Home > Nederlands > Montague Keen, February 5, 2012

February 5, 2012


Ik heb genoten van onze kleine samenkomst gisterenavond. Het is fijn te kunnen communiceren met jou en onze vrienden. Ik ben nog steeds een groot onderdeel van jouw leven, mijn liefste. Mensen sterven niet als ze voortleven in de harten van degenen die hen liefhadden. Mijn verjaardagstaart, hoewel een beetje voorbarig, was mooi en iedereen genoot ervan.

Ik ben blij dat ik goed nieuws kon brengen. Zoals ik uitlegde is dit het grote schaakbord van het leven en alle stukken worden op hun plaats gezet. Wij gaan vooruit – laat jezelf niet voor de gek houden door de propaganda die jullie wil laten geloven dat alles kommer en kwel is en dat oorlogen onvermijdelijk zijn. Niets is verder van de waarheid. Binnenkort zullen er gebeurtenissen plaatsvinden die al jullie twijfel zullen wegnemen. Degenen die hierin een rol te spelen hebben, weten wie zij zijn en wat er van hen verwacht wordt. Als de tijd voor actie aanbreekt moeten zij alles laten vallen en gaan waar zij nodig zijn. Jullie zijn “oproepbaar”, dus ben voorbereid. Zoals ik jullie gisterenavond vertelde staan jullie allemaal op “Amber Alert”- ben voorbereid, zorg dat jullie paspoorten geregeld zijn.

Jij was zowel verbaasd als verontrust toen ik het had over jouw bezoek aan Afrika. Je had dit niet verwacht. Je zult het belang hiervan begrijpen als wij hier meer informatie over onthullen. Als wij, aan deze kant van het leven, doen wat gedaan moet worden, zullen de sluizen geopend worden en zal de mensheid als één samenkomen. Geef geen aandacht meer aan de angst die door jullie televisies wordt uitgezonden: het is vals. Het is opgeklopt om jullie te overheersen. Kijk naar de toekomst. Jullie zullen krijgen wat jullie verwachten. Jullie creëren je eigen realiteit.

Alles wat verborgen was zal voor iedereen beschikbaar zijn. Rijkdom zal geen privileges kunnen kopen. Een hele nieuwe manier van leven zal zich openbaren voor iedereen. Ja, we zijn ons bewust dat velen ongeduldig zijn omdat dingen niet volgens hun timing gebeuren. Zij moeten begrijpen dat de timing juist moet zijn, niet alleen voor jullie wereld, maar het hele universum. Dit is een groot project. Jullie moeten ook overwegen dat de Cabal dag en nacht werkt om deze Ontwaking te voorkomen. Zij lokken overal oorlogen uit, en dan hebben we het nog niet over de invallen in “bevriende landen”, waarbij onschuldige mensen vermoord worden en chaos veroorzaakt wordt: alles om te proberen extra tijd te kopen en angst te veroorzaken. Maar wij kunnen en zullen niet gestopt worden.

Het is dwaas je vast te klampen aan oude overtuigingen en controlesystemen. Die zullen jullie niet helpen terugkeren naar het Licht. Onderzoek de waarheid zelf. Jij, jij alleen, bent verantwoordelijk voor jouw leven. Vrije wil werd iedere mens gegeven. Als jullie geest vrij is, opent het zo veel voor jullie. Het is alleen dan dat jullie duidelijk alles kunnen zien wat jullie wereld heeft vernietigd. De zombies herhalen alleen maar wat hen verteld wordt zonder controle of het klopt, jullie zien hen elke dag op jullie tv-schermen. Zij worden niet betaald om na te denken – dus zij doen dat niet – robots zouden die baan net zo goed kunnen doen. Om bij de echte waarheid te komen moet men teruggraven in het verleden tot in oude tijden. Jullie wereld is veel ouder dan jullie verteld is. Ik observeer diegenen die geluisterd hebben en het oude Ierland onderzocht hebben. Hoe opwindend, interessant en bevrijdend vinden zij dat. Het heeft de wereld geopenbaard zoals die ooit was, hoe zij vandaag de dag zou moeten zijn en waarnaar zij zal terugkeren. Als alle hersenspoeling onthuld en verwijderd is, zal de Cabal ontmanteld voor jullie liggen. Zij zullen om jullie genade vragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de vernietiging van alles dat goed was in jullie wereld. Denk eraan, het is jullie stilte die hen toestemming geeft om hun schrikbewind voort te zetten van land tot land, met zulke slappe excuses dat zelfs een 3 jarig kind moeite heeft dit te geloven.

Het is aan jullie wanneer dit stopt; als jullie het juiste doen en zeggen: “Nee, niet in mijn naam, ik zal voor jullie niet moorden! Jullie hebben het recht niet anderen te dicteren terwijl jullie zelf zo corrupt zijn.”Dan zal het doden stoppen, als genoeg van jullie NEE zeggen. Het is tijd om jullie eigen lot te bepalen. Wij helpen zoveel wij mogen omdat wij ons niet kunnen mengen in zaken van jullie vrije wil.

Chaos regeert in de bancaire wereld nu zij zich wanhopig vastklampen aan wat zij hebben. Het is elke man voor zichzelf, er is geen eer in bankieren. Zij tonen geen enkele aarzeling in het vernietigen van elkaar: voor hen is rijkdom de zuurstof van het leven. Zij vernietigen meedogenloos landen om complete controle over de mensheid te krijgen. Bankieren is gebaseerd op leugens en bedrog. Mensen krijgen dit pas net in de gaten. Alles is opgezet om te laten zien wat zij willen laten zien. Zij zijn per slot van rekening goed met cijfers.

Er is een tijd in ieders leven dat men zich niet kan verschuilen achter religie of nationaliteit, en zij voor zichzelf moeten spreken. Deze tijd is nu. Jij hebt zoveel gekregen om over na te denken de laatste twee jaar, mijn liefste. Je hebt tegenstand gehad van degenen die nog niet ontwaakt zijn. Onze liefde en vertrouwen zorgden ervoor dat wij konden uitvoeren wat ons was toevertrouwd. Wij zullen het voltooien.

Mijn liefde omringt jou altijd. Jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
Share |