Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, February 13, 2011

February 13, 2011

Wij hebben de machtige en invloedrijke personen gevolgd die achter de scènes jullie wereld regeren, terwijl zij op een achterbakse manier hun mensen in gereedheid brachten, en terwijl zij op hetzelfde moment de mensen van Egypte hebben voorgewend dat zij kunnen uitzien naar Vrijheid… Er is niet één land ter wereld waar vrijheid is. Jullie zijn allemaal in gevangenschap en worden overheerst, jullie zien alleen de tralies niet, het wordt allemaal heel slim gedaan. Het is alleen dat sommigen van jullie denken dat ze vrij zijn, en zich vervolgens overtuigen dat ze dat zijn, het is allemaal illusie. De Mensheid wordt vandaag de dag meer overheerst dan ooit in de Geschiedenis van de Beschaving. Camera’s bekijken elke stap die jullie nemen, belastingen binden jullie, er zijn Wetten die absoluut alles omvatten.

Waar jullie naartoe werken is Werkelijke Vrijheid voor iedereen. Wij zullen dit bereiken, wij hebben technologie die zeer ver vooruit is op alles dat jullie overheersers hebben, wij hebben hen laten zien dat wij Raketten kunnen ontmantelen. Hun kwaadaardige plannen zullen niet zo gemakkelijk verlopen als zij gepland hadden. Houd vertrouwen in ons, wij zijn bij jullie op elk moment. De plannen voor de Overgang staan allemaal klaar, het zal gebeuren als de tijd rijp is. Als jullie toch eens een glimp zouden kunnen opvangen van wat jullie voortbrengen, een toekomst zo goed dat het tijd zal kosten om eraan te wennen. Denk er eens een moment aan… geen Oorlog, geen Armoede, gelijke rechten voor iedereen, WERKELIJKE VRIJHEID, de Waarheid over wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen en de echte Geschiedenis van jullie wereld, denk er eens aan, jullie Zielen zullen weer van het Licht van de Eeuwige Liefde kunnen genieten.

Wij zijn ons bewust dat de gevoelige mensen onder jullie reageren op de gigantische veranderingen die plaatsvinden, jullie weten in jullie Zielen dat deze veranderingen plaats moeten vinden. Jullie worden verheven tot Volledig Bewustzijn, dit zal wat aanpassingsvermogen vergen van jullie kant, zowel fysiek als emotioneel, en al het negatieve zal haar grip op jullie verliezen. Dit moet beschreven worden, jullie creëren Geschiedenis, ieder van jullie die voor het Licht werkt. Er is niets om bang voor te zijn, jullie vrienden van andere Planeten staan klaar om jullie te helpen, accepteer hen alsjeblieft, zij zijn jullie vrienden. Jullie zullen jullie wereld met nieuwe ogen zien als jullie opstijgen uit het Duister dat jullie opgedrongen was. Jullie zijn bewust onwetend gehouden van het feit dat jullie Regeringen al vele jaren assistentie van ons hadden. Wij kwamen om te helpen, maar hun plannen waren om Hongersnood en Ziekte te verspreiden met als doel (in hun woorden) “Ruim de Bevolking op”. Jullie maakten recentelijk een instroom van Rampen mee, allemaal zorgvuldig gestuurd en door de mens gemaakt, om het nog maar niet te hebben over de Hersenspoeling die wordt uitgevoerd op jullie allemaal, hoe minder jullie lezen over en luisteren naar hun propaganda, hoe beter. Wij konden een aantal van hun pogingen om de Derde Wereldoorlog te starten verhinderen. Hoe meer goede Energie jullie kunnen creëren hoe minder zij zullen bereiken.

Hoe meer van jullie zich openen voor de Geest, hoe gemakkelijker het voor ons zal zijn om Telepathisch te communiceren. Alleen in een Seance is Taal noodzakelijk zodat iedereen die aanwezig is weet en begrijpt wat hen gepresenteerd wordt. Seances, als zij uitgevoerd worden in Liefde en in Harmonie, zijn een plezierige ervaring voor iedereen die erbij betrokken is aan beide kanten van het Leven. Wij werken hard om jullie wereld te bevrijden van alle negatieve invloeden. Jullie zullen geschokt zijn als jullie je de volledige omvang van de Corruptie zullen realiseren. Het zal voor jullie niet gemakkelijk zijn om te zien dat Instituten, Religies, e.d. worden ontmaskerd waarin jullie vertrouwen hadden. Dit omdat de God aan wie zij gehoorzaamheid eisten niet God is, het Superieure Wezen van Liefde en Licht waarvan jullie aannamen dat hij het was. Jullie wereld is bewust misleid, het was een sluw plan dat succesvol was zonder dat ook maar iemand vermoedde wat er werkelijk gaande was. Zij hebben verhalen bedacht die jullie allemaal zouden accepteren als de absolute Waarheid, in deze omstandigheden konden jullie weinig anders, maar jullie zullen het grote plaatje snel zien, er zal vreugde zijn op een schaal zoals nooit ervaren op Aarde. Het is nu tijd om naar de toekomst te kijken, om het verschrikkelijke verleden voor altijd achter jullie te laten en voorwaarts te gaan in het Licht.

Mijn liefste, jouw leven is zo druk geworden, probeer te rusten, er is veel te doen. Tot de volgende keer dat wij schrijven stuur ik je al mijn liefde, mijn eigen liefste Valentijn. Jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Apache Station

Iedere maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op Apache-station.nl.
Je kunt de uitzendingen op andere tijdstippen ook beluisteren via het archief.

Galactic Channelings

Create Your Badge