Home > Nederlands > Montague Keen, 16 november 2014

Montague Keen, 16 november 2014

Dit is de tijd van openbaring, mijn lief. Er bestaat geen verstopplaats op Aarde in deze tijd van grote verandering. Alleen diegenen die in angst leven blijven in 3D achter, omdat ze verandering vrezen. Er zijn er ook, die nooit geleerd hebben hun wezen open te stellen voor de wonderen van Planeet Aarde, zij die zich nooit afvroegen, waarom bijvoorbeeld de mensheid niet als een geheel samenwerkt of wie de verdeeldheid, zoals bijvoorbeeld door religies creëerde, met afscheiding als doel en achterdocht en conflict te veroorzaken.

Nu geven anderen jullie de details van wat er tijdens Concilie van Nicea is besloten. De vernietiging van leven op Aarde begon daar. Al het bewijs ligt verstopt in het Vaticaan. Toen er bewijs werd herontdekt uit de zee in Irak, werd er oorlog verklaard en kreeg het US Leger opdracht alle nieuw ontdekte eeuwenoude geschriften te vernietigen, voor het geval de waarheid omtrent de beschaving ooit uit zou komen. Het is moeilijk voor de mensheid om er vrede mee te hebben dat het Vaticaan vrede predikt, maar precies het tegenovergestelde praktiseert. Ik heb al vele malen gezegd: “NIETS IS WAT HET LIJKT”. Alles wat jullie geleerd is, zowel door educatie als door jullie ouders, is absoluut verkeerd. Jullie kregen nooit de kans de waarheid te onderzoeken en daardoor in het licht te treden.

De tijd van uitstellen is voorbij. Er moeten beslissingen genomen worden. Je verhoogt je trilling, verlaat het 3D leven (of moet ik zeggen, bestaan) en treedt het Licht binnen door de ketenen die je gevangen houden te verwijderen.Bradley Love heeft het duidelijk voor jullie uitgespeld. Hij heeft alles uiteengezet. Je kunt er onmogelijk aan twijfelen dat de illusie die door jullie bestuurders is neergezet precies dat is – een grote illusie. Het vergt een hoge mate van ontwaken maar het moet gebeuren.

Veronica heeft vele geluidsbanden van onze gesprekken van nadat ik de Aarde verlaten heb en ben overgegaan naar de Geestenwereld. Ik was geschokt de omvang van de corruptie te zien terwijl ik op Aarde geleefd had, me van het meeste onbewust. John Mack praatte ook met Veronica over de verschrikkelijke corruptie die hij vanuit de geestenwereld zag,waar hij zich volledig onbewust van was tijdens zijn tijd op Aarde (Zeer interessante tapes). Ik vertelde Veronica toen, dat de deuren van het Vaticaan gesloten moesten worden. Tien jaar geleden, dacht ze dat dat nooit zou gebeuren. Nu zullen jullie dit in de nabije toekomst zien gebeuren.

Jullie wereld zal herstellen van alles wat haar werd aangedaan. Alle deals gemaakt met niet-aardse entiteiten zullen ongeldig en ontbonden worden. Jullie zullen opnieuw beginnen met een schone lei en jullie zullen de valkuilen uit het verleden vermijden. Alles zal openbaar zijn. De mensheid zal in vrede leven. Degenen die niet op Aarde thuishoren zullen haar moeten verlaten. Dit zal geschieden. Het ontwaken zal niet kunnen worden gestopt, ongeacht het aantal obstakels dat in de weg wordt gelegd, het zal gebeuren. Je kop in het zand steken zal je niet beschermen. Dit is iets dat een ieder op Aarde onder ogen moet zien en moet verwerken. De boodschapper aanvallen zal jullie niet beschermen. De feiten zullen heel binnenkort onder ogen moeten worden gezien.

Sta je voldoende open om de WAARHEID en VERLICHTING in ontvangst te nemen en naar een wereld van vrede voor een ieder te werken? Zij van het Licht moeten zichzelf beschermen omdat de aanvallen toenemen en deze vanuit alle hoeken komen. Het Ashtar Virus besmet velen. Het vindt je zwakke plek en gebruikt je. Het vecht om de controle te behouden en zal verlies niet makkelijk aanvaarden.

Ze hebben deze overname al sinds 2000 jaar gepland. Ze accepteren verlies en het verlaten van jullie planeet niet graag. Sinds 2000 jaar hebben ze de macht over een in angst levende mensheid, terwijl de banken steeds meer problemen creëerden voor degenen die probeerden te overleven op Aarde. Hun laboratoria produceerden virussen om de mensheid aan te vallen en ze produceerden eveneens vaccinaties om de populatie af te slachten. Waar is jullie vrijheid van keuze in dit alles? Jullie betalen belasting die gebruikt wordt om jullie water, jullie voedsel en jullie lucht te vervuilen. Hebben jullie dit ooit aan een serieuze afweging onderworpen?

Trek je goedkeuring in, zoals Bradley adviseerde, en doe dat iedere dag. Ze kunnen je niet beschadigen zonder je goedkeuring. Het is uiterst belangrijk dat je dit begrijpt. Laat dit de eerste stap zijn in het terugnemen van de controle over jullie levens. Vrijheid zal jullie niet op een dienblad worden aangeboden, jullie moeten het verwerven. De toekomst kan alles zijn dat je je wenst. Dus maak plannen, werk ernaar toe en bereid jezelf voor.

Ierland is de SLEUTEL die alles zal ontsluiten. De grote verandering zal daar beginnen en alle landen zullen volgen. De ware geschiedenis van Ierland die onthuld zal worden zal de controle door de cabal verwijderen. De grootschaligheid van de LEUGENS die jullie verteld zijn zal jullie schokken en verafschuwen. We hebben jullie om hulp gevraagd bij het creëren van de Centra, waar nieuwe manieren van voedsel- en energieproductie onderwezen zullen worden. Ze zullen het leven opnieuw opstarten zonder de meesters in bedrog die jullie leven op elk gebied gecontroleerd hebben. De toekomst ligt in jullie handen, dus wees er zuinig op.

De natuurlijke energie van jullie planeet zal worden hersteld. We konden jullie helpen de gevangen energie van de leylijnen vrij te maken. Dit was de eerste stap om de controle terug te nemen. Kijk naar wat er bereikt is sinds jullie begonnen deze energie te bevrijden op 2 februari. Jullie werk t.a.v. het bevrijden van deze energie zal zijn plaats in de geschiedenis van het Nieuwe Tijdperk van Verlichting innemen. Ga alsjeblieft door met dit werk, aangezien het wordt gewaardeerd aan beide kanten van het leven. Wanneer jullie zelf je verantwoordelijkheid nemen kun je heel veel bereiken.

Elke dag leren jullie meer omtrent hoe je onder controle wordt gehouden en hoe ieder aspect van jullie leven wordt gecontroleerd. Wanneer jullie over dit soort controle lezen in een horrorverhaal zou je niet geloven dat dat mogelijk is. Zien jullie nu hoe knap dit wordt gedaan? Jullie wordt verteld dat alles voor jullie profijt wordt gedaan, terwijl het duidelijk NIET ZO IS. Als de mensheid NEE zegt tegen alle bemoeienis met het leven op Aarde zul je zien dat de controle wordt opgeheven.

Hebben jullie wat nodig is om dit te doen? Jullie zouden de nachtmerrie van het leven op Aarde zoals dat nu wordt geleefd kunnen beëindigen. Je bent het aan je kinderen verschuldigd om ervoor te zorgen dat alle corruptie wordt verwijderd en dat alle oorlogen onmiddellijk worden gestopt. Houd er toch mee op de LEUGENS te geloven. Word wie je bent. We bedanken iedereen die de waarheid met anderen deelt om te helpen de mensheid te doen ontwaken. Jullie zijn er bijna.

Mijn lief, het was zwaar. Zo kun je zien hoe wanhopig ze zijn. Er komt hulp uit vele hoeken. Je bent nooit alleen.

Altijd aan je zijde. Je aanbiddende

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: RobJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl