties, zij gebruiken mooie woorden en beloven van alles, maar leveren niets, alleen meer controle. Zij creeren meer excuses voor meer oorlogen om nog meer geld te verdienen, om zo het geld in dezelfde zakken te laten vloeien zoals het al decennia na decennia lang gaat. De waarheid is daar, je bent het jezelf verschuldigd om het uit te zoeken, er zijn velen gelijk denkende mensen die allemaal op zoek zijn naar de WAARHEID. Zoek elkaar op, tezamen zullen jullie het licht herstellen. Mijn doel toen ik op Aarde was, was om het Licht in het leven te brengen bij degene, die twijfelde over het bestaan van een leven na de dood, ik heb mijn best gedaan een eervol leven te leiden, ik bracht de Waarheid doormiddel van mijn onderzoek, geschriften en lezingen. Nu doe ik dit via mijn lieve vrouw. Ik heb me voorgenomen om meer aktief te zijn in jullie wereld wanneer het daar de juiste tijd voor is, dan zal je wat van mij horen, het is nodig dat ik jullie, lieve mensen, vrijlaat naar het Licht toe, en jullie bevrijd van de Kwade Machten, zij hebben jullie veel te lang als slaaf gebruikt. Voor hen die ik vereerd was om familie te noemen, toen ik nog op Aarde was, ben ik voornemens mijn ongenoegen te laten zien. Jullie hebben mijn vertrouwen geschonden, jullie wisten niet met wie jullie te maken hadden. Ik zeg tegen hen, hoe komt het dat ik in staat ben om alles te doen wat ik doe, want dat is niet de norm. Alleen mijn vrouw kende mij, de echte mij. Degene die van mij gestolen hebben na mijn overlijden hebben mij gekwetst, en nog belangrijker, zij hebben ook mijn vrouw gekwetst, zelfs de dood kan ons niet scheiden.

De mensheid is toegekomen aan een splitsing op de weg van het leven, alleen de Eerlijke en Verlichten kunnen voorwaarts, de anderen zullen afvallen. Zij hebben hun eigen vernietiging op zich afgeroepen.

Zoek naar de Kennis die je zal bevrijden, waardeer de Waarheid en Eerlijkheid in je medemens. Vraag je alles af, laat angst niet in je leven toe. Waardeer het werk dat de vele mensen, zoals mijn vrouw doen om jullie geesten te openen en zo voorwaarts te leiden naar het Licht en Vervulling. Vraag om een leven vol met Hemels licht.

Mijn liefde omringt je, ik ben voor eeuwig je aanbiddende echtgenoot, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.