Home > Nederlands > Montague Keen - March 14, 2010

March 14, 2010

Veronica mijn liefste, de tijd om de waarheid onder ogen te zien op jullie wereld is aangekomen, er zijn zoveel verschillende groeperingen die denken dat de wereld van hen is, zij hebben allen hun plannen, zij zien zichzelf als onoverwinnelijk. Zij denken met hun arrogante geloof dat zij het recht hebben om de aarde over te nemen, en iedereen die zij teveel vinden naar behoefte te verwijderen, zij houden niet van degene waarvan zij menen dat zij “te succesvol“ zijn, dus hebben zij plannen om hen te verwijderen. Velen mensen zullen worden verwijderd. Omdat deze mensen zichzelf als superieur zien, denken zij het recht te hebben om dit te doen. Zij hebben geen ziel, geen geweten en geen enkel gevoel, Geld overheerst, macht bedwelmt hen, zij denken dat ze onoverwinnelijk zijn. Hun plannen zijn zo shockerend dat de mensheid zich niet voor kan stellen dat ze waar zijn. Zij bestoken jullie constant met informatie over de “Vijand”, de “Terroristen”, zodat jullie geest constant wordt bezet met je zorgen maken, om de zogenaamde “Terroristen”, daardoor zien jullie niet meer wie jullie werkelijke vijand is en wat zij van plan zijn. Jullie zijn het jezelf verschuldigd om te onderzoeken wat er nu werkelijk aan de hand is. Jullie moeten echt ontwaken voor de WAARHEID.

Toen ik op aarde was, was ik mij niet bewust dat ik betrokken was bij deze mensen, die aan de oppervlakte mij aanmoedigden om mijn onderzoek te doen, terwijl zij al die tijd samenzweerden om mij ervan te weerhouden om het te publiceren, zij waren in een machtspositie, om te voorkomen dat de WAARHEID werd blootgesteld. Deze mensen zijn goed in het verbergen van de echte waarheid, zij deden zich zelfs voor als collega’s , terwijl zij alleen maar controle wilde over alles. Vergeet niet de sluwe en de oneerlijke manieren waarop zij getracht hebben jou te beheersen mijn liefste, toen ik overleden was, zij waren zo dwaas om te denken dat ze jou over konden halen. Toen Ellison en ik zagen wat zij in werkelijkheid van plan waren, hebben wij er voor gezorgd dat jij niets meer met hen te maken had. Zij hebben de verkeerde informatie over jou naar buiten gebracht, mijn liefste, jij steeg erboven uit, je had geen respect voor zulke sluwe mensen, je had hen niet nodig. Vergeet niet hoe gechoqueerd je was mijn liefste toen jij van één van mijn “collega’s“ opving dat hij heel duidelijk zei: “Het is best winstgevend om een scepticus te zijn, weet je” ja het is allemaal geregeld. Herinner je ook hun inspanningen om te voorkomen dat het “Scole Rapport” zou worden gepubliceerd, jij mijn liefste hebt mij toen aangemoedigd om ervoor te vechten, jij wist dat dit een eerlijk en accuraat rapport was, jij wist hoeveel het voor mij betekende, dankjewel dat je het hebt doorgedrukt, Ik wist dat ik gelijk had. Sommigen die het daadwerkelijk ondersteunen zullen het nooit voor elkaar krijgen. Jij zag het als een tekort aan eerlijkheid, altijd op het randje, maar nooit dat kleine stapje vooruit nemen zodat zij zichzelf prijsgaven. Mijn liefste, toen je bij mijn kist stond bij mijn crematie, heb jij moedig verklaard dat jij 'mijn werk zo goed als mogelijk zou voortzetten', je hebt je leven gegeven voor ons werk. Mijn collega’s konden niet eens wachten totdat je het crematorium verlaten had, voordat je op een wrede manier verteld werd ‘Je kan dat onmogelijk doen, je bent geen wetenschapper, niemand zal naar je luisteren’. Nou, nu zien ze dat ze er volledig naast zaten, de Kracht van de Liefde gaat alle obstakels uit de weg. Nu wordt ons werk vertaald in het Portugees, Nederlands, Mandarin, Spaans en Duits, niet slecht voor iemand die geen wetenschapper is en zoveel zwaargewichten tegen zich heeft. Jij en ik hebben er veel over gesproken, over hoe en waarom de SPR, niet zo is zoals de Groten uit het verleden het bedoelden, zij geloofden dat hun dromen and tradities, een les en een verlichting zouden zijn voor degenen die op zoek zijn naar de WAARHEID. Wij aan deze kant van het leven zijn verdrietig dat het zo is, wij hadden gehoopt dat we meer hadden kunnen doen om de Society te openen voor iedereen en dat het niet beperkt zou blijven bij een ‘Select’ gezelschap, de Waarheid kan niet voor altijd verborgen blijven.

De snode plannen die op dit moment worden afgerond zijn het ergst ooit door de mensheid bedacht, allemaal voor Hebzucht en Macht. De wapens die zij bezitten zijn bijna niet voor te stellen. Welke zieke geesten kunnen zulke verdorvenheid verzinnen. Alleen een klein punt hebben zij over het hoofd gezien, de Aarde is niet in hun macht, het zal een zware les voor hun zijn, het zal gebeuren.

Zij kunnen niets van ONS verbergen, wij zijn overal, de waarheid kan niet voor ons worden verborgen. Wees te allen tijde oplettend, jullie hebben te maken met 'mensen' wiens kracht groot lijkt, zij creëren Angst en Controle, zij missen mededogen, zij hebben geen ziel, geen warmte, liefde, of begrip voor andere buiten hun kliek. Jij mijn liefste had te maken met dit soort mensen na mijn overlijden. Deze mensen voeden zich op Macht en Angst, geloof niet blindelings wat je wordt gezegd. Zij hebben oorlogen nodig om geld te verdienen, Oorlogen geven hen de zuurstof die hun Machtwellust voedt. De 1ste en de 2de wereldoorlog werden gefabriceerd om mannen te lokken om te vechten voor hun doel.

Wij aan de andere kant hebben plannen die vrede, harmonie en liefde zullen brengen in de levens van allen. Bid voor de waarheid en de waarheid zal alles wat je nodig hebt om de planeet te herstellen prijsgeven, het zal je snel leiden naar een hogere niveau waar liefde overheerst en waar vrede je omringt. Verhoog je bewustzijnsniveau, stijg boven de angst en controle die zij je hebben opgelegd. Het is tijd om wakker te worden, een fantastisch nieuw leven wacht op je.

Ik wil persoonlijk iedereen bedanken, die het pad der waarheid bewandeld hebben samen met mijn vrouw, wij zijn hier allen voor jullie, wij waarderen jullie assistentie in de taak om nogmaals de vrede en liefde te herstellen. Wees gezegend mijn liefste, je aanbiddende Echtgenoot, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.