Home > Nederlands > Montague Keen, August 8, 2010

August 8, 2010

"Ik ben niet geïnteresseerd in de loyaliteit van de mensen; alles dat wij vragen is hun ANGST” - Adolf Hitler.

Wat een lichtzinnige woorden mijn liefste, zij zeggen alles. Dit is de manier waarop jullie Wereld werd geregeerd en dat gaat door tot op dit moment. De duisteren hebben het Licht beheerst via Angst en Corruptie. Ik heb jullie gewaarschuwd mijn liefste dat zij tot elke diepte en lengte zullen gaan om overheersing te behouden. Nu het Licht langzaam doordringt, en geesten opent voor de Waarheid en volledig Bewustzijn, worden jullie de Wezens die jullie werkelijk zijn. De Donkere Gevangenispoorten gaan open, het Goddelijke Licht van de Waarheid omringt jullie, jullie zijn eindelijk vrij om tevoorschijn te komen in vol bewustzijn. Dit is een complexe procedure, het kan niet in één nacht geschieden. Zoals jij weet mijn liefste, is gaat er een bepaalde hoeveelheid pijn en ongemak mee gepaard, met name in de nek, de rug, de bovenbenen en de voeten wanneer aanpassingen worden doorgevoerd om nieuwe noodzakelijke zenuwbanen te creëren, er is ook veel vermoeidheid. Dit is noodzakelijk voor het complete herstel van jullie DNA. Alles in het lichaam verandert om het voor jullie mogelijk te maken naar de Nieuwe Realiteit te gaan waar Waarheid en Liefde de duisternis zullen vervangen die de Aarde al zo lang overspoeld heeft. De oude Wijsheden zijn niet langer relevant. Weet dat jullie op dit moment door een moeilijke fase gaan, het leven zal stressvrij worden omdat technologieën en medicijnen die voor jullie verborgen zijn gehouden beschikbaar worden voor iedereen. Herinner je, dat de sinistere elementen die de Angst op Aarde creëerden om succesvol te zijn allereerst jullie medewerking nodig hebben, weiger om nog langer gevangen te laten blijven en overheerst, genoeg is genoeg. Licht en vrijheid lonken, jullie DNA, jullie Spirituele, Mentale en Lichamelijke vermogens en het volledige Bewustzijn en weten wie je bent. Veronica, jij vroeg me altijd wie ik was toen wij samen waren, jij was je al die jaren geleden al bewust dat er meer was voor mij. Nadat ik was overleden ging jij door met het stellen vragen aan mediums etc., totdat ik jou de informatie gaf die jij diep van binnen eigenlijk altijd al “wist”.

Het leven op Aarde zal compleet veranderen als jullie volledig herstelde Wezens worden met al jullie mogelijkheden intact. Jullie zullen krachten hebben die gelijk zijn aan die van ons aan de “andere kant” van het leven, jullie zullen één zijn met alles, alles dat was en ooit zal zijn. Dit alles gebeurt zelfs nu wij schrijven, er zijn veel mensen op jullie Wereld die zich hiervan volledig bewust zijn, zij bereiden de weg voor zogezegd, wij willen niemand alarmeren, wij komen in Liefde en Vrede. Jullie zijn al zo lang onwetend gehouden, beperkt in elk aspect, overvloed in alles wacht jullie. Planeet Aarde zal hersteld worden tot haar volledige schoonheid, met de mogelijkheid iedereen te onderhouden die op haar willen verblijven. Het is ons voornemen om de Aarde tot haar volle mogelijkheden te herstellen. Wij bevinden ons in het proces waarbij wij de vervuiling opruimen uit de lucht die jullie inademen en op het land dat de vrucht voor jullie overleven draagt, het Land waarvan ik hield en dat ik respecteerde. Het breekt mijn hart te zien wat er gedaan wordt in de naam van vooruitgang. Gierigheid drijft de Duistere Cabal. Ik zie het nu ook in diegenen die ik eens mijn vertrouwen gaf, het is de drijfveer voor diegenen in het Duister. Kijk met medelijden naar hen wanneer hun hebzucht hun verslindt. Zij proberen Licht, Liefde en Waarheid te verhinderen hun rechtmatige plaats in te nemen. Net zo zeker als de Dag die de Nacht volgt, zal het Licht zeker het Duister volgen, dit is de natuurlijke orde en zo zal het zijn.

Wij werken hard aan deze kant van het leven om dit alles voor elkaar te krijgen, jullie moeten je allemaal bewust worden van de veranderingen die plaatsvinden. Zelfs als het maar een gevoel van anticipatie of opwinding is, of af en toe pijn of ongemak, iedereen is zich bewust op enig niveau. Onze Plannen zijn geweldig, er is niets te vrezen, het zal alles worden wat je je maar kunt wensen. Ik zeg tegen jullie allemaal: jullie nachtmerrie is voor altijd voorbij, omhels het Licht en leef in harmonie met je medemensen, dit is zeker de droom van iedereen. De tijd voor verandering is nu. Kijk niet naar jullie verschillen, kijk alleen naar dat wat jullie samenbrengt.

De rampen die jullie Wereld belagen zullen velen naar mijn kant van het Leven brengen. Geloof mij, zij zullen geen herinneringen hebben aan rampen of lijden als zij hier arriveren, wij zien hun pure extase, zij zijn eindelijk “Thuis”. Zij hebben hun doel bereikt, zij zijn blij terug te keren naar de kudde. Het Leven op Aarde is maar een moment in het bestaan van jullie Ziel.

Er is geen gebruiksaanwijzing om jullie het Licht binnen te leiden, de Oude boeken kunnen jullie niet naar de Waarheid leiden. Wij in de Geest zullen jullie voorwaarts leiden, wij zijn het Licht.

Er is zoveel dat je tot je moet nemen en begrijpen mijn liefste, opwindende tijden. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd jouw aanbiddende Echtgenoot zijn. Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.