Home > Nederlands > Montague Keen, December 18, 2011

December 18, 2011


Alles versnelt nu en mensen komen naar voren om de waarheid te onthullen. Ja, daar is moed voor nodig, maar de wetenschap dat jullie acties zullen helpen bij de verwijdering van de Cabal die jullie planeet en medemensen al bijna 2000 jaar heeft vernietigd, is wat hen drijft. Hoewel de Cabal elke truc in het boek zal gebruiken om de Ontwaking te voorkomen, is er uiteindelijk absoluut niets wat zij kunnen doen om dit te voorkomen. Velen zien zichzelf als ONTWAAKT. Zij hebben geen problemen met het accepteren dat de religie die zij volgden en de geschiedenis die zij leerden complete fictie was. Voor sommigen is het een stap te ver. Zij houden nog steeds vast aan het verleden omdat zij niet kunnen begrijpen dat het allemaal gebaseerd is op leugens. Zij moeten leren hun hoofd vrij te maken, zodat zij door het rookgordijn van de moedwillig foutieve weergave van de waarheid kunnen kijken.

Net toen de Cabal dacht dat al hun plannen gerealiseerd zouden worden, ontwaakte de mens en stelde vragen bij wat hij in het verleden als feit geaccepteerd had. Natuurlijk zal de Cabal hard vechten om haar oneerlijk verkregen rijkdommen en macht te behouden – dat is begrijpelijk – maar de wil om de planeet te redden, aan beide kanten van het leven, is groter. Jullie zijn je ook bewust geworden van jullie vrienden van andere planeten die nu rond jullie planeet cirkelen. Zij assisteren in het voorkomen van illegale acties met betrekking tot de invasie van andere landen. Jullie zijn niet langer overgeleverd aan degenen die jullie wereld overheersen. Jullie zien, eindelijk, de tralies afbreken van de gevangenis waarin jullie zo lang geleefd hebben dat jullie dachten dat dat alles was. Nu lonkt de echte vrijheid. Het lijkt zo uitnodigend. Daarmee komt vrede, harmonie en liefde, en de verwijdering van alle kunstmatige grenzen en verschillen.

Er zijn er nog steeds een aantal mensen, die het belang van Ierland in dit alles nog niet begrepen hebben. Jullie kijken nog steeds neer op Ierland zoals jullie geleerd hebben. Vraag jezelf af waarom jullie van dit land weg moesten kijken. Waarom werd er zoveel nadruk gelegd op andere landen, zoals Egypte en Griekenland, etc. Vraag jezelf af waarom de Tien Geboden van de oude Ierse Druïden bijna identiek zijn aan die zogenaamd door God aan Mozes gegeven zijn? De restauratoren en verspreiders van kennis van vóór de zondvloed waren de Druïden. De Druïden waren Ariërs. Dit is een spirituele kaste, niet een ras. Hun talen waren Aramees en Hebreeuws. ZIJ ZIJN NIET SEMITISCH, en werden niet uitgevonden door Joden. De 22 letters van het oude IERSE ALFABET waren het heilige alfabet van de oude Ieren. Nu verwachten zij dat jullie geloven dat het “Hebreeuws” is. Alles werd gestolen van Ierland en het Ierse volk. Judeo-Christianity* is maar een resultaat van doelbewust plagiaat. De term “Israëlieten is afgeleid van ISA, God van de Westerse Arya en Amen Ra, een Egyptische Koning. Degenen die jullie kennen als “Israëlieten” en “Judeeërs” waren in feite Hyksos-Atonisten uit het Westen, zij waren nooit gevangen. Zij waren een rijke dynastie en waren verantwoordelijk voor de eeuwen van lijden en de vernietiging van jullie wereld. Zo veel van jullie “zogenaamde geschiedenis” wordt niet ondersteund door feiten. Het bewijs is beschikbaar voor degenen die het willen vinden. Jullie hebben zonder vragen te stellen alles wat jullie geleerd werd geaccepteerd; nu, om naar het licht te gaan, moeten jullie dit allemaal afleren. Jullie moeten de waarheid voor jezelf onderzoeken. Ik probeer jullie alleen in de goede richting te leiden. Als jullie volledig begrijpen met wie en wat je te maken hebt, dan, en alleen dan, zullen jullie volledig het belang van de echte waarheid begrijpen. Jullie zijn voorgelogen, bedrogen, misbruikt en van jullie echte erfenis afgehouden. Zijn jullie klaar om te zeggen: genoeg is genoeg? Jullie onderdrukkers hebben geen geweten. Zij willen jullie niet. Dit is waarom zij zo vele landen willen verslaan.

De feestdagen komen eraan. Kom met plezier samen om de energie van liefde te creëren, want die is onschatbaar. Kijk naar het Nieuwe Jaar met hoop in jullie harten. Wij zullen ervoor zorgen dat 2012 zo traumavrij als mogelijk zal verlopen. Niettemin zullen er hier en daar een paar kinken in de kabel zijn, maar over het geheel genomen zal het een vruchtbaar jaar zijn. Een jaar van verlichting en waarheid.

Wij zijn onder jullie. Wij zullen jullie de juiste richting blijven wijzen. Hoewel velen van jullie ontwaakt en alert zijn, zijn er nog steeds een aantal die achterliggen, die meer tekenen en meer bewijs willen in plaats van het zelf te zoeken. Jullie zijn elk verantwoordelijk voor je eigen leven. Het is tijd dat de MASKERS verwijderd worden en jullie duidelijk degenen zien die bijna geslaagd zijn in het vernietigen van jullie wereld en haar volk. Zij zullen ooit de boosheid van het volk moeten ondergaan. Zij moeten zich voor veel verantwoorden. Wij, in het netwerk, willen vrede en respect voor de hele mensheid herstellen, om jullie te helpen herkennen wie jullie werkelijk zijn. Wij willen jullie het universum laten zien waarin jullie leven. Zo veel is voor jullie verborgen gehouden. Jullie zijn zo slecht behandeld door de overweldigers van jullie planeet.

In deze periode van genegenheid, moeten wij iedereen danken die voor het Licht werkt, speciaal degenen die zichzelf geven om anderen te helpen ontwaken. Jullie werk is van het grootste belang. Het wordt zeer gewaardeerd aan beide kanten van het leven. Ik zou willen dat mijn vrouw volgend weekend tijd doorbrengt met haar familie als zij samenkomen om de Tijd van Genegenheid te vieren. Ik zal, natuurlijk, bij haar zijn zoals altijd. Wij waken over jullie allemaal. Jullie doen geweldig werk in het helpen ontwaken van anderen. Binnenkort zullen jullie voor altijd uit het duister stappen. Onthoud dat de Cabal alleen kan doen wat jullie hen toestaan. Zonder jullie hulp zijn zij behoorlijk hulpeloos en waardeloos.

Mijn dankbaarheid gaat uit naar iedereen die mijn vrouw ondersteund en geholpen heeft. Zij worstelt voort, vastberaden mij niet teleur te stellen. Zeer binnenkort zullen jullie zelf het resultaat van jullie inspanningen zien. Mijn liefste Veronica, geniet van het samenzijn met jouw familie, ik zal delen in het plezier en de kameraadschap, en, natuurlijk, het heerlijke eten.

Ben gelukkig mijn liefste. Jouw aanbiddende Monty.* [Judeo-Christianity is een term die alleen in VS gebruikt wordt voor zaken die zowel in het Jodendom als in het Christendom voorkomen, zoals bijv. de 10 Geboden. Bron: Wikipedia]


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.