Home > Nederlands > Montague Keen, April 1, 2012

1 April 2012


Alles dat verborgen was is bezig onthuld te worden. We moedigen jullie aan je bevindingen met elkaar te delen. Je zult dit nog niet in jullie mainstream TV genoemd zien worden. De media worden nog niet toegestaan het volledige beeld van wat er aan de hand is aan jullie door te geven. Wie ogen heeft om te zien, kan zelf zien dat de Cabal in moeilijkheden verkeert. Ze zijn in shock; ze kunnen niet geloven dat hun plannen voor 2012 nu niet gerealiseerd worden. Grotere machten dan de hunne voorkomen dat ze de derde wereldoorlog opstarten. Ze moeten accepteren dat ze tenslotte toch niet onoverwinnelijk zijn. Om hun gezicht te redden willen ze je nu laten geloven dat ze hun plannen gewijzigd hebben, dat ze nu van plan zijn om Iran deze lente aan te vallen. Nou, we zullen zien wat er in de lente gebeurt, niet dan? Ze hebben zich niet kunnen indenken dat wanneer intelligente mensen wakker worden en duidelijk kunnen zien wat hen wordt aangedaan, ze samen komen en om hulp verzoeken. Het verzoek werd ingewilligd en hulp komt van alle kanten. Dat jullie dit niet op jullie TV’s te zien krijgt, betekent niet dat jullie niet worden gered van het vreselijke lot dat de Cabal voor jullie in petto had.

Er is geen eer binnen de Cabal. Ze verraden elkaar, elke dag nu, zodoende steeds meer corruptie waarin ze betrokken zijn naar buiten brengend. April zal een interessante maand blijken te zijn. De sluizen zullen opengaan. Jullie zullen met de echte waarheid moeten leren omgaan. De aanvankelijke reactie van het grote publiek zal woede zijn. Ik vraag jullie daar boven te gaan staan aangezien woede de zaken alleen maar zal vertragen. Jullie zullen te maken krijgen met vreselijke waarheden over wat de mensheid, jullie DNA, jullie brein etc, is aangedaan. Alles zal in orde gemaakt worden. Jullie worden volledig hersteld. Dat wat jullie als realiteit hadden geaccepteerd zal volledig veranderen. Het wordt nu tijd om een eind aan het lijden te maken en vrede opnieuw te laten heersen. Er zijn over de hele wereld groepen mensen die klaar staan en toegerust zijn om het van de corrupten over te nemen. Het heeft wat jaren geduurd om alles op zijn plek te krijgen. Het kwaad dat het menselijk ras is aangedaan zal velen, die nog niet ontwaakt zijn, shockeren.

De Intensieve Cursus over de Heilige Geometrie die je afgelopen week hebt gevolgd was heel erg weldadig en plezierig. Wanneer meer mensen in contact komen met hun ware identiteit, door Heilige Geometrie etc, zullen ze zichzelf bevrijden van de tirannie van de Cabal. Ik weet dat je iets uit het boek “Worldbridger” wilt aanhalen, liefste, dus ga je gang.
“De mensheid is een genetisch experiment, een onsterfelijk ras dat in een dodelijk paradigma gevangen zit, een solair ras opgesloten in een lunaire werkelijkheid, een gestolen ras op een gestolen planeet. De corruptie ligt besloten in de mutant matrix, in het systemische falen van Aarde’s regulerende functies en het verlies van evolutionaire symbiose die optrad toen deze parasitaire soort de mensheid en haar moederplaneet elektromagnetisch loskoppelden van het goddelijke onsterfelijke continuüm, daarmee de Aarde op een koers van terminale teloorgang zettend. ER WAS GEEN ‘VALLEN’, WE WERDEN GEDUWD.

“TERWIJL DE PROGRESSIEVE OPENBARINGEN ZICH ONTVOUWEN, ONTVOUWT ZICH EVENEENS EEN HOLONOMISCH SJABLOON VOOR HET HERSTEL VAN DE VOLLEDIGE MENSELIJKE BLAUWDRUK EN EEN NIEUW MODEL VAN BESTAAN; EEN SJABLOON OM DE MENSHEID’S RESONANTIE MET GEOMETRIEEN VAN LICHT TE HERSTELLEN, DAARMEE ONS EN ONZE PLANEET TERUGVOEREND NAAR HET HOLISTISCHE RUIMTE-TIJD CONTINUUM”.

Worldbridger. Juliet en Jiva Carter, Sowelu Publishing (2007).

Ik wilde deze woorden met iedereen delen.

Dit is wat je naar de Aarde hebt teruggebracht om tot stand te brengen. Je zult slagen; nooit meer zal de mensheid tot dit niveau van bestaan teruggebracht mogen worden. Nooit meer zullen mensen hongerig of thuisloos zijn, of een armzalig leven leiden. Alle mensen zullen gelijk zijn, zoals ze voor God zijn. Dit zal allemaal vreedzaam worden bereikt en met zoveel mogelijk zelfrespect. Verlaag je nimmer tot het niveau van de Cabal, dat is niet nodig.

Twijfel er geen moment aan dat jullie in staat zijn om de mensheid en planeet Aarde te herstellen. Het is gewoon zo dat alles op het juiste tijdstip op zijn plaats valt. 2012 is het jaar dat gekozen werd om alles recht te zetten, dan zal de mens weten wie hij is en waar hij toe in staat is. Alle informatie is beschikbaar, het is aan jullie om je voor te bereiden op deze grote overgang.

De energie van jullie wereld wordt wederom opgewekt. Ze laat opnieuw pure energie gaan. Geloof enkel in diegenen die je vertrouwt. Vertrouw op jullie diepste instinct. De Cabal zal natuurlijke veranderingen gebruiken om angst te veroorzaken. Onthoud dat angst voor hen de zuurstof van het leven is. Ze hebben het nodig dat jullie in angst leven. Heb medelijden met ze. 2000 jaren plannen maken en nu zien ze dat het allemaal in elkaar zakt en ze hebben geen mogelijkheid om het te veranderen. Ze zullen zich moeten verantwoorden voor het menselijk lijden dat ze in die periode hebben veroorzaakt. De mensheid zal hun rechter zijn.Helaas trapte de mensheid in de val die zo knap door de Cabal was opgesteld, al die jaren geleden. De mens heeft sindsdien harde lessen geleerd. Nu dat mensen iedere dag meer bewust worden willen ze een eind aan de heerschappij van de Cabal. De tijd om naar voren te komen en opnieuw te claimen wat van hen is, is aangebroken voor de 99%. De plannen van de Cabal zijn zo KWAADAARDIG – ver voorbij alles wat de mensheid zich kan voorstellen. Het zal moeilijk zijn wanneer dit allemaal aan het licht komt. Het zal ellende veroorzaken voor allen die hen vertrouwden en vereerden.

Kijk vooruit naar vrede en het leren kennen van jullie ware geschiedenis. Jullie zullen de waarheid kennen over jullie wereld. Jullie zullen leren wanneer en hoe jullie op een dwaalspoor werden gebracht en over de kwade bedoelingen van degenen die hun plannen in werking hebben gesteld. Jullie leven op een gevangeniswereld. Kijk met liefde in jullie harten uit naar een leven in vrijheid, zoals jullie nog nooit gekend hebben.

Er is niets meer te vrezen, want de strijd is gestreden. Tezamen zullen we een helder liefdeslicht laten schijnen op jullie Aarde. Praat met elkaar. Deel jullie gedachten, jullie hoop en jullie dromen, en spoedig zullen ze allemaal werkelijkheid worden.

Ik blijf je liefhebbende, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob