Home > Nederlands > Montague Keen, March 4, 2012

March 4, 2012


Mijn liefste, dingen gaan niet altijd zoals gepland. Soms moeten op het laatste moment veranderingen worden aangebracht. Je moet begrijpen dat dit is waar jij en iedereen die in het Licht werkt mee om moet leren gaan. Er zijn duistere mensen aan beide kanten van het leven die hun uiterste best doen om te voorkomen dat het Licht terugkeert naar jullie wereld. Zij vallen aan op elk niveau. Hoewel jullie beschermd zijn, kan er soms wat doorheen sijpelen. Dan voeren wij de bescherming weer op. Het is noodzakelijk te begrijpen hoe het Duister opereert in jullie wereld en hoe jullie jezelf kunnen beschermen. Dit is waarom ik de Heilige Geometrie genoemd heb. Dit is een geweldige methode om jezelf te beschermen. Zoals jullie je beseffen, verandert het lichaam en het heeft ondersteuning nodig. Dit is waarom de Cabal een nieuw soort hersenspoeling gaat gebruiken via jullie tv’s. Dit wordt binnenkort gelanceerd. Jullie tv wordt daarmee in feite jullie gevangenis en de meesten van jullie zijn hier totaal niet van bewust. Probeer om je vrije tijd te gebruiken om je voor te bereiden op de levensveranderingen die de Vijfde Dimensie zal brengen. Lees, en verbind je met de natuur. Wij koesteren de herinneringen van onze wandelingen, toen wij totaal één waren met elkaar en met het leven zelf, genietend van communicatie op alle niveaus van het bestaan. Het is onschatbaar mijn liefste.

Er is zoveel onrust. Van niets wordt op een eerlijke manier verslag gedaan, dus jullie moeten de waarheid zelf onderzoeken. De echte waarheid is er: ga net onder het oppervlak en je zult versteld staan wat je vindt. Jullie overheersers werken eraan jullie in het duister te houden. Zij kunnen niet omgaan met de klappen die de waarheid uitdeelt vanuit alle hoeken. Jullie ontdekken dingen die je nooit verwacht had. Jullie waren geschokt te ontdekken dat jullie regeringen eigenlijk corporaties zijn die bestuurd worden als bedrijven – zelfs jullie Politiemacht, waarmee weer bewezen wordt dat “niets is wat het lijkt”. Niets dat jullie als waarheid accepteerden is in feite waar. Het is een grote schok als jullie dit bewijs zelf zien. Jullie zijn allemaal gehersenspoeld om zonder vragen te stellen alles te geloven wat jullie verteld werd.

Vragen moeten gesteld en nu beantwoord worden. De illusie moet ontmaskerd worden. Het is tijd om de waarheid onder ogen te zien, tijd om de controle over jullie levens en planeet terug te nemen. De overweldigers hadden al veel te lang alles wat zij wilden. Nu de verlichting zich verspreidt wordt het Duister zichtbaar evenals al haar kwade plannen. Zij worden elke dag ontmaskerd en er wordt duidelijk wat zij zijn.

Arrestaties zijn gaande in de bancaire wereld. Dit is maar het begin. Er staan goede mensen klaar die gereed zijn om alles ten gunste van de mensheid opnieuw te rangschikken. Er is geen plaats voor corruptie in het nieuwe verlichte tijdperk dat gaat beginnen. Probeer het leven voor te stellen als alles waarheid en licht is, en liefde alles en iedereen omringt. Dit is wat jullie creëren – ieder van jullie die werkt met het Licht. Heb geen angst voor hen, ZIJ VREZEN DAT JULLIE OOIT DE ECHTE WAARHEID ZULLEN ONTDEKKEN. Wacht niet tot jullie overgaan naar de Geestenwereld voordat je de echte verschrikking van de corruptie ziet die jullie omringt. Helaas is het overal, niet alleen bij de banken, hoewel zij de meeste schade veroorzaakten en nog steeds veroorzaken. Zij verdienen jullie respect niet. De corporaties die jullie wereld besturen zijn totaal corrupt. Zij verbergen deze informatie niet. Zij zijn zo vol vertrouwen dat mensen dit nooit zullen ontdekken. Zij geloven dat dit het beste verborgen kan blijven recht voor jullie neuzen. Omdat zij zombies van jullie maakten, die gehoorzamen en leven volgens hun regels en die slaven zijn, hebben zij geen respect voor niemand van jullie. Jullie zijn gebruikt en misbruikt, en daarna volgens hun grillen aan de kant geschoven.

Accepteer niets zonder het grondig te hebben onderzocht. Eis jullie rechten volgens het gewoonterecht. Hoe snel veranderingen plaatsvinden is aan jullie. Als jullie doorgaan volgzaam te zijn als schapen, dan zullen jullie als zodanig behandeld worden. Het is tijd om te zoeken naar inspiratie bij de moedige zielen die alles onderzocht hebben en het overleefden. Als je eenmaal op het juiste pad bent zul je nooit weer een gedachteloos schaap worden.

Mijn liefste, je hebt een gast. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen vandaag. Ga terug naar je gast, wetend dat je op de juiste weg bent. Ons project zal slagen, ondanks wat de Cabal probeert om het te voorkomen. Het zal gebeuren, zonder twijfel. Zij kunnen het vertragen, maar zij zullen het nooit voorkomen. Wij zullen slagen!

Als je praat over de liefde die wij deelden, creëert dat de Energie van Liefde. Wij zouden willen dat iedereen dit kon ervaren. Dit is waar zij naar kunnen uitkijken als alles vredig is. Met liefde in jullie harten en vrede in jullie zielen, zullen jullie de energie voor iedereen veranderen.

Jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk




Share |