Home > Nederlands > Montague Keen, 8 mei, 2016

Montague Keen, 8 mei, 2016

LAAT JE NIET OPJUTTEN DOOR JE PROBLEMEN, LAAT JE LEIDEN DOOR JE DROMEN
(Anoniem)

Mijn lief, jouw begrip omtrent hoe je wereld wordt gecontroleerd wordt elke dag groter. Satanische, magische rituelen werden, en worden, steeds maar weer gebruikt, aangezien ze resultaten opleveren, zonder dat de mensheid achterdochtig is. Ze zorgen ervoor dat alles dat ze doen dividend oplevert. Wat voor de mensheid een stom ritueel mag lijken dient te worden onderzocht, en alle negatieve energieverbindingen moeten worden verwijderd. Die waar jij je deze morgen samen met M mee verbond was zeer belangrijk, aangezien Ierland en het Ierse volk daar een trauma en bloedvergieten aan overhielden. M begrijpt het belang van het schoonmaakwerk wat hij samen met jou doet. Het is opwindend voor jou om je succes daadwerkelijk te kunnen meten via de Schumann Resonantie; om te kunnen zien dat het tijdstip waarop die piekte overeenkwam met de tijd dat je er feitelijk mee werkte is positief bewijs dat het werkt. Moedig alsjeblieft anderen aan dit schoonmaakwerk uit te voeren, het is belangrijk voor de overleving van de mensheid. (De Schumann Resonantie was vandaag 26,000,000,000,000,000,000.) Denk aan wat die zou zijn, wanneer ook anderen aan het verwijderen van de negatieve energie van de Aarde zouden werken. Jullie zouden veel eerder succes behalen.

Niets negatiefs kan in het Licht worden verborgen. Jullie zien nu duidelijk wat jullie marionettenleiders in feite zeggen. Ik kan je zeggen, ZE WORDEN BANG dat de man in de straat zich tegen hen zal keren wanneer de waarheid eenmaal bekend is. Dit gebeurt wanneer wij ons verbinden. Jullie hele geschiedenis is VALS. Jullie dienen je te verbinden met wie jullie zijn, jullie echte wortels. Zie onder ogen dat velen rondom jullie niet op Aarde horen. NIETS IS WAT HET LIJKT wanneer je dit feit volledig tot je neemt. Jullie zullen in waarheid en liefde voorwaarts gaan en de vernietiging van de Aarde zal direct stoppen. Word het licht dat je wilt zien in de ogen van anderen.

Jullie onderdrukkers krijgen niet hun zin. Ze zijn in verwarring t.a.v hoe ze met de nieuwe situatie waarin ze zich nu bevinden moeten omgaan. Zo lang konden ze alles zo regelen zodat het precies zo zou zijn als zij wilden. Dit is iets wat ze niet meer kunnen. Jullie, mijn vrienden, veroorzaken grote problemen voor hen. Jullie hebben geleerd voor jezelf te denken. Onderzoek alle mogelijkheden en neem dan je eigen beslissingen, gebaseerd op feiten i.p.v. fictie. De valse informatie en leringen van het Vaticaan dienden om de verbinding van de mensheid met de Bron af te snijden. Jullie werd geleerd dat je een intermediair nodig had om de Bron te benaderen. Dit, kan ik je verzekeren, is niet het geval. Verbind je opnieuw met de Bron en je zult veranderingen in je leven ervaren die je zullen verrukken. Nogmaals vraag ik jullie dat jullie allemaal de HERROEPINGEN doen om jezelf uit de kluisters te bevrijden. Voer ze, als het mogelijk is, op een gewijde plaats uit waar velen bijeenkomen om ze te doen. Je zult weer je eigen persoon worden, niet gebonden door enige valse doctrine waarvan het doel is angst te creëren en je ziel te vangen. Dien deze bedriegers niet.

Jullie openen je ogen. Jullie begrijpen en realiseren je dat alles wat jullie is geleerd, niet waar is en dat jullie door de Banken en de Staat gegijzeld worden. Jullie zijn de 99%, dus vraag jezelf af wie er werkelijk de macht heeft. Accepteer dat jullie Wezens van Licht zijn die nu aan het duister, dat jullie in het verleden gevangen genomen heeft, ontsnappen. Terwijl jullie het Licht zien en aanvaarden, worden jullie iedere dag sterker. Wanneer jullie met anderen samenkomen, weten jullie dat jullie nooit meer door de Cabal gegijzeld kunnen worden. Verlies jullie doel nooit uit het oog. Hou het te allen tijde voor ogen. Jullie vormen het Leger van Licht en Liefde. Iedere dag winnen jullie meer terrein. Het bewijs hiervoor is overal om jullie heen zichtbaar. Het Licht kan nooit meer worden ingetoomd of weggestopt. De mens is wijzer geworden en kan niet opnieuw in de val worden gelokt om zijn vrijheid op te geven. Enkel degenen die in harmonie wensen te leven zullen op de Aarde achterblijven.

Jullie toekomst ligt in jullie eigen handen. Jullie zijn de architecten van je eigen toekomst. Denk er goed over na wat het beste is voor eenieder om in vrede te kunnen leven. De verwijdering van alles dat negatief is, is de eerste stap. De controlesystemen, zoals de Banken, die met opzet een dergelijke ellende voor de mensheid hebben gecreëerd, dienen te verdwijnen. Regeringen zoals jullie ze hebben gekend, zullen in de toekomst niet meer nodig zijn om het volk te dienen. Onderwijs dient grootschalig te worden hervormd; alle leugens moeten worden verwijderd zodat enkel de waarheid onderwezen kan worden. Niets van het oude systeem zou bewaard moeten blijven. Het zal een nieuw begin zijn voor iedereen.

Er was veel planning nodig om jullie naar dit moment in de tijd te brengen. Het zal in de geschiedenisboeken komen als de grootste verandering die de mensheid ooit heeft gekend. Gezamenlijk zullen we dit voor elkaar krijgen.

Mijn lief, het is moeilijk om een vriend door zulke grote moeilijkheden te zien gaan. Het einde hiervan is in zicht. Hij zal erdoor heen komen. Je werk met M is zowel opwindend als verhelderend. Het leven is een strijd, maar het einddoel is je motivator.

Voor altijd aan je zijde. Je aanbiddende,

Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/MarjaJe kunt Paypal gebruiken een bijdrage te doneren aan de Stichting
om te helpen het nieuwe Centrum in Ierland te realiseren.
Iedere financiële bijdrage, hoe klein ook, wordt enorm gewaardeerd.
Paypal

Of anders kun je onderstaande bankcodes gebruiken:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Let op! Voor betalingen vanuit Nederland, kies voor Wereldbetalingen (i.p.v. Europese betalingen).
Omdat Engeland nog eigen valuta heeft wordt de IBAN niet herkend bij de keuze: Europese betalingen.

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!