Home > Nederlands > Montague Keen, December 4, 2011

December 4, 2011


Mijn liefste, jij had nooit verwacht dat je zoveel onderzoek moest doen, en in het verleden moest duiken om de waarheid te onthullen. Als ik dit begrepen had toen ik nog op Aarde was, had ik het zeker zelf gedaan. Ik had toen geen enkel idee van de enorme omvang van de corruptie en hoe het iedereen beïnvloedde op jullie planeet. Jij weet nog de vele uren die ik doorbracht met zoeken naar wat wij moesten geloven dat de enige echte Bijbel was, en het was een echte en eerlijke versie van de gebeurtenissen. Hoewel ik vele gebreken vond en er serieuze vragen opkwamen die antwoorden nodig hadden terwijl ik de zogenaamde “heilige boeken” bestudeerde, vond ik de antwoorden niet totdat ik overging naar de Geest. Ik kan nu zeggen, dat zelfs de meest slimme vervalsers niet veilig zijn voor ontmaskering.

Hoewel vervanging van IESA door de volledig fictieve Jezus grote rijkdom bracht voor de Rooms-katholieke kerk, kostte het enorme inspanning om het voor de wereld aannemelijk te maken dat hij werkelijk bestaan had. Vele miljoenen stierven bij het uitvoeren van dit verschrikkelijke plan. Er moesten plaatsnamen veranderd worden zodat deze fictieve figuren geleefd konden hebben. Zij vervalsten de geschiedenis van de wereld. Zij vervingen deze voor een web van leugens en uitvindingen. Deze misleiding – de onderdrukking van de waarheid – is een misdaad tegen de menselijkheid. De waarheid vordert ondanks onderdrukkers. Het zal de ogen van de mensheid voor deze fraude openen.

"Het Ierse ras is, zelfs tot op de dag van vandaag, vernederd door de opzettelijke belastering en zorgvuldig gedirigeerde ontsporing van hun geschiedenis”. Het is tijd om af te leren wat jullie geleerd is. Open jullie geest voor de waarheid. Het is bijna niet te geloven dat EEN FRAUDE ZO GIGANTISCH ZO LANG AAN ONTDEKKING KON ONTSNAPPEN. De grondigheid en omvang waarmee en waartoe dit plot werd uitgevoerd, de grootte van de troepen die hieraan werkten, de propaganda, systematisch naar het buitenland uitgespreid om een foutieve impressie te creëren van alles met betrekking tot de geschiedenis van Ierland en haar volk. Dit geheim wordt angstvallig bewaakt. De IERSE HOLOCAUST werd uitgevoerd om aantallen te verminderen, om haar volk te vernietigen. De Ieren zijn het ARISCHE RAS, mensen van het Licht. Ondanks al het leed hebben zij nooit hun menselijkheid verloren. Ierland is de wieg van de mensheid. Er is veel te leren door het bestuderen van dit prachtige eiland.

Als jullie de waarheid begrijpen, de echte geschiedenis van jullie wereld, dan kunnen jullie doorgaan naar het licht. Jullie onderdrukkers zullen niet langer controle over alles in jullie levens hebben. Het is tijd om echte vrijheid te leren kennen. Wij vertellen jullie continu dat de waarheid jullie zal vrijmaken. Het is tijd om uit de nachtmerrie te stappen die jullie leven noemen. Het is alleen dan wanneer jullie overgaan naar de Geest dat jullie duidelijk kunnen zien hoe onderdrukt jullie waren van de wieg tot aan het graf.

Wij gaan door met het opwerpen van blokkades op de paden van jullie onderdrukkers, al zullen zij dit nooit toegeven. Zij controleren alles wat jullie lezen, horen en zien. Hun claims worden elke dag belachelijker. Zij beledigen jullie intelligentie als zij “redenen en bewijs” produceren waarom zij oorlog moeten voeren. Ik vraag jullie: is er iemand die dom genoeg is om hen te geloven? Hoe vaak gebruiken zij dezelfde oude formule, voordat jullie ontwaken en zeggen: “NEE, het moorden moet nu stoppen”?

Het is voor ons hartverwarmend te zien dat elke dag meer van jullie je openstellen voor de waarheid. Als je ontwaakt, vult je hart zich met liefde. Jullie zien alles in een ander licht. Het is levensveranderend. Jullie stoppen met het zijn van de robots die jullie onderdrukkers willen dat jullie zijn. Jullie stellen je open voor je medemens en zien het leven op een hele andere manier. Jullie familie en vrienden en jullie grotere familie wereldwijd, worden reëler voor jullie als jullie je realiseren dat jullie allemaal één zijn. Als je ontdekt wie je bent, zal het allemaal duidelijk worden. Jullie zullen je weer verbinden met het universum. Jullie hebben zoveel te ontdekken over jezelf. De geheimen van het universum zullen niet langer geheimen zijn, alleen bekend bij degenen aan de top van de piramide. Alles dat voor jullie verborgen was zal van jullie zijn. Vrije energie zal een van de eerste dingen zijn die beschikbaar komt voor iedereen. Het Vaticaan heeft dit, en zoveel meer, voor jullie verborgen gehouden, alles voor eigen gewin en overheersing, terwijl zij deden voorkomen dat zij liefde en tolerantie preekten.

Hun plannen vallen uiteen. Wanhoop is wat jullie zien, waar ooit alleen arrogantie en vertrouwen was.

Wij zien een dorst naar verlichting. Mensen zoeken naar de waarheid. Er zijn vele mensen waar je naar moet kijken, die het onderzoek gedaan hebben, de antwoorden hebben gevonden, en die ze met jullie willen delen. Het is nooit gemakkelijker geweest om de waarheid te vinden. Help elkaar. Deel wat je weet. Denk eraan dat het moeilijk is om te accepteren, dat wat jullie geloofd hebben en waarnaar jullie geleefd hebben, in feite niet waar is en dat het werd gebruikt om jullie te overheersen. Dus ben alsjeblieft altijd zachtmoedig en begripvol. Waardeer de moedige zielen die naar voren gekomen zijn om hun waarheid met jullie te delen. Zij worden al snel slachtoffer van spot en worden aangevallen.

Kijk naar degenen die aanvallen. Wat verbergen zij? Waarom moeten zij iemand die de waarheid spreekt vernietigen? Degenen die het hardst aanvallen hebben het meeste te verbergen, anders zouden zij het negeren. Zij zijn zeker in de aanval, gebruik makend van alles tot hun beschikking om diegenen te vernietigen die vragen durven stellen.

Alles zou open moeten zijn voor grondig onderzoek. De waarheid kan niet langer verborgen blijven. De vernietiging van de mens kan niet langer getolereerd worden. De onmenselijkheid van mens tot mens moet stoppen.

Ik weet, mijn liefste, dat het soms zeer pijnlijk is voor jou om gescheiden te zijn van mij. Wij hadden zoveel. Ik laat je de hele tijd zien dat ik naast je sta, dat ik je nooit zal verlaten. Wij blijven samenwerken. Dit is onze missie. Liefde is de meest waardevolle ervaring. Koester het altijd.

Jouw aanbiddende, Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.