Home > Nederlands > Montague Keen, October 17, 2010

October 17, 2010

Mijn liefste Veronica, jullie leven beslist in opwindende tijden. Terwijl de Duistere Cabal wanhopig zoekt naar manieren om aan hun onwettelijke macht vast te houden, plannen zij een zeer diepe recessie op dit moment om de aandacht van de mensen af te leiden van dat wat er werkelijk gaande is. Wij hebben jullie verteld dat jullie Regeringen enorme hoeveelheden geld vasthouden, dit wordt zorgvuldig voor jullie verborgen, zij hebben geen schulden maar zij proberen jullie dit wel te laten geloven. Mijn liefste, als de Verandering compleet is, zullen velen van jullie met een besef van de verandering in Energie die plaatsvindt, denken dat zij zich moeten haasten en dat zij het niet kunnen bijhouden. Dit is omdat de Aarde sneller draait, jullie verliezen je humeur sneller, jullie DNA verandert, jullie zullen gewoon proberen deze veranderingen bij te houden. Een van de grote veranderingen is dat geld niet langer een functie heeft in jullie levens, ja, dit is moeilijk om je nu voor te stellen, maar herinner je dat wij dit hebben uitgelegd.

Er zijn 2 Kometen die snel op de Aarde afkomen en die tot op heden niet opgemerkt zijn door jullie Astronomen. Zij zullen de Aarde niet raken. Ook zullen de Aardplaten elkaar gaan raken, als zij langs elkaar schuiven zullen zij Vloedgolven en andere Rampen veroorzaken, dit was bedoeld te gebeuren. Jullie hebben recent foto’s gezien van Graancirkels, sommigen hiervan zijn door de mens gemaakt, maar die cirkels die gemaakt zijn door Wezens van andere Planeten zijn daar geplaatst om informatie door te geven. Helaas kiezen mensen ervoor hen alleen te zien als een manier om geld te verdienen, zij slagen er niet in om de boodschap te zien die door hen overgebracht wordt. Wij hebben jullie verteld hoe je de cirkels moet “lezen”.

Inhaligheid staat alles in de weg op jullie Planeet. Op dit moment loopt het op Aarde volledig uit de hand, als wij niet ingrijpen, ziet zij de vernietiging van de Mensheid. Iedereen heeft de macht om dit te voorkomen. Zonder jullie volgzaamheid kunnen de enkelen geen Macht behouden, dus stellen jullie jezelf deze vraag, “Wie heeft er in dit geval werkelijk de macht?” Zij regeren via Angst. De valse Buitenaardse Invasie die zij plannen en wiens enige doel is om angst te creëren, zal falen. Zij kunnen niet van ons verwachten dat wij nutteloos aan de zijlijn gaan staan en de mensheid op deze manier laten manipuleren. Wij hebben plannen van onszelf om hen te ontmaskeren voor wie zij zijn, wij zullen de Mensheid uit hun klauwen redden, dat had al veel eerder moeten gebeuren.

De gehele structuur van Controle in Engeland zal snel en voor altijd veranderen. Wanneer meer informatie aan het Licht komt uit zo veel verschillende richtingen, kan de Waarheid niet langer meer verborgen blijven. De Mensheid ontwaakt en stelt vragen en wil niet langer accepteren “dat het de wet is”, terwijl dit absoluut niet zo is.

De Duistere Cabal verkeert in verwarring, zij weigerden dit te zien aankomen, zij geloofden dom genoeg dat zij voor altijd zouden heersen. Hun satanische praktijken zullen hen niet redden. Het drinken van Bloed dat al eeuwen gaande is zal verdwijnen, het maakt niet uit hoe het aangekleed werd, het is een Satanisch Ritueel met een Kwaadaardig Doel. Jullie zijn allemaal voorgelogen, dit is wat hen aan de macht hield. Met de Waarheid komt Vrijheid van onderdrukking.

De Haat die gegenereerd werd door de Kwaadaardigen veroorzaakt zoveel pijn voor de onschuldigen. In mijn laatste incarnatie koos ik ervoor om “niet in eigen kring” te trouwen, zoals dat heet. De Haat die gericht was tegen mijn vrouw om ons te straffen was zo groot dat zij gezondheidsproblemen bij ons eerstgeboren kind veroorzaakte, hij ging over naar de geestenwereld toen hij nog een baby was. Ik heb hem gevonden, ik bracht hem naar Veronica om haar te bezoeken. Hun actie resulteerde in zo veel pijn voor mijn eerste vrouw dat zij hier nooit overheen gekomen is, wij hadden geen idee dat mensen zo destructief en vol haat konden zijn. Deze Haat is overgegeven van generatie tot generatie, zoals jij, Veronica, je wel bewust bent.

Recentelijk (9 oktober 2010 om 19.32 uur), belde Rob, die zo gedreven wordt door haat, jou om zijn haat te ventileren, nu heeft de Politie dit op band. Toen ik net overgegaan was naar de Geest kreeg jij bedreigende telefoontjes van Oliver, de Politie heeft de telefoontjes getraceerd en opgenomen, jij kon niet omgaan met het feit dat mensen zo kwaadaardig konden zijn. Het is het Kwaad zoals dit dat voor altijd verwijderd zal worden, ik beloof je dit. Mijn liefste vrouw, kun je mij ooit vergeven voor het feit dat ik zulke verschrikkelijke mensen in jouw leven bracht? Omdat wij beiden deze Haat hebben ervaren zitten wij op onze plaats in het team dat het voor altijd zal verwijderen.

Zoals David Icke vandaag uitreikte naar de mensen van New York, zenden jullie alsjeblieft jullie gedachten en gebeden dat de Waarheid goed ontvangen zal worden. Vele jaren geleden had David de moed de waarheid te zoeken, nu reist hij de wereld over om dit te delen met hen die al ontwaakt zijn naar de realiteit van hun bestaan op Planeet Aarde. Reik uit met Liefde in jullie Hart zoals David dit doet, zelfs naar diegenen die jullie schaden. Men kan alleen medelijden hebben met hen wiens leven zo gedreven wordt door Haat en Inhaligheid, zij ervaren nooit Liefde, zij zien nooit echt de schoonheid van de Roos, de glimlach van welkom van een geliefde, de vreugde van geven en delen. Herinner jullie dat jullie het zijn, het Volk, die de Macht hebben om veranderingen te bewerkstelligen die noodzakelijk zijn voor jullie Wereld zodat zij een goede en vredevolle Planeet kan worden waar allen in harmonie samen kunnen leven. Het kan gedaan worden.

Wij in het Netwerk zijn voorbereid om actie te ondernemen wanneer noodzakelijk, wij zullen er zijn, dit is onze plechtige belofte. Ik ben voor altijd jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.