Home > Nederlands > Montague Keen, November 6, 2011

November 6, 2011


Mijn liefste, je ziet nu dingen gebeuren waarover ik vertelde net nadat ik was overgegaan. Er was een moedig man nodig om zijn volk en zijn land te verdedigen. Hiermee heeft hij per ongeluk de wereld laten ontwaken voor wat al honderden jaren zonder aarzelen geaccepteerd werd. Binnenkort zal heel duidelijk worden waarom het Ierland moest zijn dat het Licht van de Waarheid op de corruptie liet schijnen. De heer Enda Kenny werd gekozen voor deze rol. Hij wordt vertrouwd dit tot een goed einde te brengen.

Wat nodig is, is dat het Ierse volk onderzoekt wie zij zijn. Alleen dan zal het duidelijk worden waarom het Vaticaan hun onderwijs en regeringen moest beheersen, waarmee ze ervoor zorgden dat zij [het Ierse volk] nooit zouden ontdekken wie zij zijn. Zelfs jullie geschiedenis is gestolen: deze werd verplaatst en herschreven alsof het in een ander land plaatsvond. Zij hebben gewoon één of twee namen aangepast en zelf een valse geschiedenis gecreëerd.

Ierland, het is tijd om jullie geschiedenis terug te nemen! Het is tijd om alle door het Vaticaan opgelegde geschiedenisboeken te vernietigen die een totaal onjuist beeld gaven over wie jullie zijn, en jullie belangrijke plaats in de echte geschiedenis van de wereld. Het VALSE BOEKHOUDEN van de banken dat Ierland gevangen hield, was zorgvuldig gepland om nog meer druk uit te oefenen op het Ierse volk. De Cabal bluft zelfs dat ZIJ IERLAND BEZITTEN. Ik geloof dat altijd gezegd werd dat “het Gods eigen land” was. De Ieren zingen over “het vergeten ras dat niemand kent”. Het is tijd dat dat ras weet wie zij is. De waarheid kan niet langer verborgen blijven. Er is een grote misdaad begaan tegen jullie. Jullie volk heeft geleden sinds het Vaticaan voet zette in Ierland, zoveel jaar geleden. Het misbruik van jullie volk en jullie land moet stoppen. Het is tijd om de waarheid te ontdekken.

De economische wurggreep op jullie wereld werd zorgvuldig gepland. Er is geen tekort aan geld of goud; het is alleen in de handen van de verkeerde mensen. Jullie regeringen beschermen jullie niet: zij zijn onderdeel van de samenzwering. Zij zijn onderdeel van het probleem, niet de oplossing. Zij zijn als acteurs op een podium, hun tekst oplezend, proberen om indruk op de mensen te maken, [laten zien] hoe hard zij werken aan het oplossen van het probleem bij de creatie waarvan zij betrokken waren. David Icke trof de juiste woorden bij zijn verklaring voor de situatie. De Cabal zijn wanhopig, omdat alles op de spits gedreven wordt. De energie blijft stijgen, en daarmee verschijnt de waarheid. Het is tijd voor verandering, en veranderen zal het. Jullie kunnen er zeker van zijn.

Jullie hebben geen juist beeld geschetst gekregen. Jullie moeten nu kijken naar degenen die de echte waarheid onderzoeken. Lees wat zij te zeggen hebben – zij hebben hun leven gewijd aan het naar buiten brengen van de waarheid. Neem de moeite te luisteren naar wat zij te zeggen hebben, en onderzoek het dan zelf. Alleen dan zullen jullie zelf zien hoe de waarheid voor jullie verborgen gehouden werd. Veronica zal jullie vertellen dat ik al mijn tijd wijdde aan het zoeken van de waarheid. Het was belangrijk voor ons om te begrijpen waarom de Cabal het nodig vond om constant redenen voor conflict te verzinnen. Toen ik overging naar de Geest werd het allemaal overduidelijk. Toen kon ik een juist beeld geven over wat er gaande was. Ik moest aan Veronica de omvang van de corruptie uitleggen en redenen geven waarom wij de mensen moesten helpen dit zelf te zien en hen zacht richting de waarheid te duwen. Het was veel voor haar om aan te nemen. Ik moest haar alle bewijs laten zien en haar overtuigen om de Stichting op te zetten. Dit was in een tijd dat haar hart gebroken was. Mijn onverwachte heengaan – zonder enige waarschuwing – was moeilijk te verdragen voor haar. Veronica en ik hebben tijdens vele levens samengewerkt. Het is nooit gemakkelijk voor ons om weg van elkaar te zijn. Ik sta voor alles dat ik zei in mijn toespraak op de dag dat ik met haar trouwde. Onze liefde wordt elke dag dieper. Leer alsjeblieft de liefde en het licht zien. Verwelkom het in jullie levens. Probeer uit jullie gevangenis te komen. Word vrij jullie levens te leiden in liefde en vrede.

Er is NOOIT een excuus voor oorlog. Jullie zijn geen schapen. Gedraag je als de rationele Wezens van Licht die jullie zijn. Zeg NEE tegen oorlog! Alles kan bereikt worden op een vreedzame manier. Maar trap niet in de constante hype die jullie van alle kanten wordt opgedrongen. Het is nu tijd voor de waarheid. Geloof me als ik jullie zeg dat er veel gaande is achter de schermen waar jullie geen weet van hebben. Wij hebben het verrassingselement nodig om onze doelstellingen te bereiken.

Er zijn mensen onder jullie die Disclosure proberen af te dwingen. Nu, mijn liefste, de regeringen hebben al zo lang tegen jullie gelogen en hebben zoveel uit te leggen, dat ze niet weten waar ze moeten beginnen; en op dit moment zouden de leugens hun doel beter passen. Snel genoeg zullen jullie kennismaken met jullie medemensen van andere planeten. Onze plannen zijn geweldig. Wij moeten alleen de juiste timing vinden. Het is tijd om te vertrouwen op jullie hogere zelf; laat jezelf niet beïnvloeden door de leugens, hoe overtuigend zij ook zijn, of het zogenaamde ‘bewijs’ dat geproduceerd wordt. Het is tijd voor waarheid en gerechtigheid. Dit is waarvoor wij zorgen dat jullie het krijgen.

Dit is een drukke tijd voor jou mijn liefste. Het is ook opwindend. Binnenkort zal de sluier opgetild worden. Dit is een groot project mijn liefste. Wij zullen het voltooien.

Jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |First Contact Radio

Iedere maandagavond van 20:00 tot 20:55 uur
worden er channelings en aanverwante zaken besproken op First Contact Radio
met de Nederlandse lichtwerker Maarten Horst als presentator.