Home > Nederlands > Montague Keen, October 23, 2011

October 23, 2011


Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de geweldhebbers der wereld,
der duisternis dezer eeuw,
tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
(Efeziërs 6:12)


Mijn liefste, de verschrikkelijke gebeurtenissen van afgelopen week zullen velen meer laten ontwaken voor de echte waarheid over wat er gebeurd. Het heeft alle fatsoenlijke mensen tot in hun kern geschokt. Als zo een kwaad op de massa gericht is, en technologie gebruikt wordt om hen te provoceren, dan is dit het resultaat. Is dat de weg die jullie willen gaan? Als geld mensenlevens regeert en menselijk leven op brute wijze en publiekelijk wordt uitgedoofd voor GEWIN. Hoe kunnen jullie deze landen ooit weer als beschaafd zien?

Dit is geen tijd om je te verbergen en te hopen dat jijzelf en jouw naasten veilig zullen zijn. Denk eraan: “Jij bent je broeders hoeder”. Door jullie stilzwijgen worden jullie ook moordenaars. Dit is de inspanning van de Duistere Kliek om controle te nemen en te behouden; om iedereen te verwijderen die niet bij hen in de schuld staat. Het is zo belangrijk om de waarheid te zoeken, wetende dat het jullie verlossing zal zijn.

Zeg tegen Peter [Welsford] dat hij gelijk heeft in zijn veronderstellingen over zijn voorouders. Zij kijken uit naar een vreugdevolle hereniging met hem als het zijn tijd is om zich bij ons aan te sluiten.

Ik weet dat dit moeilijke tijden zijn om op Aarde te zijn. Maar het is belangrijk dat jullie samenkomen en elkaar ondersteunen. Jullie weten in jullie ziel dat het licht het duister zal doven; dan is het aan jullie om de jongeren naar voren te schuiven die al uitgerust zijn om in de Nieuwe Energie te leven. Jullie zullen optreden als verzorgers, en ervoor zorgen dat zij hun rol in de Nieuwe Wereld van vrede en liefde begrijpen. Jullie wereld zal terugkeren naar de religie van liefde die heerste in het oude Ierland. Die werd op brute wijze verwijderd door het Vaticaan. Het is opwindend, mijn liefste, hoe Ierland geleidelijk aan haar geheimen opgeeft in deze tijd van openbaring.

Op het aardse vlak bevinden jullie je op verschillende bewustzijnsniveaus. Sommigen hebben een diepe verbinding met wat er gebeurd, anderen zijn lege hulzen, zonder enig zichtbaar teken van licht. Zij zijn degenen die gebruikt worden door de Duistere Kliek om hun opdrachten uit te voeren. Zij herkennen die van henzelf net zoals jullie dat doen. Jullie zien het licht in anderen, jullie voelen je op je gemak en thuis bij hen. Jij en ik herkenden elkaar toen wij elkaar ontmoetten, net zoals jij dat vandaag doet met de Lichtwezens om je heen. De duisteren komen in allerlei vermommingen. Laat jezelf niet door hen voor de gek houden. Aan de oppervlakte lijken zij oké, maar zij zullen snel hun werkelijke zelf onthullen. Zij hebben geen schuilplaats. Zij kunnen niet overleven in waarheid en liefde.

Degenen die werken om de waarheid te onthullen worden veroordeeld en belasterd, zelfs als het iemand van henzelf is die zich uitspreekt. God gaf iedereen vrije wil. Dit wordt niet gewaardeerd door vele zogenaamde religies, maar het is het recht van iedereen om hun leven te leven zoals zij dat willen en zichzelf niets te laten voorschrijven door oneerlijke en controlerende sektes. Jullie arriveren niet op jullie wereld met een label op je voorhoofd. Jullie zijn vrij om keuzes te maken.

Aan deze kant van het leven is er totaal geen religie omdat wij de waarheid weten. Alles wat jullie op Aarde verdeeld wordt onbelangrijk. Wij hebben geen taal of nationaliteit of geloofssystemen. Dat zijn allemaal door de mens gecreëerde verschillen, dus die zijn niet van belang als je naar de Geest overgaat. Het is van belang hoe jullie je leven op Aarde geleefd hebben, niets anders. Jullie kunnen een ander mens niet dwingen om te zijn wat hij niet is. Kijk met een kritisch oog naar degenen die proberen hun standpunten of controle aan jullie op te dringen. Vele wetten zijn aangenomen waarvan jullie je nog niet bewust zijn. Dit werd gedaan om meer controle aan jullie op te leggen, want zij volgen blind Het Plan. Voedsel zal gebruikt worden als wapen, om jullie te dwingen je te schikken. Delen van de Verenigde Staten proberen dit al te doen.

Gezegend zijn zij die stil protesteren zonder terug te grijpen op geweld. Velen worden tussen hen geplaatst en proberen wanhopig om geweld uit te lokken en problemen te veroorzaken. De demonstranten zijn een voorbeeld voor jullie allemaal als het gaat om hoe jullie jullie doelen kunnen bereiken. Jullie media heeft geprobeerd hen te negeren, om te doen alsof de protesten niet plaatsvonden. Maar zij hebben gefaald. De demonstranten worden ondersteund aan beide zijden van het leven. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. Ik zag jouw afschuw over de verkeerde voorstelling van deze mensen op radio en tv en in de kranten. Jij was geschokt dat het radiostation waarnaar jij ongeveer 50 jaar geluisterd hebt, totaal gehersenspoeld is; zij lezen allemaal voor uit hetzelfde script. Vrijheid van meningsuiting is weg. Waar moeten jullie heen om een beeld van de waarheid te krijgen over wat er gebeurd?

Wij zijn dankbaar voor de mensen die, via hun verbinding met de Geest, werken om het echte plaatje te laten zien van wat er gebeurd. Sta de hebzucht niet toe van de elite om nog meer van jullie wereld te vernietigen, het maakt niet uit met welk onwaarschijnlijk verhaal zij komen als het gaat om redenen waarom zij andere landen binnen moeten vallen. Jullie weten dat zij liegen, maar zij zijn verslaafd aan Het Plan: zij moeten dit uitvoeren anders worden zij uit de macht gezet.

Hun wereld komt tot een einde. Hun schrikbewind is bijna voor altijd voorbij. Zij zullen niet slagen in de vernietiging van jullie wereld of jullie mensen. Alles waar zij voor, en mee, geleefd hebben, was gestolen of werd met geweld verkregen. Zelfs hun geschiedenis is NIET van hen – die is ook gestolen.

De waarheid wordt onthuld en uitgelegd. De bedriegers zullen verwijderd worden. Dit zal gedaan worden zonder gebruik te maken van geweld of argumenten. Zij zullen angst gebruiken. Dat heeft in het verleden altijd gewerkt. Zij houden vast aan hun beproefde en geteste formules. Maar jullie herkennen nu hun leugens. Jullie zullen er niet meer voor vallen. Laat angst niet toe in jullie levens. Het is hun wapen van keuze om jullie te overheersen.

Kom samen. Laat religie of ras jullie niet afschrikken. Creëer de energie van liefde en hoop waar je ook gaat. Jullie zijn speciaal, en zorgen voor de verandering. LIEFDE zal het enige gebruikte ‘wapen’ zijn. LIEFDE is alles wat nodig is. LIEFDE is alles.

Mijn liefste, jij voelt de pijn en droefheid van anderen. Jij vindt dit een moeilijke tijd. Ik heb uitgelegd dat als de ziel het lichaam eenmaal verlaat, deze geen herinnering heeft aan het leed. Zij wordt herenigd met haar voorouders. Het moorden zal stoppen.

Wij hebben werk te doen, jij en ik. Wij zullen het voltooien! Ben ervan verzekerd dat mijn liefde jou zal leiden. Ik ben jouw aanbiddende, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.