Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen - May 9, 2010

May 9, 2010

Vorige week heeft je een of twee echte verassingen gebracht, ik heb het enthousiasme met je gedeeld toen David Icke's boek binnenkwam, hierin heb je zoveel gevonden over hetgeen wat ik je in de afgelopen 6 jaar heb verteld, alles mooi uitgelegd, zodat hetgeen er gezegd wordt op geen enkele manier verkeerd kan worden begrepen. Dit boek is de grootst mogelijke eye opener, aangezien er geen twijfel mogelijk is hoe corrupt jullie wereld is. Ik, Montague Keen, ben blij om mijn naam hieraan te verbinden. Ik vertel je nu dat hij nog een goed boek zal produceren in de nabije toekomst. Ik heb je verteld mijn liefste dat de waarheid uit zou komen, het kan niet worden gestopt.

Binnenkort zal er een seismische verschuiving zijn van de aardplaten, die de wereld zoals wij het kennen zal aantasten. Ik heb je de delen laten zien die voor eeuwig zullen wegzinken, velen zullen hun leven verliezen, maar dit is hun tijd om terug te keren naar de geestenwereld, zij hebben hun tijd volbracht op Aarde. Dit zal uiteraard vele aardbevingen veroorzaken, tsunami's en vulkaanuitbarstingen, het zal voor veel verwarring en onrust zorgen. Vergeet nooit dat dit deel uitmaakt van het goddelijke plan om de Aarde te ontdoen van de corruptie en jullie voorwaarts zal helpen naar een wereld vol vrede en harmonie, dit is onder de huidige omstandigheden moeilijk voor te stellen, omdat alles om jullie heen in verwarring is. Plaats je vertrouwen in het Goddelijke en ga met moed vooruit, wetende dat jullie allemaal deel uit maken van het Goddelijk Plan in een wereld zonder oorlog, waar vrede heerst. Hier in de geestenwereld is er geen religie, geen rijken, geen armen, geen door mensen gemaakte scheidslijnen om conflicten te creëren.

Word wakker en zie in dat jullie volledig worden gecontroleerd, jullie voedsel en jullie water is besmet, jullie medicijnen zijn gevaarlijk, de lucht die jullie inademen is niet schoon. Door de zogenaamde gevaarlijke wetenschappelijke 'Vooruitgang' is jullie ozonlaag beschadigd. Denk je eens in mijn liefste, massavernietigingswapens zullen tot het verleden behoren, de toekomstige generaties zullen het moeilijk kunnen geloven dat de mensheid zo ver gezonken was, dat hij zichzelf toeliet om te geloven in alle propaganda die hem werd opgedrongen. Mensen van het Licht verenig je, maak opnieuw verbinding met wie jullie echt zijn. Mijn lieve vrouw heeft een DVD gevonden die helpt mensen opnieuw in contact te laten komen met hun Ziel, ik garandeer jullie dat er geen religie bij betrokken is, het heet 'The Wish with Angela Donovan' ik heb jullie vele malen gevraagd om jullie macht terug te nemen, zie dit als een hulpmiddel om dit te bereiken.

Terwijl de Aarde voorwaarts gaat, ben ik er zeker van dat velen van jullie hebben gemerkt dat het sneller gaat en dat jullie onverklaarbare moeheid hebben ervaren, dit komt door de veranderingen die jullie lichaam doorstaan. De geestenwereld komt dichterbij, jij mijn liefste bent je hiervan bewust, wanneer de cirkcel van het Licht compleet is, dan zullen wij door middel van velen Poorten rondom de wereld in staat zijn om jullie te zien en te spreken van uit de geestenwereld. De poorten zullen pelgrimsoorden worden voor jullie allemaal. Veronica mijn liefste, dit is jouw nalatenschap op deze wereld. Andere planeten zullen jullie openlijk bezoeken, het universum zal wederom een eenheid zijn. Angst zal slechts een vervelende herinnering zijn, liefde zal het vervangen, eens te meer zullen jullie bewust worden van de pracht van de planeet Aarde en wat een privilege het is om haar te bezoeken, het beschadigen van een deel van de Aarde zal tot het verleden behoren. Onze plannen zijn groot mijn liefste, wij zullen alle plannen bewerkstelligen.

Er is je hele belangrijke informatie gegeven, dit moet je op dit moment voor je houden. Jij en ik zijn, door de geschiedenis heen, vele malen betrokken geweest, hier op Aarde om samen te werken om de profetieën te volbrengen. Het laatste jaar op Aarde herinnerde ik mij hier veel van, het was erg spannend voor mij, sommige heb ik gedeeld met jou en we hebben fantastische momenten van voorbijgaande levens herbeleefd. Onze laatste incarnatie bleek gepaard te gaan met problemen, totdat we elkaar opnieuw hadden gevonden. Sinds mijn overlijden heb jij het kwaad in de ogen gekeken op onbeschrijfelijke wijze, veel meer dan velen aan zouden kunnen, jouw liefde en toewijding naar mij heeft jou de kracht gegeven om voorwaarts te gaan en onze plannen te voltooien om een betere wereld voor iedereen maken. Degenen die jou hebben gesteund, wil ik hartelijk bedanken.

Mijn liefste je hebt een drukke week gehad, interessante mensen zijn naar je toegekomen om met je samen te werken. Je moet rusten, je verwacht teveel van jezelf. Ja ik was hier inderdaad ook schuldig aan, ons werk is spannend, het neemt je leven over, maar aangezien je nog in een lichaam zit moet je rusten, alsjeblieft mijn liefste, doe dit voor mij.

Een spannende week wacht je op. Wij in de geestenwereld zijn bij je elke stap die je neemt. Ik ben voor altijd aan je zijde, omring je met mijn liefde, ik ben voor eeuwig je aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Freek


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge