Home > Nederlands > Montague Keen, March 23, 2012

23 maart 2012


Het grote Ontwaken is begonnen. Je ziet hier nu elke dag bewijs voor. Je onderdrukkers zoeken angstvallig naar nieuwe manieren om de mensheid onder controle te houden Hoewel ze technologie hebben die veel verder gaat dan wat ons, gewone mensen bekend is, maakt het niet uit wat ze proberen, ze zullen niet slagen. In 2012 zullen we het einde van hun “heerschappij van angst” en misbruik van de mensheid beleven. Er wordt onderzoek gedaan naar bewijzen over hoe TV wordt gebruikt om informatie onder controle te houden. Mensen zullen geschokt zijn wanneer ze zelf zien hoever deze controle gaat. Alles, vanaf het moment dat je geboren wordt, is minutieus ontworpen om je gedachten en je leven onder beheer te houden. Deze “bloedlijnen” hebben een heleboel uit te leggen: ze stalen alles dat jou rechtens toebehoort. De oude kennis die verborgen was zal aan je teruggegeven worden.We zullen manieren vinden om je er naar toe te leiden.

Het Vaticaan spande samen met de bankiers, dus daar is heel veel verborgen. Het is daarom dat jullie wereld in wanorde is. Het kwaad dat ze op jullie wereld hebben losgelaten is verantwoordelijk voor al jullie oorlogen, hongersnoden en lijden. Omdat ze jullie gedachten beheersten, was het gemakkelijk om al het andere te beheersen. Jullie zijn allemaal gehersenspoeld, de ene in wat mindere mate dan de andere. Religies waren om deze reden gecreëerd. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken hoe succesvol dit is gebleken.

Nu de mensen beginnen door dit alles heen te kijken en zien ze degenen die ze, daartoe aangemoedigd, eerst uitlachten en belachelijk maakten in een nieuw licht. Ze zien hen nu als de dappere zielen die ze zijn. Ze stonden pal voor Waarheid. Het is werkelijk een dappere ziel die nu opstaat voor de waarheid in jullie wereld. Voeg je bij hen en help ze met het verspreiden van de waarheid. Zoek diep in je ziel naar de echte waarheid. Je zult hem vinden. Hij was daar altijd al, maar omdat je onder toezicht werd gehouden en niet de vaardigheden kreeg om hem zelf te vinden, stond je anderen toe je te vertellen wat te denken en wat te doen. Je kwam terecht in een controlesysteem dat zo corrupt is dat het sindsdien een slaaf van je heeft gemaakt.

Hulp is onderweg. Je kunt, elke avond voordat de sterren verschijnen, de ruimteschepen zien, klaar en wachtend op de gelegenheid om jullie te hulp te komen. Het is erg geruststellend voor jullie om daadwerkelijk te zien dat ze er zijn. Ze zullen jullie niet in de steek laten. Ze zijn bekend met alles op Aarde: hoe het werkt en hoe alles te vervangen dat jullie is afgenomen om te voorkomen dat jullie je zouden ontwikkelen zoals jullie hadden moeten doen.

Mijn liefste, dit weekend zul je horen over het belang van de Heilige Geometrie. Hoe het wordt gebruikt in “mind-control” in jullie dagelijks leven. De Cabal nam alles dat goed was en misbruikten het tot hun eigen voordeel. Het is tijd om terug te nemen wat van jullie is. Verbind je met je hogere zelf. Herneem de leiding over jullie eigen leven. Verbind je slechts met dat wat goed en weldadig is. Er zijn landen op jullie wereld die elke gedachte en actie
van hun bevolking beheersen. Deze arme mensen hebben nooit vrijheid gekend. Ze leven en sterven zonder ooit te weten hoe het leven op Aarde kan en hoort te zijn.

Jullie – ja, jullie allemaal – zijn de vrijheidsvechters die de mensheid zullen bevrijden. Dit hebben jullie blijmoedig gekozen te bewerkstelligen, voordat je naar de Aarde terugkwam.
Helaas zullen jullie nog vele “False Flag” scenario’s moeten verduren. Allemaal om angst en verwarring te zaaien. Ze doden zelfs hun eigen mensen wanneer ze denken ervan te kunnen profiteren of sympathie te vergaren voor hun zogenaamde plicht. Ze hebben dit al vele malen gedaan en zullen hiermee doorgaan zolang het ze iets oplevert. Ze willen jullie wereld, elke centimeter ervan. Ze willen slechts genoeg van jullie om het te handhaven in de staat die zij willen. Ze hebben geprobeerd jullie te zover te krijgen dit te accepteren; nu zijn ze bereid dit
met geweld voor elkaar te krijgen. Hoe vaak hebben jullie pausen, presidenten en ministers-presidenten horen zeggen, “Zodra we onze ‘New World Order’ hebben, en dat zullen we!..”
Ze zijn zo zeker van zichzelf dat ze dachten dat jullie gedwee zouden accepteren dat zij het het beste weten. Ze dachten werkelijk dat 1% de overige 99% kon koeioneren, hersenspoelen en vleien en dat we daarin zouden berusten. Nou, de mensheid is niet langer bereid als schapen te handelen. De mensen herinneren zich wie ze zijn en dat dit HUN planeet is.

Het wordt tijd dat de Cabal de Aarde verlaat en de mensheid in vrede laat leven.
We voorkomen en ontmaskeren zoveel we kunnen. Het is een team-effort, ook aan deze kant van het leven. Samen zullen we de Cabal verslaan. Het voordeel is dat we alles zien en horen. We lezen hun gedachten en kennen hun plannen op het moment dat zer bedacht worden. Ze kunnen zich niet voor ons verstoppen.

Je zult dit weekeinde druk bezig zijn te leren over de Heilige Geometrie. Het is erg interessant liefste, en heel erg heilzaam om te begrijpen en altijd te gebruiken. Ik zal er bij zijn, er met jou van genietend. Het is heel belangrijke oude kennis die door iedereen begrepen en gebruikt moet worden.

We hebben veel te doen, dus laten we doorgaan. Je aanbiddende, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: RobShare |