Home > Nederlands > Montague Keen, 21 juni 2015

Montague Keen, 21 juni 2015

De inspanningen om het ontwaken van de mensheid tegen te gaan waren nog nooit zo groot. Al degenen die uitgekozen waren om er een rol in te spelen gaan door zeer moeilijke tijden. De Cabal gebruikt AI’s (Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie) om het bewustzijn te beïnvloeden. Ze gebruiken gedachten veranderende technieken die verwarring en uitputting veroorzaken, waardoor ze tevens het ontwaken vertragen. Interessant genoeg lijken de Ieren voor te liggen op anderen, aangezien ZE ANTWOORDEN EISEN. De Ieren hebben honderden jaren lang geleden onder het genadeloze juk van het Vaticaan. Gedurende hun hele lijdensweg werd hen door de priesters verteld om dit ‘offer te brengen’, terwijl ze worstelden om in leven te blijven. De Ierse HOLOCAUST, veroorzaakt door Rome en de Kroon, slaagde er bijna in de Ieren van het aangezicht der Aarde weg te vagen. Degenen die deze verschrikkelijke tijd overleefden deden dat in de hoop dat hun volk ooit vrij zou zijn om te ontdekken wie ze zijn.

Al het goud dat wordt bewaard in het Vaticaan zou niet voldoende zijn om het Ierse volk te compenseren voor de MISDADEN die door het Vaticaan jegens hen zijn begaan. Het Vaticaan stal hun erfgoed. Zij zijn de Oude Israëlieten. Hun ware geschiedenis en hun oude taal werden gestolen en gebruikt om de mensheid in verwarring te brengen. Het Vaticaan zette hun bedachte plaatsnamen in het OOSTEN op om in hun VERHAAL te passen en om te doen alsof het ‘allemaal in het Oosten begon’; maar dat was NIET zo.

Het zou iedereen ten goede komen, ongeacht tot welk land men behoort, om de WAARHEID te leren kennen, aangezien het iedereen op Aarde beïnvloedt. Het zou alle controle en de valse geschiedenis ONTMASKEREN, het zou tonen hoe het ene na het andere bedrog gebruikt werd om de mensheid te vernietigen en te beheersen. Kijk naar de grote denkers; Michael Tsarion, Andrew Power, Conor Mac Dari en vele anderen die de waarheid onderzochten en met jullie deelden. Jullie werden afgestompt door de vele jaren van controle en leugens. Doe onderzoek zolang je nog kunt, voordat de Cabal al dat soort bewijs voor jullie verwijdert. Het is jullie recht te weten wie je bent. De Cabal is er in geslaagd de mensheid rücksichtsloos te beheersen; door bankieren, religie en natuurlijk door jullie gezondheid te vernietigen door middel van chemtrails, Genetisch Gemanipuleerd voedsel en vaccinaties etc. Alleen door jullie eigen acties kunnen jullie jezelf VRIJ maken. Alles wordt tegen jullie gebruikt, maar TRAP NIET IN HUN LEUGENS. Zie hun bedrog voor wat het is.

Het Ierse volk loopt voorop. Ze ontwaken en EISEN ANTWOORDEN. Zij eisen de WAARHEID van Rome. Ze leggen MASSAGRAVEN MET HONDERDEN LICHAMEN erin bloot. Rome’s wens om het Ierse volk weg te vagen was hetgeen Rome tot KWAAD DAT GEEN GRENZEN KENT dreef. Spoedig zal elk stukje overblijfsel van de Vaticaanse controle uit Ierland verdreven zijn en de mensen zullen opnieuw de religie van liefde, die in Ierland bloeide voordat Rome haar KWAADAARDIGE heerschappij begon, omarmen. De enige bedreiging voor Rome is dat het Ierse volk de waarheid leert kennen over wie ze zijn, alsmede hun ware rol in de wereld. De Ieren zullen het voortouw nemen naar VRIJHEID en vrede voor iedereen. Opnieuw zal het het Eiland zijn van Heiligen en Geleerden.

De WAARHEID is er voor een ieder die het wenst te vinden. Jullie zijn het verschuldigd aan al degenen wiens levens werden weggevaagd in een poging de controle over Ierland over te nemen.

[Veronica zegt: Ik groeide in Ierland op. Ik zag de wreedheid van het Vaticaan richting de mensen, in het bijzonder de onschuldigen. Ikzelf werd eveneens door een PRIESTER wreed VERKRACHT. Ik zag het lijden van iedereen rondom mij, in Ierland, in deze verschrikkelijke dagen van de Vaticaanse heerschappij.]

Wanneer alle controle door het Vaticaan is verwijderd en ANGST is vervangen door LIEFDE; dan en alleen dan zal de vrede hersteld en door iedereen genoten worden. Dan zullen alle landen volgen en daarin slagen. De toekomst ligt in jullie handen. Willen jullie buigen voor je heersers of willen jullie je verenigen om een betere toekomst voor iedereen te creëren?

Dit is de eerste keer in 2000 jaren dat jullie een mogelijkheid hebben om alle oorlogen te stoppen, vrede te bewerkstelligen en te leren als mensheid samen te leven zonder verdeeldheid door ras of geloofsovertuiging. Vermoord je medemens niet. Hij heeft net zo veel recht om te leven als jij dat hebt. Kijk in de ZIELLOZE OGEN van degenen die pogen een Derde Wereldoorlog te starten en realiseer je DAT ZE NIET ZOALS JULLIE ZIJN. Zij hebben geen ZIELEN. Ze kennen geen empathie. Ze willen alleen de macht ten koste van alles. Ze eisen dat jullie landen vernietigen TEN VOORDELE van hen. Hoe veel langer zijn jullie nog bereid als SLAVEN te dienen voor deze tirannen? Als jullie je ogen openen, zullen jullie overal om jullie heen de voorbereidingen zien die genomen worden om twee derde van de bevolking van de Aarde te vernietigen. Voor ons in de Geestenwereld is het moeilijk om te zien wat er, nogal openlijk, gedaan wordt ter voorbereiding op de vernietiging van het leven van de mens op Aarde zoals jullie dat kennen. Zullen jullie je verenigen als de 99% en zeggen: NEE, ik zal niet met jullie meewerken om mijn Aarde te vernietigen. Jullie leven in serieuze tijden waarin serieuze beslissingen genomen moeten worden om te verzekeren dat de mensheid overleeft. Jullie kunnen van deze oefening het avontuur van je leven maken. Het ligt allemaal in jullie handen. Geniet van de ervaring.

Vanwege de PEDOFIELE SITUATIE wereldwijd heeft de Cabal besloten om jullie te laten geloven dat PEDOFILIE de NORM is onder de mensen. IK ZEG JULLIE DAT DIT ZEER ZEKER NIET DE NORM IS. DIT IS HOE PROPAGANDA WORDT GEBRUIKT OM ACCEPTATIE VAN DERGELIJKE KWAADAARDIGE DADEN AF TE DWINGEN.

Jullie weten in je geest dat het fout is. Dit laat zien dat ze er alles voor over hebben zichzelf te BESCHERMEN. Ik smeek jullie, TRAP ER NIET IN. Jullie bevinden je nu in de EINDTIJDEN. Sta jezelf niet toe ook maar een moment langer in gevangenschap gehouden te worden dan noodzakelijk. Wees moedig en grijp het moment. Het ligt voor jullie klaar.

Mijn lief, opnieuw zeg ik je dat je moet rusten. Je gaat door stressvolle tijden. Er wordt veel gedaan om jou en degenen wiens missie het is je te helpen, dwars te zitten. De duistere daden van diegenen die jouw vriend hinderen, zullen ontmaskerd worden.

Altijd, je liefhebbende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!