Home > Nederlands > Montague Keen, 25 december 2016

Montague Keen, 25 december 2016

2016 is bijna ten einde. Voor velen, ook voor jou mijn lief, is het een uitermate traumatisch jaar geweest. Iedereen die ernaar heeft gestreefd om de Cabal te ontmaskeren heeft geleden. Ik weet dat het ook bij jou, mijn lief, zijn tol heeft geëist, maar het feit dat je alles dat op jou werd afgevuurd hebt overleefd bewijst dat de waarheid zal overwinnen. De mensheid vindt de kracht om alles wat zij die denken "aan de macht te zijn" op jullie loslaten te onderzoeken. De WERKELIJKE machthebbers die aan de touwtjes trekken van jullie marionet-regeringen worden ontmaskerd en geëlimineerd. Het menselijk ras zal tijd nodig hebben om volledig te begrijpen hoe deze kwaadaardige Cabal op Aarde de manier van leven van de mens heeft veranderd. Ze hebben jullie geschiedenis veranderd om jullie in verwarring te brengen. Het is nodig dat jullie je werkelijke geschiedenis leren kennen, evenals wie jullie zijn en wat er van jullie wordt verwacht. Niets (en ik bedoel echt NIETS) van wat jullie werd geleerd over je geschiedenis is waar. Al diegenen waarvan jullie geleerd werd om tegen op te kijken zijn in werkelijkheid jullie onderdrukkers. Iedere keer dat jullie een kruis slaan zeggen jullie feitelijk: IK GA AKKOORD MET DEZE LIJFEIGENSCHAP. IK BEN JULLIE SLAAF". Dit is de reden waarom jullie het kruis overal terugzien: om jullie aan je lijfeigenschap te herinneren. De Cabal begrijpt hoe de menselijke geest werkt. Ze hebben talloze manieren ontwikkeld om die te controleren. Doe niet mee aan hun spel dat is bedacht om jullie in slavernij te houden.

Religies zijn enkel een andere vorm van manipulatie, eveneens bedacht om jullie te knechten. Dien in plaats daarvan de Hoogste Schepper, de bron van alle creatie, die uitkijkt naar jullie roep om je van de Cabal te bevrijden en die jullie tegen verdere aanvallen beschermt. Ik verzeker jullie dat de Cabal bezig is terrein te verliezen. Frankrijk en Ierland en ook andere landen stellen nu plannen op om zich terug te trekken uit de EUROPESE UNIE van de Cabal. Dit bewijst dat het ontwaken gaande is. De bevrijding van de knechting is aanstaande.

Meer bewijs dat vaccinaties autisme veroorzaken werd in Californië gepubliceerd. Dit is een feit. Het is opnieuw bewijs dat, in tegenstelling tot dat het goed voor jullie zou zijn, deze vaccinaties grote schade veroorzaken. Ze vernietigen levens. Er zijn gezondheidsdeskundigen die gebruik maken van natuurlijke methoden om genezing te bewerkstelligen en die klaar staan om de corrupte medicijnindustrie te vervangen. Ik heb Veronica geholpen plannen op te stellen om dit op gang te brengen. Sindsdien wordt ze voortdurend aangevallen. Het zal echter gebeuren; beschouw het maar als uitstel. De strijd om alleen maar te overleven was het belangrijkst. Onze plannen zullen worden uitgevoerd. Ze kunnen niet worden tegengehouden. De mensheid moet overleven en opnieuw tot bloei komen.

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om het volk van Ierland eraan te herinneren dat de opmerkelijke man, DAVID ICKE, voor de eerste maal in Ierland zal spreken. Geef hem alsjeblieft een echt Iers welkom. Luister naar zijn woorden. Ze zullen jullie uit het controlesysteem optillen dat 2000 jaar geleden door het Vaticaan werd ingesteld om jullie zo te kunnen knechten. Jullie Ierse ras is het ras waartegen in de wereld het allermeest gezondigd is. Dit is jullie tijd om WAKKER TE WORDEN en je te realiseren dat IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN. Alle antwoorden die jullie zoeken zijn in Ierland te vinden. Kijk op Youtube nog eens naar de informatie die werd onthuld in de video's van Andrew Bartzis en Veronica Keen. Jullie zijn er klaar voor. Alle informatie die jullie nodig hebben ligt hierin besloten. Het is voor de Ieren tijd om in actie te komen door de valse leringen en valkuilen van Rome die jullie in slavernij hebben gebracht, af te wijzen. Ontdek dat het de JEZUIETEN zijn geweest die DE IERSE HOLCAUST hebben gepland en uitgevoerd. Ze maakten jullie wijs dat het een hongersnood betrof. Wat een LEUGEN!

Ierland produceerde voedsel dat met schepen werd geëxporteerd zelfs toen de mensen in Ierland van de honger omkwamen. DIT STOND ONDER TOEZICHT VAN DE JEZUIETEN. Al het bewijs daarvoor is te vinden. Het Vaticaan was erop uit om de Ierse bevolking te vernietigen door hen als slaven, bedelend naar de vier hoeken van de Aarde te sturen.

Wanneer het Ierse volk ontwaakt (en wakker worden zal ze!) zullen alle leugens van het Vaticaan worden ontmaskerd. Ze zullen dat beetje geloofwaardigheid wat ze nog hebben kwijtraken. Het Vaticaan is openlijk dienaar van Lucifer. Dit gebeurt vlak voor jullie neus, maar jullie zien het niet. Hoeveel kinderen worden er ieder jaar d.m.v. satanische rituelen aan Lucifer geofferd! DOOR HIEROVER TE BLIJVEN ZWIJGEN ZIJN JULLIE HIER EVENEENS SCHULDIG AAN!

In 2017 zullen jullie vele onfrisse waarheden onder ogen moeten zien, in het bijzonder het rituele vermoorden van kinderen. Dit moet stoppen! Zij die MOLOCH dienen hebben zich altijd met dergelijke offerrituelen bezig gehouden. Velen van jullie nemen deel aan het AVONDMAAL TIJDENS DE MIS. In deze Mis wordt opgeroepen HET BLOED van Christus te DRINKEN en HET VLEES van Christus te ETEN. Dit is in werkelijkheid een satanisch ritueel. Doe jij hieraan mee?

Denk eens even na hoe het leven zou zijn als de chemtrails zijn verdwenen; wanneer de fluorisatie van jullie water zou zijn gestopt; wanneer GMO-voedsel illegaal is geworden; wanneer de farmaceutische bedrijven zijn ontmaskerd voor wat ze zijn en alle vaccinaties zijn uitgebannen. Het leven van de mens zal anders zijn. Jullie zullen vrij zijn om te denken en de vrijheid hebben om alles te ontdekken wat voor jullie verborgen is gehouden. Opnieuw vrij om de Wezens van Licht te zijn die jullie werkelijk zijn.

Dit is jullie doelstelling. Hier dienen jullie naar toe te werken. Jullie toekomst hangt ervan af. Alle informatie die jullie nodig hebben is al voorhanden, wachtend tot jullie het gaan onderzoeken. Er zijn geen belemmeringen, dus ga ervoor. Zie dit als het meest opwindende avontuur van jullie leven.

Degenen waar de Cabal bang voor zijn zitten over de hele wereld in gevangenissen opgesloten. Degenen die ze om kunnen brengen, brengen ze ook om. Denk alsjeblieft aan hen die, zonder proces, door de Cabal onrechtmatig vast worden gehouden. In de door de Cabal geleide landen is geen sprake van gerechtigheid. Bid voor gerechtigheid voor deze mensen. Van hen is alles afgenomen en ze hebben niets meer behalve de hoop dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.

Mijn lief, 2016 was een van de moeilijkste jaren die je ooit hebt meegemaakt. De aanvallen op jou zijn schaamtelozer en verschrikkelijker geworden. Het is werkelijk een wonder dat je er nog steeds bent.

Ons werk moet doorgaan.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!