Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, November 20, 2011

November 20, 2011


Mijn liefste, wat een week was dit voor jou! Daar was je, oog in oog met iemand van wie de zienswijzen en het geloof tegenovergesteld zou moeten zijn aan alles waar jij en ik voor staan. In plaats daarvan trof jij een geleerde van grote faam van wie het uitgebreide onderzoek precies past bij wat ik onthulde sinds mijn overgang. Deze bijeenkomst vond niet toevallig plaats. Er moest iemand naar voren komen wiens start gelijk was aan die van mij, en die, net zoals ik, de visie en het intellect had te weten dat wij ons moesten bevrijden van de ketenen van controle, zowel mentaal als fysiek, zodat wij volledig konden deelnemen aan ons gedreven onderzoek. Hoe interessant is het voor jou dat wij beiden de waarheid vonden. Ik leefde hiernaar zoals hij hier nu naar leeft. Zoals je weet mijn liefste, is het geen gemakkelijke weg. Het was geen gemakkelijke weg voor mij, en ik kan zeggen dat het voor Gilad nog moeilijker is, omdat het controlesysteem waarvan zij geloofden dat het onoverwinnelijk was, uiteen valt, dus zij vallen genadeloos degenen aan die er vragen over durven stellen. Hij koos ervoor, net zoals ik, om erin geboren te worden: alleen dan begrijp je volledig de hersenspoeling die erbij betrokken is. Zij zijn een volk dat volledig gedreven wordt door materiële waarden, dat geen vragen mag stellen, en wiens enige doel is om te bezitten en heersen, om iedereen om hen heen te manipuleren. Zij gebruiken hiervoor ANGST.

Eindelijk heeft de mensheid de ogen geopend voor alles. Mensen herinneren zich wie zij zijn. Eén ras kan en zal planeet Aarde niet regeren. Velen van hen zijn ook slachtoffers. Zij stelden geen vragen over of deden geen onderzoek naar wat zij moesten geloven. Zij volgden als schapen. Zullen zij allemaal samen ten onder gaan of de moed hebben om de echte waarheid te vinden? Zij zijn in geen geval allemaal hetzelfde en zouden ook niet zo gezien moeten worden. Sommigen zijn ook slechts slachtoffers. Zij kwamen naar jullie planeet met de intentie te overheersen. Jullie, het volk, lieten dat toe. Het is nu tijd om te zeggen, “Genoeg is genoeg. Dit is onze wereld!

Ik heb het in het verleden al gehad over de komende omkering van de polen. Het is onderdeel van de verschuiving naar het Licht. Veranderingen moeten plaatsvinden, zodat het duister – het kwaad dat zoveel heeft vernietigd – verwijderd kan worden. Zij roepen om, en eisen zelfs, OORLOG. Als er oorlog is hebben zij controle. Zij leveren de wapens. Zij verkrijgen hun levensadem via het vermoorden en lijden van anderen. Verdrietig genoeg gebruiken zij gewone mensen om voor hen te moorden, alleen om zelf aan de macht te blijven.

Is dit waarvoor jullie je kinderen op de wereld gezet hebben? Om te doden en verminken? DENK NA… ik smeek jullie om zorgvuldig na te denken over jullie verantwoordelijkheden voor jezelf en jullie families. Diep in jullie hart willen jullie een vreedzame wereld voor alle mensen. Zonder jullie hulp zou er geen oorlog zijn. Degenen die oorlog eisen gaan er niet zelf heen. Zij hebben jullie nodig om voor hen te moorden. Jullie weten toch zeker genoeg om dit zelf te zien? Jullie zijn de 99%. Het is zo dat JULLIE de controle hebben!

Hun banken falen maar proberen nog steeds aan de macht vast te houden. Kijk om je heen. Wie kun je vertrouwen? David Icke heeft hier al 20 jaar continu voor gewaarschuwd. Kijk naar jullie geweten. Jullie toekomst hangt af van de beslissingen die jullie maken.

Kerstmis nadert… mag ik voor dit jaar voorstellen om te proberen er een tijd van familiewaarden van te maken? Probeer weerstand te bieden aan de onechte materialistische afleidingen. Kom samen in harmonie met degenen om je heen. Wat jullie verteld werd is verre van de echte geschiedenis van de gebeurtenissen. De mensheid geloofde ongelukkig genoeg de mythe, en de krachten die toen aan de macht waren hielden de mythe in stand. Zij hebben er veel geld aan verdiend. Wij zullen de echte geschiedenis van de Verlosser brengen. Maar jullie zijn op dit moment nog niet klaar om die te ontvangen. Jullie hebben teveel andere belangrijke dingen aan je hoofd op dit moment. Jullie moeten jullie planeet en jullie medemensen beschermen.

Liefde, ja liefde, is altijd het antwoord. Waar liefde is is Licht. Waar Licht is kan het duister niet binnendringen. Alsjeblieft, alsjeblieft, denk hieraan. Leef ernaar! Als je aangevallen wordt sla dan niet terug: glimlach, reageer niet op de aanval. Jullie weten beter. De waarheid is overal om jullie heen. Laat jezelf niet weer voor de gek houden. Zeg NEE tegen oorlog. Samen zijn jullie sterk. Kijk naar de onschuldige gezichten van jullie kinderen. Beloof hen dat je zult helpen bij het creëren van een betere wereld voor hen, waar zij met alle naties in vrede en harmonie zullen leven. De reden dat er zo weinig harmonie is, is omdat de mensen die nu de controle over jullie regeringen hebben niet zichtbaar zijn. Als zij dat wel zouden zijn, zouden jullie volledig begrijpen waar jullie tegenover staan.

Wij werken naast jullie, maar jullie zien ons niet, omdat wij op een ander niveau van bewustzijn zijn. De meesten van jullie zijn nog steeds op het derde niveau en kunnen ons dus niet horen of zien. Maar dat betekent niet dat wij er niet zijn. Dit alles zal veranderen als jullie opstijgen naar de vijfde dimensie. Er zal voor hen dan geen schuilplaats zijn. Dit is waarom zij alles in hun macht doen om de onvermijdelijke stijging naar de vijfde dimensie te vertragen. Wij beloven dat het [die dimensie] alles zal zijn waar jullie op hoopten. Wij zijn druk met het voor elkaar krijgen van dingen. Wij verwijderen ook bepaalde mensen van jullie planeet als voorbereiding op de grote overgang. Wij zijn niet aan tijd gebonden. Wij werken continue om jullie planeet te redden evenals alle mensen die in vrede willen leven. Wij hebben de ondersteuning van de goede mensen van de Aarde nodig om deze reis met ons te maken. Dit is de tijd voor waarheid en harmonie. Kom zoveel mogelijk samen. Ben er voor elkaar. Binnenkort zullen de schakels die jullie vasthielden verwijderd worden. Jullie zullen VRIJ zijn, eindelijk vrij om te ervaren wie jullie zijn en waarom jullie in deze tijd op Aarde zijn. Jullie zullen vrij zijn van de illusie waarvan jullie moesten geloven dat dat alles was wat er was. Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken en te ervaren. Het zal niet lang duren. Jullie zijn er bijna.

Ga zo door mijn liefste. Jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.

Galactic Channelings

Create Your Badge