Home > Nederlands > Montague Keen, October 24, 2010

October 24, 2010

De opwinding wordt groter in jullie wereld nu de waarheid wordt onthuld en ontwaking plaatsvindt. Het is een plezier dit te zien mijn liefste. Ons werk gecombineerd met andere ontwaakte zielen heeft dit voortgebracht, jullie staan aan de rand van volledig bewustzijn. Nu meer mensen niet meer samenwerken met het corrupte systeem dat jullie eeuwenlang heeft opgesloten en beheerst, zien jullie het Licht van vrijheid, Liefde en Vrede voor alle mensen. Kijk alleen naar diegenen die het Licht omhelzen.

Er zijn mensen die zichzelf "Physical Researchers" [Onderzoekers naar Ruimte en aanverwante zaken - noot van vertaalster] noemen die schuldig zijn aan het onthouden van de waarheid voor jullie. Dit is waarom ik jou vroeg geen zaken te doen met diegenen waarmee ik gewerkt had en die probeerden mijn werk te verhinderen voordat het het daglicht zag. Herinner mijn liefste, dat toen ik in mijn ziekenhuisbed lag na een bypass operatie, zij samenspanden tegen mij, zij slaagden er bijna in de publicatie van het Scole Rapport te verhinderen. Het rapport waaraan ik zo hard had gewerkt. Zelfs diegenen die het deden voorkomen alsof zij mij steunden deden hun uiterste best om publicatie te verhinderen en lieten het mij alleen na onder grote druk gezet te zijn publiceren als onderdeel van het SPR werk, niet in boekvorm zoals ik had gewild.

Wij hebben alle brieven die in die tijd beschreven werden. Het was een harde les voor ons beiden, kijk niet naar wat er staat, hun acties op zichzelf onthullen de waarheid. Het spijt mij, mijn liefste, dat al die verschrikkelijke herinneringen wederom naar de voorgrond komen bij het nieuws van het overlijden van David Fontana. Hij moet nu de realiteit van het Volgende Leven onder ogen zien, het was niet bepaald wat hij verwacht had, dood is een prachtige ervaring, een die jullie ooit allemaal zullen kennen.

Nu naar meer belangrijke zaken mijn liefste. De Duistere Cabal worstelt om te overleven nu jullie wereld ontwaakt, zij zijn echt wanhopig. Zij hebben jullie wereld meedogenloos geregeerd zonder ook maar enigszins rekening te houden met de Mensheid. Zij hebben het leed genegeerd dat hun plunderen veroorzaakt heeft. Hun rijkdom zal hen niet redden. Zij hebben geld gedrukt dat niet bestaat, zij hebben er rente over geheven, hun acties hebben Landen vernietigd evenals mensen die door hen in slavernij gehouden werden. Jullie beseffen allemaal de veranderingen die plaatsvinden, jullie voelen het in jullie Zielen. Er is krachtige Energie die jullie wereld omringd, jullie geloven niet langer de leugens over “jullie vijanden die jullie land zullen aanvallen”, dit is door jullie geschiedenis heen gebruikt, het werkt niet meer.

Jullie zijn onderdeel van het Goddelijke Plan om jullie Planeet te redden, jullie hebben mededogen voor diegenen die nog steeds problemen ondervinden als ze proberen te begrijpen wat er gebeurt, leid hen zachtmoedig voorwaarts. Wij hebben Poorten rond de wereld, wij zullen deze gebruiken om onszelf te laten zien, wij zullen jullie ondersteunen en leiden. Jullie zullen geleid worden naar alle informatie die noodzakelijk is om de veranderingen te maken die nodig zijn om Volledig Bewustzijn te bereiken. Jullie gaan het Tijdperk van Verlichting binnen, angst en vrees zullen niet bestaan, dat waren de hulpmiddelen van de Cabal. Jullie zullen kijken naar de families en Instituten die jullie wereld in slavernij gehouden hebben, jullie zullen jezelf afvragen hoe ter wereld jullie hun leugens hebben kunnen geloven. Jullie zullen leren de dingen te zien voor wat zij werkelijk zijn en niet zoals jullie gezegd is dat ze zijn.

Het is tijd om te ontwaken, voel de Goddelijke Liefde die jullie omringt. Als jullie bestuurders hun macht verliezen, zullen jullie hen zien voor wat ze zijn, dan zullen jullie eindelijk zien dat de werkelijke Macht bij jullie ligt, ja, bij ieder van jullie. Jullie zijn ieder Wezens van Licht wiens Licht werd verduisterd door de Cabal. Nu jullie ervaren dat jullie Licht terugkeert, zullen jullie jullie wereld ontdekken alsof je haar voor het eerst ziet. Jullie zullen niet langer voedsel eten dat besmet is, lucht inademen die verontreinigd is, ziekte zal nog maar een slechte herinnering zijn. Wij in het Netwerk hebben deze Overgang tot het laatste detail gepland.

Al diegenen die hun Rijken hebben gebouwd op Corruptie zullen vervagen uit het bestaan. De families die geplunderd en geroofd hebben en die leven van de rijkdommen van jullie wereld zullen alles wat geroofd was teruggeven. Gerechtigheid zal overwinnen, werkelijke Gerechtigheid, niet het soort dat jullie ervaren hebben. Niemand staat boven de Goddelijke Wet, iedereen moet zich verantwoorden voor hun acties, of ze nu op Aarde zijn of in het Volgende Leven. Jullie moeten allemaal je Goddelijke Doel vervullen. Leer om je uit te spreken als je onrecht ziet, herinner je dat als je niets zegt je toestemming geeft om het te laten voortduren en daarmee ben je medeplichtig. Ontdek je stem, spreek je waarheid, voel de Liefde die vrijkomt als je de angst en vrees uit je leven bant. Jullie zullen slagen, de Waarheid maakt jullie vrij, het is jullie tijd.

Ik ben aan jouw zijde gedurende deze Overgang, jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.