Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Montague Keen, April 8, 2012

Montague Keen, April 8, 2012

In deze periode van grote verandering is het belangrijk klaar te zijn om naar een hogere staat van bewustzijn te gaan. Je moet in harmonie zijn met wie je bent. In jullie harten hebben jullie alle informatie die je nodig hebt. Die draag je al bij je in alle levens die je al geleefd hebt. Leer je je er mee te verbinden. Gebruik elke methode die passend is voor jou. Laat al het driedimensionale denken los, het wordt tijd daar boven uit te stijgen. Vergeef welbewust al diegenen die je pijn hebben gedaan en al diegenen die getracht hebben je in een staat van gevangenschap te houden.

Volg Tom Ryan’s advies. Deel het met iedereen, dan zal een ieder begrijpen wat hij/zij moet doen.

Tom Ryan


Neem volledige verantwoording, zonder iemand te beschuldigen vanwege zijn/haar daden, of die van een groep of collectief die negativiteit naar je uit.

Vraag “Wat is het in mij, dat er voor zorgt dat men zich zo gedraagt t.o.v.mij. Ik neem er nu de totale verantwoording voor.” DIT GEEFT JOU ER MACHT OVER.

Zeg daarna, tegen je oneindige zelf en het universum: IK HOU VAN JE. Dat is tegen jezelf, het universum en de positieve kracht achter de creatie van hetgeen negatief is. Zodra je LIEFDE hebt geuit is vergeving onvermijdelijk. Zeg dan, vanuit het diepst van je hart, VERGEEF ME ALSJEBLIEFT. Dit zet onvermijdelijk een trein van vergeving en heelwording in beweging. Je weet dat jij en zelfs de dader vergeven worden. DIT MAAKT JOU HEEL EN ONTKRACHT DE DADER’S VERMOGEN OM NOG ENIGE VORM VAN NEGATIVITEIT TOT JOU TE RICHTEN.

Zeg derhalve tegen jezelf en het universum “DANK JE” en laat het los.

Je kunt dit voor jezelf herhalen tot je de opluchting voelt. Het moet worden gedaan in een niet-beschuldigende, niet-veroordelende bewustzijnstoestand. Het is het krachtigst als je het op deze manier doet. Het werkt altijd. Doe het.

__________________________________

Tom begrijpt de kracht van de menselijke geest.Hij wil zijn kennis met jullie delen om een betere wereld voor iedereen te creëren. Als jullie allemaal, waar ook ter wereld, dit doen, dan zullen jullie de negatieve structuren die jullie in onderdanige dienstbaarheid houden, verwijderen. Je zult een meer liefhebbende en zorgzame samenleving helpen ontstaan waarin iedereen gelijk is.

Ik vraag aan jullie om bewust iedereen die je pijn heeft gedaan, iedereen die probeert je in een staat gevangenschap te houden te vergeven. Laat alle boosheid en pijn los, want dit is wat jullie in de derde dimensie vasthoudt. Zodra je dit hebt gedaan zal je leven veranderen. Liefde zal het centrum van je bestaan worden.

Ik heb al vele malen gezegd, dat LIEFDE het meest krachtige wapen is tegen negativiteit. Verbindt jezelf met hen die je liefhebt. Wanneer liefde je leven vult is er geen plaats voor negativiteit. Er is geen plaats voor wraak: je energie is te kostbaar om aan negatieve gedachten te verspillen. Zij die getracht hebben de wereld te beheersen en te vernietigen zullen voor hun daden ter verantwoording worden geroepen, jullie moeten je concentreren op het scheppen van licht en liefde. Materiele zaken doen er niet toe. In de hogere dimensies zul je je niet om materiele bezittingen bekommeren.

Leer op jullie hart te vertrouwen, aangezien er met jullie hoofd is gerotzooid door opvoeding, religies en regeringen. Het was in hun belang zodat jullie nooit zouden weten wie je werkelijk bent. Jullie worden constant gebombardeerd met negativiteit.

Trap er niet in. Jullie zijn geen robots die alle opdrachten gehoorzamen. Jullie zijn denkende, voelende mensen die weigeren akkoord te gaan met al het doden en het invallen in landen die elk recht hebben te leven zoals zij willen. Er worden situaties gecreëerd om jullie te laten geloven dat jullie gevaar lopen te worden aangevallen.

Jullie zijn nu wijs genoeg om te weten dat dit allemaal onderdeel is van het plan om controle over jullie wereld over te nemen en de bevolkingsaantallen te verminderen.

Ze hebben financiële paniek gefabriceerd, depressies gemanipuleerd etc. om je hun NIEUWE WERELDORDE te laten accepteren. Ze geloven dat het doel de middelen heiligt en zijn bereid geweld en macht te gebruiken. Maar ze waren niet in staat om de kracht van de liefde en ’s mensen basale menselijkheid te erkennen. Ze konden het grotere plaatje niet zien. Elk mensenleven is belangrijk, de ziel is eeuwig.

In jullie nieuwe werkelijkheid zal geld niet bestaan. Het had nooit mogen gebeuren dat geld de macht overnam.Dit kwam door de stommiteit van een president van de VS, en het werd nooit meer ongedaan gemaakt. Het wordt tijd hier eens over na te denken. Banken zorgden ervoor de massa in armoede en voortdurend aan het werk te houden. Hieraan komt gelukkig een einde.

Waar jullie groeien en liefde en licht, verdwijnt hun macht en controle. Ze kunnen niet bestaan in liefde. Liefde is krachtiger dan al hun wapens en het kost niets.

Het is tijd om volledig te ontwaken, om actie te ondernemen om degenen die je liefhebt en verzorgt te beschermen. Er is geen plaats voor ego in het licht. Laat dat, samen met alle andere valkuilen van de derde dimensie, achter je.

Zij zijn bang voor jullie. Jullie zijn de 99%. Tezamen zullen jullie hun heerschappij van terreur met e’e’n forse zwaai beëindigen. Zonder jullie hulp zijn zij NIETS.

Volg Tom’s advies en deel dat met iedereen die je kent en samen zullen we een nieuwe realiteit creëren. We werken allemaal aan dit doel.

We hebben werk te doen en we moeten doorgaan. We zijn jullie allemaal dankbaar voor jullie hulp. Samen vormen we een geweldig team. Er komen er steeds meer bij en ze zijn heel erg welkom. Ik zal altijd je aanbiddende echtgenoot zijn, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: RobShare |


Galactic Channelings

Create Your Badge