Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, December 11, 2011

December 11, 2011


Bericht van Veronica

Ik wil iedereen bedanken die mij een e-mail gestuurd heeft over het bericht van Monty met betrekking tot het feit dat “IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL OPENEN”. Op 15 november ontmoette ik voor het eerst GILAD ATZMON. Hij had zojuist een boek geschreven getiteld “THE WANDERING WHO?” [(nog) niet verschenen in het Nederlands, vert.]. Gilad is geboren en getogen in Israël. Hij was Joods. Gilad onderzocht de Joodse geschiedenis en ontdekte dat zij er geen hadden; dat er niets in Israël is dat hun claims ondersteunt. Hij verklaarde op film dat hun geschiedenis GESTOLEN WAS.

Ja, ik zei dat het was gestolen van Ierland. De Hebreeuwse taal is een sacerdotaal [priesterlijk] dialect, geïmproviseerd uit de Ierse taal. De Bijbel is een Iers boek dat veranderd werd door Brits-Romeinse transcribers. Zij veranderden gewoon namen: Iesa werd veranderd in Jezus. Zij creëerden een mythe rond hem die opgepikt werd door de ongeletterden. Zij claimden dat de Bijbel Hebreeuws was. De waarheid is dat deze dingen geheel uit de idealen van de Ierse Gospels kwamen met een iets aangepaste naamgeving om ontdekking te voorkomen. Onze wereld verkeert sindsdien in duisternis.

Om te ontwaken, om in het Licht van de Waarheid te stappen, moet je de feiten onder ogen zien en geen conclusies trekken die jullie in het controleraster opgesloten hielden. Het is zo gemakkelijk om de waarheid te vinden, als je je geest leeg kunt maken voor welk controleraster ook waarin je opgesloten zat. Iedereen die op mijn website heeft gekeken zal zien dat Monty geboren werd in Londen in een orthodoxe Joodse familie, maar vanaf zijn twaalfde begon hij naar de waarheid te zoeken. Hij was, en is nog steeds, de meest eerlijke mens; een man van eer. Zijn doel is om ons de waarheid te laten zien, en het is die waarheid die ons vrij zal maken en de mensheid in vrede zal laten leven. Dit is waar het ons om gaat. Het bewijs is er. Je moet er alleen naar zoeken.

De film met het interview met Gilad staat op mijn website: www.montaguekeen.com. Hij kan ook bekeken worden op YouTube.

********************************************


Bericht van Montague

Het is goed om zo velen van jullie te zien zoeken, kijkend met open ogen naar alles wat jullie als feit geaccepteerd hadden, en zelf ontdekkend dat het niet meer dan een sprookje was toen het begon en daarna “historisch feit” werd. Jullie ogen waren gesloten voor al het andere. Jullie hebben nooit geleerd hoe krachtig jullie geest eigenlijk was. Als jullie leren je geest te openen, wordt plotseling alles duidelijk. Ik heb nooit iemand gevraagd om blind te accepteren wat ik zeg. Ik heb jullie altijd gevraagd je eigen onderzoek te verrichten, net zoals mij vrouw dat moest doen. Het was niet gemakkelijk voor haar te accepteren wat ik haar in eerste instantie liet zien. Zij volgde elke aanwijzing en vond zelf bewijs. Als zij dat op haar leeftijd kan doen, dan kan iedereen, die het echt wil, dat ook.

Stel jezelf de vraag, waarom zou Paus Adrianus Ierland en haar volk aan Engeland geven ter overheersing en om ervoor te zorgen dat de Ieren nooit zouden ontdekken wie zij zijn? Waar zijn zij bang voor? Kijk naar The Secret History of the World [De Geheime Geschiedenis van de Wereld]. Waarom zijn jullie overheersers bang dat Ierland haar waarheid zal vinden? Dat is omdat de hele geschiedenis zal veranderen en de waarheid duidelijk zal worden. Degenen die jullie wereld manipuleerden willen haar houden zoals ze is, in het duister.

Jullie hebben een prachtige kans in 2012 om alles te veranderen. Het is tijd om moedig te zijn, om jullie instinct en jullie hart te volgen, niet je hoofd. Degenen die onterecht controle over jullie wereld namen hebben geen oog voor jullie; jullie zijn niet één van hen, jullie zijn er alleen maar om hen te dienen en hun oorlogen uit te vechten. Jullie zijn het aan toekomstige generaties verplicht om de noodzakelijke veranderingen door te voeren zodat vrede en rechtvaardigheid kunnen terugkeren. Vertrouw op God om je te leiden en je zult de kracht vinden om te doen wat noodzakelijk is. Wacht niet tot je terugkeert naar de Geestenwereld om duidelijk te zien wat je op Aarde niet zag. Geloof me, het is een shock om te zien dat wat je als feit geaccepteerd had totaal gefabriceerd is.

Er komen eerlijke mensen naar voren om te delen wat zij ontdekt hebben. Wijs hen niet meteen af. Kijk zelf. Mensen die uit zichzelf geven worden afgewezen en bespot door degenen die proberen de waarheid te verbergen. Neem je eigen beslissingen, maar pas als je zorgvuldig gekeken hebt naar wat zij zeggen. Laat je niet leiden als schapen.

Wij, in de Geestenwereld, hebben plannen voor 2012. Het is voor ons noodzakelijk dat voldoende aantallen van jullie ontwaakt zijn om ons te assisteren. Wij hebben ons team op Aarde nodig om bepaalde plannen met ons uit te voeren om het Duister voor altijd te verwijderen. De energie in jullie wereld zal compleet veranderd worden. Dit kan heel snel gebeuren. Er hoeven alleen nog bepaalde dingen in gereedheid gebracht te worden. Wij zullen hierin leiden en hierbij assisteren. Degenen die ervan weten, zullen onze instructies uitvoeren als de tijd rijp is. Dit werd in gang gezet toen ik nog op Aarde was, hoewel ik toen niet volledig begreep wat het inhield. Op Aarde is er zoveel dat je kan afleiden van je pad. Veel zal gedaan worden om jullie ook af te leiden en te verwarren. Gelukkig zijn jullie beter geïnformeerd. Ik was er nooit voor om bloemrijke lezingen te geven. Ik houd meer van feiten. De situatie is te ernstig om frivoliteiten toe te staan.

Houd van de waarheid en zoek haar in alles. Weiger om “gewoon met de stroom mee te gaan”. Kijk waar het je gebracht heeft. Alle grote geesten van het verleden zijn bij jullie, bij elke stap op de weg. Dit is een gezamenlijke inspanning. Wij zullen niet falen. Dit zat al heel lang in de planning. Wij hebben een team op Aarde nodig, dat met ons wil werken. Toen ik overging naar de Geestenwereld, vertelde ik Veronica dat alles in haar leven voordat zij mij ontmoette incidenteel was, en dat zij nu het werk doet waarvoor zij op Aarde kwam. Het was voor haar moeilijk deze informatie te begrijpen zo snel na de schok van mijn plotselinge overlijden op een publieke plaats. Het koste haar wat tijd om dit te aanvaarden.

Denk eraan dat het voedsel dat jullie eten, de lucht die jullie inademen, de medicatie die jullie wordt opgedrongen, allemaal ontworpen is om jullie op je plaats te houden; totaal overheerst, dienend zonder vragen te stellen. Alles is gepland om jullie onder controle te houden. Er komt een dag dat jullie dit duidelijk zullen zien en je afvragen waarom jullie jezelf toestonden zo gedachteloos en als robots te zijn.

Liefde is wat belangrijk is in het leven. Het is de liefde die de verbinding creëert zodat ik mijn werk kan voltooien vanaf deze kant van het leven. Liefde opent je wereld en het laat je alles in een nieuw en zinvol licht zien.

Mijn liefste, probeer niet te hard te werken. Het is niet mogelijk om zo veel e-mails te beantwoorden. Wij zijn dankbaar voor alle ondersteuning die zo gul en met liefde gegeven wordt voor de harmonie die nodig is om de overgang te maken.

Jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.

Galactic Channelings

Create Your Badge